NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

krest mp1K řadě knih o Litoměřicích přibyla nyní další.  Druhý díl „Litoměřických vzpomínek“ měl křest v pondělí 11.prosince v Máchově divadle.  Postarali se o to spoluautor Václav Chabr a za Vitalije Marka (zemřel v roce 2015 a nedočkal se ani vydání prvního svazku) jeho manželka Ljuba Marková.  Večer uváděl František Janovský, vlastního aktu se ujal zastupitel města Petr Hermann. Přítomen byl i vydavatel  Petr Prášil.

vanocni koncert 2017 mp„Hej mistře!“ , neboli „Česká mše vánoční“, lidově ‚Rybovka‘ byla opět součástí úterního Vánočního koncertu v Kulturním a konferenčním centru, který už počtvrté v Litoměřicích připravila zdejší základní umělecká škola.  Dílo, které Jakub Jan Ryba napsal už v roce 1796,  předvedlo více než osmdesát účinkujících.  Spojili k němu síly ve dvou tělesech – o hudbu se postaral Symfonický orchestr ZUŠ, o zpěv Festivalový sbor Litoměřice, obojí pod taktovkou dirigenta Jiřího Knotteho.  V sólových partech tradiční skladby se představili Jana Červinková, Lenka Schützová, Vít Šantora a Radek Krejčí. 

    ‚Rybovka‘ ale nebyla jediným číslem programu. Už v první části večera zněly skladby klasické i z oblasti populární hudby. Návštěvníci tak měli možnost vychutnat si třeba známou arii „Měsíčku na nebi hlubokém…“  z Dvořákovy opery Rusalka v podání výtečné Jany Červinkové, Vangelisovo „Dobytí ráje“, nebo Cohenovo „Hallelujah“, které za doprovodu orchestru i sboru zazpíval Zdeněk Jelen. 

   „Rybova mše moc potěšila, je pro mě je symbolem Vánoc, miluji nejen tu hudbu, ale i její slova. Mají pro mě hluboký význam,“ svěřil po koncertu své pocity student Antonín Štěpanovský.  Spokojena byla i ředitelka  ZUŠ Dominika Valešková, v jedné osobě organizátorka i účinkující. 

    „Plný sál, výborné muzikantské výkony, hezká atmosféra v publiku i na pódiu - co víc si přát. Program jsme sestavili tak, aby gradoval, a to se, myslím, také podařilo."

       Koncert, který příjemně navodil čas blížících se svátků,  zakončili účinkující staročeskou vánoční písní z 15. století  "Narodil se Kristus Pán".

Text a foto Miroslav Zimmer

mestompBezdomovci přespávající v čekárně dolního vlakového nádraží se nelíbí cestujícím. Tento stav se v posledních dnech stal terčem kritiky. Lidé bez domova však dostávají prostřednictvím sociálních pracovníků informace o tom, že na ulici spát nemusejí. K dispozici jsou jim totiž ubytovny. K jejich využití je ale nikdo nutit nemůže. Na toto jednání v loňském roce bohužel doplatil muž, který přespával venku, kde byl posléze sociální pracovnicí nalezen již bez známek života.

„Město spolupracuje s neziskovými organizacemi a situaci lidí bez domova pravidelně sleduje. Dva naši zaměstnanci mezi bezdomovce chodí a sdělují veškeré potřebné informace, včetně těch o možnosti bezplatného noclehu. Kámen úrazu však bývá v tom, že bezdomovci často odmítají dodržovat pravidla přenocování a sami se tak od této možnosti distancují,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

Počet lidí bez domova se v Litoměřicích pohybuje okolo 170, z toho 140 jich je ubytovaných, další tři desítky jsou bez umístění. Nocleh pro tyto občany v nouzi zajišťuje Dům Naděje a Azylový dům Litoměřice, a to s podporou města. Od -5 stupňů je v azylových domech možné alespoň přenocování „na židli“. „Ačkoliv kapacita pro všech třicet lidí bez střechy nad hlavou pro trvalé ubytování není, v těchto krizových situacích jsou azylové domy schopné zajistit dostatečný počet míst alespoň pro nocleh na židli. Oba domy však mají svá pravidla, mezi která patří například zákaz požití alkoholu a jiných omamných látek, což pro mnohé občany v tísni představuje problém, kvůli kterému se raději rozhodnout nabízenou možnost nevyužít a hledat jiné možnosti noclehu,“ vysvětlila Renáta Jurková.

mestompV roce 2018 mají jednotlivci, organizace i skupiny aktivních obyvatel Litoměřic možnost čerpat finanční prostředky z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice. Z rozpočtu města je pro tyto účely vyhrazeno 150 tis. Kč.

„Jako v minulých letech je v žádosti podstatné, jak se projekt shoduje s komunitním Plánem zdraví a života i s problémy, které vzejdou z diskusních fór Desatero problémů - dospělých a mladých. Ve shodě musí být také s tématem, které pro daný rok komise Zdravého města a MA21 vyhlašuje. V roce 2018 to bude „Zdravě mezi generacemi“,“ upozornila za Zdravé město Litoměřice Tereza Kalinová a dodala, že další podstatnou okolností v žádosti je jasně vypracovaný cíl, harmonogram a rozpočet a také skutečnost, zda je projekt potřebný pro komunitu.

Veškeré podklady žadatelé naleznou na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace Žádosti je možné podávat od 1. ledna do 6. února 2018. Poté projdou hodnocením komise Zdravého města a MA21.

Finanční prostředky mohou občané z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice čerpat již 15 let. Za tuto dobu bylo podpořeno celkem 163 projektů v celkové výši 1 724 000 Kč. V roce 2017 vybrala komise ze 13 žádostí 10 projektů, například „Běh pro Hospic“ Hospice sv. Štěpána,  „Pohodový ostrov - naše radost“ Kinoklubu Ostrov, „Šťastný života běh“ Knihovny K. H. Máchy, „MTB Tour České středohoří“ Spolku litoměřických cyklistů a další projekty.

Dále byly podpořeny školní projekty jako „Měsíc zdraví“ ZŠ Havlíčkova, „Ve zdravém těle zdravý žák“ ZŠ a MŠ Lingua Universal a tematické aktivity ZŠ Na Valech.

mestompLitoměřice mají schválený rozpočet pro rok 2018. I v příštím roce bude pokračovat rozvoj města, přičemž nejvýznamnější investiční akcí bude dokončení revitalizace Palachovy ulice. Na řadu přijde oprava dalších silnic a chodníků, stejně jako modernizace tržnice a stavba parkovací věže pro kola u dolního vlakového nádraží.

odpadomanie 2 mp„Přines odpad a vyhraj!“ To bylo motto soutěže Odpadománie, která probíhala od května do listopadu v Litoměřicích. Jejím cílem bylo zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní k životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí bezplatně nabízených služeb dvora.

Soutěžící pod dobu šesti měsíců odnášeli odpad do sběrného dvora a získávali za něj losy. Vylosovaní si včera v obřadní síni na radnici vyzvedli hodnotné ceny. Notebook, mobilní telefon, peněžitou cenu a drobnosti pro potěšení předali zástupci města v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem, tajemníkem Milanem Čigášem a vedoucím odboru životního prostředí Pavlem Gryndlerem.

Město se s pomocí soutěže Odpadománie aneb přines odpad a vyhraj rozhodlo bojovat také proti černým skládkám. „Nezodpovědní občané je vytvářejí hlavně na sídlištích tím, že nesprávně odkládají odpad ke kontejnerům. Jen loni bylo kolem kontejnerových stání nelegálně odloženo více než 700 tun odpadu,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lucie Weberová.

Soutěž pořádalo město ve spolupráci s partnery – společnostmi DK-BETON, ASEKOL, ELEKTROWIN a MEVA.

 senioridk 2 mpTéměř šest stovek seniorů se ve středu zúčastnilo předvánočního odpoledne v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice. Město i letos připravilo pro obyvatele starší 75 let pohoštění a kulturní program, v němž nechybělo ani vystoupení zpěvačky Nadi Urbánkové, která přítomné potěšila písničkami, z nichž mnohé patří do zlatého fondu české popmusic. Tanečníci vedení manželi Plškovými se zase blýskli ladnými pohyby.  

  Hned v úvodu vystoupil starosta Ladislav Chlupáč, který shrnul nejdůležitější události letošního roku. „Jedním z nejvýznamnějších vánočních dárků pro obyvatele našeho města i okolního regionu je magnetická rezonance, jejíž pracoviště v městské nemocnici zahájí na počátku roku zkušební provoz,“ zmínil starosta, který se vzápětí chopil kytary a společně s Bandem Rosti Pechouška zahrál a zazpíval několik písniček.

   Místostarosta Pavel Grund kromě vánočního přání zase zmínil chystané novinky v provozu městské hromadné dopravy, které by nejen příslušníkům nejstarší generace měly přinést velký užitek. Promítnut byl i krátký film, jenž představoval nejvýznamnější akce, které město pro seniory v průběhu letošního roku pořádalo. „A příští rok jich opět přibude,“ slíbila Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, jejíž odbor setkání připravil. Potlesk sklidila i pořadatelka oblíbených pobytů pro seniory a táborů pro babičky s vnoučaty Adéla Marková, která vyprávěla o zážitcích, které akce jejím účastníkům přinášejí.

   Předvánoční odpoledne sklidilo pozitivní ohlasy. „Mělo velmi dobrou úroveň. Moc za něj děkujeme,“ hodnotili například manželé Kuderovi.

Text: Eva Břeňová, Foto: Anna Hrochová

plakat x drogammpSprávným směrem se vydali žáci základních a středních škol. Proti drogám bojovali tvorbou. Za nejvydařenější plakáty obdrželi včera výherci soutěže O nejlepší protidrogový plakát hodnotné ceny. „Celkem se do soutěže přihlásilo 50 soutěžících ze základních a středních škol. Porota měla velmi těžké rozhodování zejména v kategorii středních škol. Hodnotila kompozici, myšlenku, kreativitu a celkový umělecký dojem,“ uvedla Miroslava Najmanová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který soutěž vyhlašoval.

V kategorii základních škol se na prvním místě umístila Adéla Sahulová ze Základní školy Ladova, v kategorii středních škol zvítězila Iva Chovancová ze Střední školy a Mateřské školy o.p.s., Litoměřice. „Není třeba se trápit tím, že někdo nevyhrál. Vážíme si každé práce, protože je to práce pro dobrou věc. Rád bych také vyzvedl uměleckou hodnotu nejlepších plakátů. Jejich kvalitou jsem skutečně potěšen,“ zhodnotil starosta Litoměřice Ladislav Chlupáč.

Soutěž vznikla již v roce 2013, kdy ji vyhlásila Národní protidrogová centrála. Je součástí projektu Správným směrem. Od roku 2014 soutěž vyhlašují přímo Litoměřice ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, odměny zajišťuje město z rozpočtu určeného pro prevenci kriminality.

„V současné době narůstá počet uživatelů nejrůznějších drog. Návykové látky jsou snadno dostupné. Situace je horší, a to především právě pro vás, protože se s drogami setkáváte mimo školu a mnohdy i ve škole samotné,“ upozornil vedoucí oddělení metodiky a prevence Národní protidrogové centrály Miroslav Hrachovec, který se účastnil slavnostního předávání cen.

Příjemným zakončením události bylo předání Mince Národní protidrogové centrály za její práci pro prevenci a projekt Správným směrem. Předávání cen se vedle starosty Ladislava Chlupáče účastnil také místostarosta města Pavel Grund.

mestompOdbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje na rok 2018 zajímavé dotace a granty. Podpoří sociální služby, sociální a zdravotní aktivity i fairtrade.

„V roce 2018 jsme vyhlásili tyto tři hlavní dotace: Podporu sociálních služeb, podporu sociálních a zdravotních aktivit pro občany města a podporu fairtradových aktivit a globální odpovědnosti. Cílem je zajištění široké a kvalitní nabídky sociálních služeb určených veřejnosti,“ vysvětlila Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Na podporu sociálních služeb pro rok 2018 město uvolní částku 8 milionů Kč. O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.

Pro program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018 město poskytne 250 tisíc Kč. Tento dotační program byl vytvořen s cílem podpořit sociální a zdravotní aktivity pro občany města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života v této oblasti.

Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2018 bude dotován částkou 180 tisíc Kč. Dotace je určena jako kompenzace nákladů fairtradových aktivit a globální odpovědnosti konajících se na území Litoměřic.

Všechny potřebné dokumenty naleznou žadatelé na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace

mestompV žebříčku 101 největších měst České republiky a 50 městských částí nad deset tisíc obyvatel, který měřil zapojení občanů do participativních procesů, se Litoměřice umístily na 7. místě. Prokazuje to jejich demokratický přístup.

„Participace je nejběžněji účastí či podílením se na něčem, zároveň je projevem převzetí odpovědnosti. Participovat znamená mít přístup a být zahrnut. Souvisí s konceptem moderní demokracie,“ vysvětluje výzkumný tým Institute for Democracy D21, který Index participace 2015-2016 vyhodnocoval. V tomto případě hodnocení participace se jedná o zapojení veřejnosti do chodu města a vztahu města ke komunikaci s veřejností spolu s transparentností, což město činí nad rámec svých zákonných povinností.

Podrobný výzkum hodnotil především kritéria transparentnosti rozpočtu, dotací a grantů, vyhlášek, jednání zastupitelstev, zajímal se také o komunikaci skrze webové stránky, digitální a tradiční komunikační kanály, prověřil konání participativních rozpočtů a jiných participativních procesů, neopomněl začleňování znevýhodněných sociálních skupin a menšin ve školách i společnosti, v neposlední řadě také kontroloval, zda města přezkoumávají a vyhodnocují jejich postupy a aktivity (evaluace).

„Těší nás, že jsou Litoměřice městem s vysokým hodnocením v odborném výzkumu týkajícím se uplatňování demokratických principů na lokální úrovni. Nejlépe byla hodnocena naše komunikace směrem k veřejnosti, čehož si vážíme,“ sdělil tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice se umístily na sedmém místě hodnocení a skončily tak v první desítce vedle Prahy 3, 6, 8, 10 a 20, Říčan, Poruby, Jihlavy, Valašského Meziříčí a Vsetína. Zároveň byly jediným severočeským městem v první dvacítce (např. Liberec skončil 24.).

„Je třeba si uvědomit, že demokracie začíná na té nejnižší úrovni – vzpomeňme si na ideu antické polis,“ uvádí výzkumný tým.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu