Nástroje pro usnadnění přístupu

RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

 logo npo mkcr eu 1

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalého velitelství a Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice (VUSS). Cílem projektu je vznik nového kulturně kreativního centra na území města, které poskytne aktérům kulturně kreativního sektoru (dále jen KK sektoru) prostor, pro jejich stěžejní činnosti.

 

 02 czi

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nezvalova na pozemcích p. č. 3718/106 v k. ú. Litoměřice. Nové stání o 3 podzemních kontejnerech s kapacitou 3x5 m3 (papír, plasty, kov) a 1x3 m3 (sklo) nahradí stávajících 9 mobilních plastových kontejnerů.

 02 czi

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nerudova na pozemcích p. č. 3534/1 a částečně pozemku p.č. 3408/106 v k. ú. Litoměřice. Nové stání o 3 podzemních kontejnerech s kapacitou 3x5 m3 (papír, plasty, kov) a 1x3 m3 (sklo) nahradí stávajících 10 mobilních plastových kontejnerů.

 02 czi

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je stavební záchrana a následné podnikatelské využití části budovy B průmyslového areálu bývalého pivovaru. Rekonstruovaná budova dříve sloužila jako varna piva, dnes je součástí jednoho z rozsáhlých brownfieldů města. Obnova části objektu A pro jeho původní účel – výrobu piva – byla prvním krokem postupné regenerace celého areálu. Rekonstrukcí dalších chátrajících budov bývalého pivovaru, dojde ke zatraktivnění prostředí Tyršova náměstí a vzniku prostor určených pro rozvoj podnikatelských aktivit přispívajících k oživení centra města. Regenerovaná budova je navržena pro provoz potravinářské výroby.

 02 czi

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce běžecké dráhy atletického oválu, úprava travnatého hřiště uvnitř oválu a skok daleký v areálu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. Součástí projektu je rovněž odvodnění plochy drenážemi a oprava části oplocení areálu.

 02 czi

   

Popis projektu:

Hlavní náplní projektu je udržitelný rozvoj a zefektivnění, zkvalitnění fungování a řízení města Litoměřice. Dále zkvalitnění a zefektivnění komunikace s veřejností a tím zajistit maximální spokojenost klientů (občanů, podnikatelů, institucí) s poskytovanými službami. Projekt přispívá k naplňování dlouhodobých rozvojových cílů města, mezi které patří rovněž "odpovědně, kvalitně, lidsky, atraktivně a efektivně řízené město".

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je komplexní obnova budovy nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Budova je využívána Oblastním muzeem v Litoměřicích. Dojde k zachování kulturního dědictví a ke zlepšení stavu budovy, které umožní další provozování muzejních činností.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení odborné učebny s bezbariérovým přístupem na Základní škole Litoměřice, Ladova 5. Jedná se o rekonstrukci současné učebny na učebnu cizích jazyků, která bude sloužit i pro výuku digitálních technologií.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení zázemí dvou odborných učeben pro technické a řemeslné obory a učebny přírodních věd s bezbariérovým přístupem na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32. Cílem projektu je zkvalitnění výuky a zvýšení odborných kompetencí, praktických dovedností a manuální zručnosti žáků prvního i druhého stupně základní školy za účelem jejich motivace pro další stupeň vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce, zejména pak v technických, praktických a řemeslných oborech, tedy v segmentech, které v současné době vykazují kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků.

 02 czi

   

Popis projektu:

Cílem projektu je modernizace 7 stávajících podzemních kontejnerových stání pro tříděný odpad spočívající ve výměně stávajících vhozových zařízení (šachet) u 21 ks podzemních kontejnerů. Nový typ vhozových šachet MAMBO s nášlapným mechanismem zajišťuje komfortní a hygienicky optimální sběr separovaného odpadu do podzemních zásobníků.

 02 czi

   

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad a přístřešku pro nádoby na směsný odpad na pozemcích p. č. 600/27, 600/29 a částečně pozemku p.č. 614/24 v k.ú. Pokratice. Nové stání o 3 podzemních kontejnerech s kapacitou 2x5 m3 (papír, plasty) a 1x3 m3 (sklo) nahradí stávající 4 mobilní plastové kontejnery.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je opatření pro zvýšení bezpečnosti pěších na přechodu pro chodce přes stávající silnici I/15 (ul. Na Kocandě) na území města Litoměřice. Dotčená komunikace tvoří na území města hlavní silniční průtah v orientaci západ – východ, čímž vytváří významný bariérový prvek v prostupnosti území. V rámci stavby se dále předpokládá instalace nasvětlení dotčeného přechodu(ů) a v důsledku celkové nové koncepce řešeného místa i nová poloha stávající autobusové zastávky U stadionu, a to v obou směrech. Cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších přes silnici I/15 a umožnit tak chodcům plynulý, bezbariérový pohyb v okolí této komunikace, včetně snazší dostupnosti veřejné hromadné dopravy.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování a vybavení dvou odborných učeben s bezbariérovým přístupem a bezbariérovým WC. Stěžejním cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí, praktických dovedností a zručnosti žáků prvního i druhého stupně základní školy za účelem jejich motivace pro další stupeň vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce, zejména pak v technických a řemeslných oborech, tedy v segmentech, které v současné době vykazují kritický nedostatek odborníků.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy půdního prostoru v objektu Masarykovy základní školy v Litoměřicích, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Součástí projektu je mj. doplnění stávajícího školního arboreta o nové dřeviny, pořízení nezbytného vybavení rekonstruovaných prostor a zajištění bezbariérovosti objektu vybudováním výtahu.

 02 czi

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je vybavit vznikající kompostárnu Města Litoměřice technikou ­ univerzálním nakladačem s vyměnitelným nářadím (víceúčelovou lžící, kleštěmi na biomasu, překopávačem kompostu a vibračním sítem) ­ pro manipulaci s rostlinným materiálem (posekaná tráva, listí, štěpka) tak, aby bylo možné vyrábět vlastní kompost a tím omezit dopravní náklady na odvoz biologicky rozložitelného rostlinného materiálu na vzdálené kompostárny a současně maximálně snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládku. Výstupy projektu v podobě vlastně vyráběného kompostu bude využívat Město Litoměřice, popř. i jeho obyvatelé, k péči o zeleň.

Strana 1 z 3

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu