Nástroje pro usnadnění přístupu

RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

 02 czi

 

 

 

  Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd s bezbariérovým přístupem a bezbariérovým sociálním zařízením na Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4. Doprovodnou částí projektu je modernizace zázemí (sborovna) pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve škole.

 

 02 czi

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad na pozemku parc. č. 247 v k. ú. Litoměřice, který tvoří centrum města – Mírové náměstí. Podzemní kontejnery (4 ks - 1ks 3,0 CBM + 3 ks 5,0 CBM) nahradí celkem 10 ks 1100 l nádob na separovaný odpad, a to celkem 3 ks papír, 3 ks sklo a 4 ks plast. Zároveň umístěním podzemního kontejneru na kovy přiblíží občanům možnost separace kovů.

 02 czi

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad na pozemku parc. č. 1313/8 a pozemku parc. č. 1838/12 v k. ú. Litoměřice, v centrální části města v úseku mezi vyústěním ul. Šafaříkova a E. Krásnohorské. Podzemní kontejnery (4 ks - 1ks 3,0 CBM + 3 ks 5,0 CBM) nahradí celkem 10 ks 1100 l nádob na separovaný odpad, a to celkem 3 ks papír, 3 ks sklo a 4 ks plast. Zároveň umístěním podzemního kontejneru na kovy přiblíží občanům možnost separace kovů. Doposud je nejbližší nádoba na kovy na konci ulice Liškova u č.p. 62, tedy cca 280 m od místa plánovaného umístění podzemních kontejnerů.

 zeletice loga

 

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování 6 bezbariérových bytů sloužících poskytování sociální služby „azylové bydlení“ v 1.NP objektu na adrese Želetická 2187/11.
Účelem projektu je vybudování nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 zeletice loga

 

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování šesti bytů pro potřeby sociálního bydlení v 2. NP objektu na adrese Želetická 2187/11 v Litoměřicích.
Účelem projektu je pořízení nových kapacit dlouhodobého nájemního bydlení splňujícího parametry sociálního bydlení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 logo npo mkcr eu 1

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalého velitelství a Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice (VUSS). Cílem projektu je vznik nového kulturně kreativního centra na území města, které poskytne aktérům kulturně kreativního sektoru (dále jen KK sektoru) prostor, pro jejich stěžejní činnosti.

 02 czi

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nezvalova na pozemcích p. č. 3718/106 v k. ú. Litoměřice. Nové stání o 3 podzemních kontejnerech s kapacitou 3x5 m3 (papír, plasty, kov) a 1x3 m3 (sklo) nahradí stávajících 9 mobilních plastových kontejnerů.

 02 czi

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nerudova na pozemcích p. č. 3534/1 a částečně pozemku p.č. 3408/106 v k. ú. Litoměřice. Nové stání o 3 podzemních kontejnerech s kapacitou 3x5 m3 (papír, plasty, kov) a 1x3 m3 (sklo) nahradí stávajících 10 mobilních plastových kontejnerů.

 02 czi

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je stavební záchrana a následné podnikatelské využití části budovy B průmyslového areálu bývalého pivovaru. Rekonstruovaná budova dříve sloužila jako varna piva, dnes je součástí jednoho z rozsáhlých brownfieldů města. Obnova části objektu A pro jeho původní účel – výrobu piva – byla prvním krokem postupné regenerace celého areálu. Rekonstrukcí dalších chátrajících budov bývalého pivovaru, dojde ke zatraktivnění prostředí Tyršova náměstí a vzniku prostor určených pro rozvoj podnikatelských aktivit přispívajících k oživení centra města. Regenerovaná budova je navržena pro provoz potravinářské výroby.

 02 czi

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce běžecké dráhy atletického oválu, úprava travnatého hřiště uvnitř oválu a skok daleký v areálu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. Součástí projektu je rovněž odvodnění plochy drenážemi a oprava části oplocení areálu.

 02 czi

   

Popis projektu:

Hlavní náplní projektu je udržitelný rozvoj a zefektivnění, zkvalitnění fungování a řízení města Litoměřice. Dále zkvalitnění a zefektivnění komunikace s veřejností a tím zajistit maximální spokojenost klientů (občanů, podnikatelů, institucí) s poskytovanými službami. Projekt přispívá k naplňování dlouhodobých rozvojových cílů města, mezi které patří rovněž "odpovědně, kvalitně, lidsky, atraktivně a efektivně řízené město".

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je komplexní obnova budovy nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Budova je využívána Oblastním muzeem v Litoměřicích. Dojde k zachování kulturního dědictví a ke zlepšení stavu budovy, které umožní další provozování muzejních činností.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení odborné učebny s bezbariérovým přístupem na Základní škole Litoměřice, Ladova 5. Jedná se o rekonstrukci současné učebny na učebnu cizích jazyků, která bude sloužit i pro výuku digitálních technologií.

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení zázemí dvou odborných učeben pro technické a řemeslné obory a učebny přírodních věd s bezbariérovým přístupem na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32. Cílem projektu je zkvalitnění výuky a zvýšení odborných kompetencí, praktických dovedností a manuální zručnosti žáků prvního i druhého stupně základní školy za účelem jejich motivace pro další stupeň vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce, zejména pak v technických, praktických a řemeslných oborech, tedy v segmentech, které v současné době vykazují kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků.

Strana 1 z 3

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu