Jméno Telefon/e-mail Funkce
Adámek Jan
416 916 196
jan.adamek@litomerice.cz
referent registrace
Aksenowá Ivana
416 916 128
ivana.aksenowa@litomerice.cz
vedoucí oddělení sociální péče a komunitního plánování
Andrášová Hana
416 916 192
hana.andrasova@litomerice.cz
referent registrace
Barčík Michal
416 916 153
michal.barcik@litomerice.cz
referent správy nemovitostí
Barčíková Simona
416 916 322
simona.barcikova@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Bartoňová Jiřina
416 916 172
jirina.bartonova@litomerice.cz
referent státní správy vodního hospodářství
Bauerová Iveta
416 916 116
iveta.bauerova@litomerice.cz
referent pro veřejné zakázky
Benešová Jitka
416 916 226
jitka.benesova@litomerice.cz
referent státní správy a samosprávy, zdravotnictví a přestupky
Benešová Lenka
416 916 321
lenka.benesova@litomerice.cz
referent samosprávy - prevence kriminality
Benešová Petra
416 916 125
petra.benesova@litomerice.cz
sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené
Beranová Renata
416 916 216
renata.beranova@litomerice.cz
referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Bezděka Libor
416 916 138
libor.bezdeka@litomerice.cz
zástupce vedoucího,územní rozhodování
Blecha Václav
416 916 163
vaclav.blecha@litomerice.cz
investiční technik, technik služeb TSM
Brejšová Jana
416 916 533
jana.brejsova@litomerice.cz
matrikářka
Brožová Lenka
416 916 178
lenka.brozova@litomerice.cz
zástupce vedoucího, městská zeleň
Brunclíková Venuše
416 916 169
venuse.brunclikova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Břeňová Eva
416 916 441
eva.brenova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Březinová Eva
416 916 133
eva.brezinova@litomerice.cz
stavebně správní referent
Čapková Monika
734 282 027
monika.capkova@litomerice.cz
zastupující vedoucí
Čech Roman
416 916 312
roman.cech@litomerice.cz
informatik
Čechová Kateřina
416 916 311
katerina.cechova@litomerice.cz
podatelna
Čelková Ladislava
416 916 447
ladislava.celkova@litomerice.cz
metodik MA 21
Černá Lenka
416 916 156
lenka.cerna@litomerice.cz
vyúčtování služeb
Černý Jan
416 916 212
jan.cerny@litomerice.cz
informatik
Červín Václav
416 916 308
vaclav.cervin@litomerice.cz
3. místostarosta
Čigáš Milan
416 916 209
milan.cigas@litomerice.cz
tajemník
Danišová Kateřina
416 916 407
katerina.danisova@litomerice.cz
správa daní, vymáhání poplatků
Dobešová Denisa
416 916 324
denisa.dobesova@litomerice.cz
náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Dojčinovičová Bohdana
416 916 228
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz
referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Doležal Jaroslav
416 916 523
jaroslav.dolezal@litomerice.cz
referent registru silničních vozidel - technik
Ducká Jaroslava
416 916 417
jaroslava.ducka@litomerice.cz
stavebně správní referent
Dytrychová Eva
416 916 143
eva.dytrychova@litomerice.cz
účetní
Eflerová Jana
416 916 122
jana.eflerova@litomerice.cz
referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Eiglerová Hana
416 916 223
hana.eiglerova@litomerice.cz
referent státní správy a samosprávy - OSPOD
Fejfarová Kateřina
416 916 315
katerina.fejfarova@litomerice.cz
referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Fialová Jana
416 916 255
jana.fialova@litomerice.cz
pozemky - pronájem, prodej
Fialová Klára
416 916 446
klara.fialova@litomerice.cz
referent státní správy odpadového hospodářství
Fišerová Světlana
416 916 314
svetlana.fiserova@litomerice.cz
přestupky
Frková Adriana
734 873 318
adriana.frkova@litomerice.cz
projektový manažer
Frková Kamila
416 916 142
kamila.frkova@litomerice.cz
správce daní a poplatků
Gašpárková Monika
416 916 316
monika.gasparkova@litomerice.cz
referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Gazsi Renata
416 916 124
renata.gazsi@litomerice.cz
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Gmitterová Lenka
416 916 137
lenka.gmitterova@litomerice.cz
ekonom, administrativa
Gryndler Pavel
416 916 179
pavel.gryndler@litomerice.cz
vedoucí odboru
Halmlová Stanislava
416 916 186
stanislava.halmlova@litomerice.cz
referent školství pro státní správu
Hamzová Jana
416 916 319
jana.hamzova@litomerice.cz
referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Härting Václav
416 916 259
vaclav.harting@litomerice.cz
vedoucí odboru
Havelková Jana
416 916 317
jana.havelkova@litomerice.cz
referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Hejduková Iveta
416 916 542
iveta.hejdukova@litomerice.cz
referent komunikace
Hercík Richard
416 916 231
richard.hercik@litomerice.cz
referent územně a stavebně správního rozhodování
Hohenberger Jiří
416 916 135
jiri.hohenberger@litomerice.cz
stavebně správní referent
Hohenbergerová Ivona
416 916 183
ivona.hohenbergerova@litomerice.cz
referent státní památkové péče
Holubová Iveta
416 916 442
iveta.holubova@litomerice.cz
marketingová manažerka
Horká Michala
416 916 147
michala.horka@litomerice.cz
projektový manažer
Hříbalová Jana
416 916 113
jana.hribalova@litomerice.cz
matrika
Hubálek Jiří
416 916 412
jiri.hubalek@litomerice.cz
informatik
Hubálková Helena
416 916 444
helena.hubalkova@litomerice.cz
referent územního plánování
Hutarová Klára
416 916 420
klara.hutarova@litomerice.cz
psycholog
Chlupáč Ladislav
416 916 109
ladislav.chlupac@litomerice.cz
starosta
Choutková Ilona
416 916 423
ilona.choutkova@litomerice.cz
kurátorka pro děti a mládež
Chrudimská Eva
416 916 308
eva.chrudimska@litomerice.cz
asistentka starosty a tajemníka
Chrudimská Hana
416 916 126
hana.chrudimska@litomerice.cz
hospodaření a administrativa odboru
Jakub Jan
416 916 509
jan.jakub@litomerice.cz
vedoucí odboru
Jaroš Jan
416 916 112
jan.jaros@litomerice.cz
Správce GIS
Jindřichová Lenka
416 916 258
lenka.jindrichova@litomerice.cz
pozemky - pronájem, prodej
Jirků Miroslava
416 916 271
miroslava.jirku@litomerice.cz
referent státní správy ochrany ovzduší
Jurková Dominika
416 916 390
dominika.jurkova@litomerice.cz
CzechPOINT
Jurková Renáta
416 916 129
renata.jurkova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Jůva Lukáš
416 916 522
lukas.juva@litomerice.cz
referent silničního hospodářství – technik
Kastlová Carmen
416 916 307
carmen.kastlova@litomerice.cz
referent vymáhání pohledávek
Kellerová Petra
416 916 134
petra.kellerova@litomerice.cz
stavebně správní referent
Klečková Jana
416 916 215
jana.kleckova@litomerice.cz
přestupky
Klieštík Filip
0
filip.kliestik@litomerice.cz
referent komunikace
Klofáčová Pavlína
416 916 421
pavlina.klofacova@litomerice.cz
kurátorka pro děti a mládež
Kmochová Radka
416 916 326
radka.kmochova@litomerice.cz
sociální pracovnice SPOD
Knotková Lucie
416 916 195
lucie.knotkova@litomerice.cz
referent kontroly
Kňourková Horáková Štěpánka
416 916 323
stepanka.knourkova@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Kodýtková Blanka
416 916 392
blanka.kodytkova@litomerice.cz
CzechPOINT
Kolář Vladimír
734 783 337
vladimir.kolar@litomerice.cz
vedoucí Oddělění lesního hospodářství
Kolařík Pavel
416 916 120
pavel.kolarik@litomerice.cz
sociální pracovník
Kolaříková Jana
416 916 121
jana.kolarikova@litomerice.cz
sociální pracovník
Kolbaba Vladimír
416 916 164
vladimir.kolbaba@litomerice.cz
vedoucí oddělení investic
Koňaříková Jana
416 916 114
jana.konarikova@litomerice.cz
přestupky
Kopecká Iveta
416 916 335
iveta.kopecka@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Kopecký Miroslav
416 916 162
miroslav.kopecky@litomerice.cz
referent územního plánování
Kopřivová Kristýna
416 916 157
kristyna.koprivova@litomerice.cz
referentka správy nemovitostí - vymáhání pohledávek
Košner Martin
416 916 170
martin.kosner@litomerice.cz
referent státní správy myslivosti a lesů
Kovařík Jan
416 916 521
jan.kovarik@litomerice.cz
referent silničního hospodářství – technik
Kovářová Ludmila
416 916 332
ludmila.kovarova@litomerice.cz
sociální pracovník OSPOD
Kozáková Renata
416 916 504
renata.kozakova@litomerice.cz
referent registru silničních vozidel
Králik Ivan
416 733 044
kralik.ivan@litomerice.cz
velitel MěP
Krejčová Rút
416 916 136
rut.krejcova@litomerice.cz
stavebně správní referent
Krejza Karel
416 916 208
karel.krejza@litomerice.cz
1. místostarosta
Krist Josef
416 916 155
josef.krist@litomerice.cz
bytový technik
Křenová Pavla
416 916 132
pavla.krenova@litomerice.cz
stavebně správní referent
Kříž Michal
416 916 160
michal.kriz@litomerice.cz
územní plánování
Křížová Andrea
416 916 189
andrea.krizova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Kubátová Věra
416 916 270
vera.kubatova@litomerice.cz
administrativa odboru + rybářské lístky
Kühnová Jana
416 916 118
jana.kuhnova@litomerice.cz
hospodářka
Kuchařová Jana
416 916 166
jana.kucharova@litomerice.cz
zábory , majetkový správce
Kuchařová Lenka
416 916 510
lenka.kucharova@litomerice.cz
vedoucí oddělení silničního hospodářství, zástupce vedoucího odboru
Lacmanová Marta
416 916 222
marta.lacmanova@litomerice.cz
sociální pracovník
Lachman Jaroslav
416 916 119
jaroslav.lachman@litomerice.cz
vedoucí odboru
Landa Josef
416 916 512
josef.landa@litomerice.cz
referent silničního hospodářství – technik
Ledvinka Petr
416 916 514
petr.ledvinka@litomerice.cz
přestupky v dopravě
Ledvinka Petr
416 916 193
p.ledvinka@litomerice.cz
referent správních činností
Lepšík Jiří
416 916 221
jiri.lepsik@litomerice.cz
správce budov, řidič
Lepšíková Šárka
416 916 167
sarka.lepsikova@litomerice.cz
hospodaření, administrativa
Letafka Miroslav
416 916 301
miroslav.letafka@litomerice.cz
referent krizového řízení (os. tel. 723 394 994)
Löffelmann Aleš
416 916 230
ales.loffelmann@litomerice.cz
referent státní správy a samosprávy - veřejný opatrovník
Lustyková Vladislava
416 916 141
vladislava.lustykova@litomerice.cz
mzdová účtárna, PaM
Malá Vladimíra
416 916 306
vladimira.mala@litomerice.cz
správa daní, vymáhání poplatků
Maximiliánová Jitka
416 916 440
jitka.maximilianova@litomerice.cz
pracovník informačního centra
Melen Michal
416 916 191
michal.melen@litomerice.cz
referent registrace
Miklášiková Andrea
416 916 159
andrea.miklasikova@litomerice.cz
hospodaření, administrativa, účetní
Miko Dominik
416 916 139
dominik.miko@litomerice.cz
vedoucí odboru
Mikšová Pavlína
416 916 425
pavlina.miksova@litomerice.cz
sociální pracovník OSPOD
Mildová Hana
416 916 440
hana.mildova@litomerice.cz
pracovník informačního centra
Milotová Jitka
416 916 173
jitka.milotova@litomerice.cz
ochrana přírody a krajiny
Moučková Kateřina
416 916 348
katerina.mouckova@litomerice.cz
interní audit, kontrola
Mynařík Petr
416 916 506
petr.mynarik@litomerice.cz
zkušební komisař, evidence dopravců TAXI, stanice měření emisí
Nademlejnská Libuše
416 916 190
libuse.nademlejnska@litomerice.cz
referent registrace
Novák Vlastimil
416 916 426
vlastimil.novak@litomerice.cz
sociální kurátor pro dospělé
Nováková Milena
416 916 318
milena.novakova@litomerice.cz
vedoucí oddělení správních činností
Nováková Olga
416 916 505
olga.novakova@litomerice.cz
referent registru silničních vozidel
Novotná Jiřina
416 916 504
jirina.novotna@litomerice.cz
referent registru řidičů
Ouborná Marie
416 916 541
marie.ouborna@litomerice.cz
marketingová manažerka
Pavlasová Jana
416 916 272
jana.pavlasova@litomerice.cz
referent státní správy vodního hospodářství
Pavučková Monika
416 916 145
monika.pavuckova@litomerice.cz
rozpočet
Pech Přemysl
416 916 161
premysl.pech@litomerice.cz
územní plánování
Pěkná Šárka
416 916 347
sarka.pekna@litomerice.cz
interní audit, kontrola
Petříčková Petra
416 916 328
petra.petrickova@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Pettingerová Ivana
416 916 168
ivana.pettingerova@litomerice.cz
referent územního plánování
Písková Marie
416 916 325
marie.piskova@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Pojezná Brigita
416 916 422
brigita.pojezna@litomerice.cz
kurátorka pro děti a mládež
Pospíchalová Hana
416 916 182
hana.pospichalova@litomerice.cz
referent pro státní památkovou péči, granty a dotace pro sport
Pošík Ladislav
416 916 165
ladislav.posik@litomerice.cz
investiční technik
Procházková Lenka
416 916 250
lenka.prochazkova@litomerice.cz
referent hospodaření a administrativy
Prochová Alena
416 916 513
alena.prochova@litomerice.cz
řidičské průkazy
Přecechtěl Ondřej
416 916 440
ondrej.precechtel@litomerice.cz
pracovník informačního centra
Rejfová Jana
416 916 515
jana.rejfova@litomerice.cz
přestupky v dopravě
Růžičková Eva
416 916 198
eva.ruzickova@litomerice.cz
referent kontrola
Růžičková Petra
416 916 532
petra.ruzickova@litomerice.cz
matrikářka
Řepíková Zlatuše
416 916 174
zlata.repikova@litomerice.cz
referent státní správy odpadového hospodářství
Řídel Pavel
416 916 217
pavel.ridel@litomerice.cz
správce budov, řidič
Ságlová Miroslava
416 916 336
miroslava.saglova@litomerice.cz
sociální pracovník OSPOD
Salusová Jitka
416 916 127
jitka.salusova@litomerice.cz
veřejný opatrovník, referent státní správy a samosprávy
Sedlmayerová Šárka
416 916 516
sarka.sedlmayerova@litomerice.cz
referent registru řidičů
Skoková Martina
416 916 206
martina.skokova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Slabochová Kristýna
416 916 175
kristyna.slabochova@litomerice.cz
referent správy odpadového hospodářství
Slabochová Leona
416 916 414
leona.slabochova@litomerice.cz
vedoucí oddělení ICT
Smejkal Dominik
416 916 413
dominik.smejkal@litomerice.cz
informatik
Smejkalová Eliška
416 916 104
eliska.smejkalova@litomerice.cz
podatelna
Sochová Jitka
416 916 240
jitka .sochova@litomerice.cz
hlavní pokladní/správce daní a poplatků
Somrová Radka
416 916 241
radka.somrova@litomerice.cz
místní poplatky
Spálený Bohuslav
416 916 123
bohuslav.spaleny@litomerice.cz
správce budov, řidič
Stejskalová Šárka
416 916 144
sarka.stejskalova@litomerice.cz
místní poplatky
Svobodová Dana
416 916 448
dana.svobodova@litomerice.cz
vedoucí oddělení veřejných zakázek a projektů
Svobodová Sylva
416 916 327
sylva.svobodova@litomerice.cz
náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Šálková Naďa
416 916 501
nada.salkova@litomerice.cz
referent registru silničních vozidel
Šikner Daniel
724 495 670
daniel.sikner@litomerice.cz
řidič - údržbář
Šimková Eva
416 916 105
eva.simkova@litomerice.cz
asistentka starosty a tajemníka
Škamlová Lenka
416 916 148
lenka.skamlova@litomerice.cz
účetní
Škrancová Marcela
416 916 199
marcela.skrancova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Šlanhofová Veronika
416 916 517
veronika.slanhofova@litomerice.cz
přestupky v dopravě
Šmat Jan
416 916 502
jan.smat@litomerice.cz
referent registru silničních vozidel - technik
Štoková Jaroslava
416 916 313
jaroslava.stokova@litomerice.cz
referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Štroblová Júlia
416 916 555
julia.stroblova@litomerice.cz
metodik spisové služby, CzechPoint
Šturalová Veronika
416 916 449
veronika.sturalova@litomerice.cz
manažer MAS STUR
Štýbrová Zdena
416 916 252
zdena.stybrova@litomerice.cz
hospodaření, administrativa
Švecová Jana
416 916 424
jana.svecova@litomerice.cz
sociální pracovník OSPOD
Švihelová Andrea
416 916 207
andrea.svihelova@litomerice.cz
pomocný administrativní pracovník
Tamáš Miroslav
416 916 219
miroslav.tamas@litomerice.cz
Vedoucí oddělení vnitřní správy
Tichá Adéla
416 916 154
adela.ticha@litomerice.cz
referent - nájemné
Tlapáková Zdena
416 916 445
zdena.tlapakova@litomerice.cz
Projektový manažer, inženýring
Tobiášová Hana
416 916 443
hana.tobiasova@litomerice.cz
zástupce vedoucího, účetní
Tovarová Dita
416 916 146
dita.tovarova@litomerice.cz
účetní
Trnková Monika
416 916 176
monika.trnkova@litomerice.cz
Referent ochrany ZPF
Tuček Radim
416 916 543
radim.tucek@litomerice.cz
referent komunikace
Tůmová Kateřina
416 916 391
katerina.tumova@litomerice.cz
CzechPOINT
Vácha Vladimír
416 916 171
vladimir.vacha@litomerice.cz
vodní hospodářství
Váchová Jana
416 916 106
jana.vachova@litomerice.cz
asistentka starosty
Valentová Marie
416 916 519
marie.valentova@litomerice.cz
referent silničního hospodářství - technik
Valůšková Pavlína
416 916 140
pavlina.valuskova@litomerice.cz
mzdová účtárna, PaM
Vašutová Věra
416 916 518
vera.vasutova@litomerice.cz
registr řidičů
Vavrušková Jana
416 916 107
jana.vavruskova@litomerice.cz
právník
Viktorinová Helena
416 916 117
helena.viktorinova@litomerice.cz
administrativa
Vlčková Kamila
416 916 331
kamila.vlckova@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Vodičková Irena
416 916 400
irena.vodickova@litomerice.cz
koordinátorka Zdravého města a MA21
Vochomůrka Jan
416 916 227
jan.vochomurka@litomerice.cz
referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Vokálová Ladislava
416 916 102
ladislava.vokalova@litomerice.cz
podatelna
Vondráková Martina
416 916 540
martina.vondrakova@litomerice.cz
marketingová manažerka
Vorlíková Květoslava
416 916 507
kveta.vorlikova@litomerice.cz
přestupky v dopravě
Votrubová Šárka
416 916 180
sarka.votrubova@litomerice.cz
referentka státní památkové péče
Votýpka Ladislav
416 733 044
votypka.ladislav@litomerice.cz
zástupce velitele MěP
Vrbová Markéta
416 916 320
marketa.vrbova@litomerice.cz
sociální pracovík OSPOD
Wünsch Lukas
416 916 108
lukas.wunsch@litomerice.cz
2. místostarosta
Zalabáková Iveta
416 916 149
iveta.zalabakova@litomerice.cz
vedoucí odboru
Zapadlová Ivana
416 916 508
ivana.zapadlova@litomerice.cz
vedoucí oddělení dopravně správních evidencí
Zavázalová Nikola
0
nikola.zavazalova@litomerice.cz
sociální pracovnice OSPOD
Zbránková Markéta
416 916 194
marketa.zbrankova@litomerice.cz
referent kontroly
Zelená Dagmar
416 916 181
dagmar.zelena@litomerice.cz
referent školství pro samosprávu
Zemenová Petra
416 916 520
petra.zemenova@litomerice.cz
přestupky v dopravě
Žižková Barbora
416 916 511
barbora.zizkova@litomerice.cz
referent hospodaření a administrativy
NAHORU