Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Fotka - Mgr. Ladislav Chlupáč

Politická strana: ODS

tel: 416 916 109
e-mail:  ladislav.chlupac@litomerice.cz

zodpovídá za

 • odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
 • útvar kontroly a interního auditu
 • útvar obrany a krizového řízení
 • organizační složka SMART CITY Litoměřice
 • Městská policie
 • zástupce města při jednání s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka, z.s. a s Hospodářskou komorou
 • zástupce města v Energy Cities

1. místostarosta

Mgr. Karel Krejza

Fotka - Mgr. Karel Krejza

Politická strana: ODS

tel: 416 916 208
e-mail: karel.krejza@litomerice.cz

zodpovídá za

 • odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
 • ekonomický odbor
 • odbor správy nemovitého majetku města
 • Příspěvkové organizace:
  • Základní školy
  • Centrální školní jídelna
  • Městská sportovní zařízení
  • Městská kulturní zařízení
  • Knihovna KHM
  • Základní umělecká škola
 • zástupce města při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady (SONO)
 • zástupce města pro výkon práv společníka společností Zahrada Čech s.r.o. a Nemocnice Litoměřice, a.s.
 • zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.

2. místostarosta

Lukas Wünsch

Fotka - Lukas Wünsch

Politická strana: Severočeši

tel: 416 916 108
e-mail: lukas.wunsch@litomerice.cz

zodpovídá za

 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • odbor dopravy a silničního hospodářství
 • zástupce města v Severočeském sdružení obcí (SESO)
 • Příspěvková organizace:
  • Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
 • zástupce města v Občanském sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ (MAS) a ve správní radě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
 • zástupce města v rámci Svazu měst a obcí ČR
 • zástupce města v Euroregionu Labe
 • prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly
 • interpelace

3. místostarosta

Mgr. Václav Červín

Fotka - Mgr. Václav Červín

Politická strana: Sport a Zdraví Litoměřice

tel: 416 741 547
e-mail: vaclav.cervin@litomerice.cz

zodpovídá za

 • odbor životního prostředí
 • odbor územního rozvoje
 • Příspěvkové organizace:
  • Technické služby města Litoměřice (TSM)
  • Dům dětí a mládeže Rozmarýn
  • Mateřské školy
 
 

 

Tajemník

Mgr. Milan Čigáš

Fotka - Mgr. Milan Čigáš

tel: 416 916 209
mobil: 606 621 367
e-mail: milan.cigas@litomerice.cz

zodpovídá za

 • Odbor správní
 • Živnostenský úřad
 • Stavební úřad
 • Odd. informatiky
 • Odbor - Kancelář starosty a tajemníka
 

Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele:

Mgr. Petr Hermann

 • zástupce města v Národní síti Zdravých měst ČR (politik projektu Zdravé město a MA 21)

Mgr. Petr Hošek

 • zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

PhDr. Filip Hrbek

 • politik pro územní plán
 

Sekretariát starosty a tajemníka

 • Připravuje a koordinuje programy jednání vedení města.
 • Připravuje materiály do zasedání orgánů města a vyhotovuje zápisy.
 • Eviduje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., interpelace a podněty podané podle zákona o obcích a koordinuje jejich vyřízení.

Jana Váchová
Asistentka starosty
tel: 416 916 106
e-mail:jana.vachova@litomerice.cz

Eva Šimková
Asistentka starosty a tajemníka
tel: 416 916 105
e-mail: eva.simkova@litomerice.cz

Eva Chrudimská
Asistentka starosty a tajemníka
tel. 416 916 308
e-mail: eva.chrudimska@litomerice.cz

Tisková mluvčí města

Ing. Eva Břeňová
tel: 607 186 176
e-mail: eva.brenova@litomerice.cz

 • Vydávání tiskových zpráv
 • Vydávání Radničního zpravodaje
 • Pořádání tiskových konferencí
 • Příprava mediálních plánů apod.
NAHORU