NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

ddm 250Zpátky ke sportu se od počítačů vrací zájem dětí z Litoměřic. Alespoň tomu nasvědčuje obsazení kroužků v Domě dětí a mládeže Rozmarýn. Některé pohybové aktivity jsou již beznadějně plné, jiné na své účastníky ještě čekají. Ani počítačové kroužky ale nezůstávají pozadu. „Maincraft friends je osvědčený kroužek zaměřený na počítačové hry a zároveň na vzájemnou interakci dětí, komunikaci, po strop nabité máme již i sportovní kroužky jako je atletika, fotbálek nebo také jogínek,“ potvrdila ředitelka Domu dětí a mládeže Rozmarýn Zuzana Bendová.

Také ostatní kroužky se pomalu plní. Na své zájemce ještě čeká například florbal, povídálek pro rozvoj řeči dětí od 4 do 6 let, ale i večery pro tvořivé určené starším dětem a dospělým. Z kroužků, které se těší velkému zájmu, nutno zmínit ještě herpetologický a rybářský, rychle se plní výtvarná dílna, děti se s oblibou vrací i ke keramice a jumpingu, který litoměřické jumpery v minulosti dostal až na mistrovství světa.

Kroužky v Rozmarýnu běží od poloviny září. Letošní rok navíc přinesl příjemnou změnu v podobě rekonstrukce objektu. „Máme v tuto chvíli již hotovou fasádu, výměnu oken, nové podhledy, čeká nás ještě rekonstrukce chodníčku před vchodem, střecha bude hotová do října. Provozu DDM nic nebrání, kroužky probíhají jak mají,“ dodala ředitelka Zuzana Bendová.

Které kroužky ještě nabízejí volná místa?

Florbal (9-12 let)

Sportovky (6-8 let)

Tancování s Lukášem (6-18 let)

Heroes of the Storm (9-15 let)

Povídálek (4-6 let)

Kuchtík (pro školáky)

Večery pro tvořivé (pro mládež i dospělé)

Rozmarné divadlo (od 9 let)

Zumba kids jr. (7-11 let)

Mažoretky (od 11 let)

Kids aerobik (od 6 let)

Včelaři

Kroužek plný překvapení (od 5 let)

Gymnastika

Kruhový trénink (od 12 let)

Skateboarding, longboarding,    pennyboarding, a in-line bruslení (od 6 let)

 

Další říjnové události v DDM Rozmarýn

  1. října: Herní dopoledne, Kreativní dopoledne
  2. října: Party v době kamenné
  3. října: Keramická dílna, Drakiáda
  4. října: Dýňobraní
  5. října: Halloweenské putování

Rozmarýn v říjnu připravuje také příměstské tábory. Pro další podrobnosti navštivte přímo jeho stránky www.ddmrozmaryn.cz

konferencePozitivním příkladem šlo město Litoměřice. Na mezinárodní konferenci Zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni v Praze představilo vedle Mostu a Plzně dobrou praxi české lokální úrovně veřejné správy. Litoměřice zaujaly konceptem "úřad pro všechny", který se komplexně zaměřuje na zvyšování přívětivosti, otevřenosti a kvality městského úřadu.

sidmpPrávě probíhající třetí etapa revitalizace pokratického sídliště je ve své polovině. V těchto dnech je řešeno území ohraničené ulicemi Na Výsluní, U Kapličky, Kubínova a Pokratickým potokem. „Modernizováno je stávající víceúčelové hřiště, opravovány jsou chodníky a budovány tři nové hrací plochy,“ charakterizoval současný stav stavební technik odboru územního rozvoje městského úřadu Ladislav Pošík. Stavební úpravy zahrnuté v třetí etapě začaly v srpnu. Ukončeny mají být v listopadu.

vystava na stromechClaudie má dvě dcery, které však vidí jen hodinu denně. Zbytek dne, 12 a více hodin, tráví na banánové kostarické plantáži. I za tak dlouhou pracovní dobu včetně přesčasů dostává jen minimální mzdu, ze které má problém sebe a dcery uživit. Pracuje s nebezpečnými látkami bez ochranných pomůcek. Nemá se kam schovat, když letadla práškují pesticidy plantáž. Na pracovišti musí čelit sexuálnímu obtěžování. Kvůli zapojení do odborů ji v práci šikanují. Její příběh i příběhy dalších zaměstnanců a zaměstnankyň kostarických a panamských plantáží budou viset od 7. do 14. října v desítkách parků republiky, včetně litoměřických Jiráskových sadů. Návštěvníci výstavy pod širým nebem se na 14 panelech s fotografiemi dozvědí, co vše se skrývá za tolik oblíbeným tropickým ovocem – banány.

„Na každého Čecha připadá ročně 9,9 kilogramů banánů. Jedná se o nejoblíbenější tropické ovoce. Málokdo už ale ví, za jakých podmínek se banány pěstují, třídí, balí a následně dostávají do Evropy. Rozhodli jsme se proto třetí ročník Výstavy na stromech zaměřit právě na pěstování banánů,“ uvedla Gabriela Štěpánková z organizace NaZemi. Autorem fotografií je Stanislav Komínek z NaZemi, který společně s kolegy z Ekumenické akademie vyrazil do Panamy a Kostariky zkoumat pracovní podmínky lidí na banánových plantážích.

Vedle nízkých mezd, dlouhých přesčasů a ohrožení všudypřítomnými pesticidy jsou pracovníci a pracovnice vystaveni také nejrůznějšímu obtěžování a zastrašování. Pracovat na zlepšování pracovních podmínek aktivním zapojením do odborů je velmi rizikové. Odboráři a odborářky jsou v lepším případě šikanováni, přeřazeni na jinou práci, v horším propuštěni, zbiti či zavražděni. „Dřív jsem sklízel banány, ale po přidání k odborům mě přeřadili na odsekávání listů banánovníků. Vedení nechce, abych se stýkal s ostatními pracovníky. Sledují mě, jestli za nimi nechodím,“ dočteme se na jednom z výstavních panelů slova odboráře pracujícího na plantáži Jardín del Tigre v Kostarice. Z obavy o svou budoucnost nechce uvádět své jméno a na fotografii mu není vidět do obličeje.

Výstava rovněž upozorňuje veřejnost na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, a co můžeme změnit my jako spotřebitelé a spotřebitelky. Pokud chceme, aby pěstitelé a pěstitelky dostávali za svou práci adekvátně zaplaceno a mohli se při pěstování vyhnout nejhorším agrochemikáliím, můžeme kupovat banány s certifikací Fairtrade. Pomocí petice je možné supermarkety vyzvat, aby byly fairtradové výrobky více dostupné.

V případě, že na výstavu zavítají třídní kolektivy či například skautské oddíly, mohou si předem stáhnout od organizace NaZemi vzdělávací metodiku, díky níž se o tématu interaktivní formou dozví více. Z dokumentační cesty vznikla kromě výstavy také webová stránka www.pribehbananu.cz. Věděli jste například, že krabice s banány váží vždy přesně 18,14 kg? A že banánovník je bylina, a to dokonce největší na světě, která je hned po bavlně druhou nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou?

Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České republice již třetím rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy a pracovním podmínkám v koželužnách a při výrobě obuvi.

Seznam míst a více informací o akci najdete na www.vystavanastromech.cz.

 

Doplňující informace:

Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd.

Role spotřebitelů a spotřebitelek: Jako spotřebitelé a spotřebitelky můžeme ke změně přispět naším zájmem o pracovní podmínky výroby a požadavkem na etické produkty. Aktivně se lze zapojit například do kampaní nevládních organizací, jako je třeba kampaň Za férové banány.

NaZemi prosazuje globální vzdělávání, usiluje o odpovědnost firem za vlastní dodavatelské řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu pěstitelů a pěstitelek ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. www.nazemi.cz

srdicko mpTrocha barvy, štětec a chuť do práce. Tak málo postačí k tomu udělat někomu radost. A vedoucí odborů Městského úřadu Litoměřice s tímto vybavením radost udělali. Společnými silami natřeli lavičky na hřišti Centra pro zdravotně postižené SRDÍČKO. „Dali jsme se s vedoucími odborů do akce, věnovali svůj čas a pomáhali tam, kde je ho stále potřeba. Vedení města vytváří podmínky pro realizaci mnoha akcí, nápadů, projektů a zároveň si uvědomuje, že největším bohatstvím jsou lidé,“ uvedl tajemník městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš.

mestompV centru Litoměřic skončí v příštím roce tři herny nacházející se v Lidické, Dlouhé a Dominikánské ulici. Zastupitelé města totiž schválili novou vyhlášku o hazardu platnou od začátku příštího roku, která nově zakazuje herny v celé městské památkové rezervaci. Jmenované tři provozovny tak musí ukončit svou činnost poté, co jim skončí povolení Ministerstva vnitra, tedy na konci příštího roku.

mestompHudební večery s živou hudbou pořádané v letních měsících na zahrádce Biskupského pivovaru skončily. Zastupitelé byli nuceni odejmout jejich organizátorům výjimku z nočního klidu, jež se v tomto roce týkala zhruba čtyři desítek ohlášených akcí. Dle nového zákona totiž musejí být výjimky z nočního klidu jmenované v obecně závazné vyhlášce, kterou schvaluje Ministerstvo vnitra (MV).

dny zdravi orezZměřte si cholesterol i hladinu cukru a tuku v těle zdarma. Naučte se pečovat o své tělo i o duši. Pomohou vám v tom litoměřické Dny zdraví. „Dny zdraví jsou určeny všem, kdo chtějí žít zdravěji. Jsou příležitostí pro změnu často hektického životního stylu, při kterém si málokdy najdeme čas pro sebe a péči o sebe,“ vysvětlila Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice.

Várku zábavných akcí na celý říjen připravilo občanům všech věkových kategorií Zdravé město Litoměřice spolu s partnery. Plavecký bazén zdarma, bruslení na zimním stadionu, jóga, jumping, nordic walking, strollering či golf – každá z těchto aktivit si najde své příznivce v rámci kampaně Dny zdraví.

V oblasti prevence je pro zájemce připraveno na čtvrtek 5. října bezplatné měření cholesterolu, cukru a tuku v těle. Zážitkový den s dopravní tematikou je pro děti připraven v neděli 8. října na Dětském dopravním hřišti. Na své si přijdou také senioři, pro které je připraveno hudební odpoledne i odpoledne se zvířátky. Ve středu 11. října zatančí na hradě studenti pražské konzervatoře „Duncan tančí II“. „V sobotu 14. října přijde na řadu ukázka samovyšetření prsu. V Knihovně K. H. Máchy proběhne řada přednášek na téma zdraví, zdravé jídlo a pohyb a o nejrůznějších aspektech zdraví a vlivu na něj. Tradiční drakiáda DDM Rozmarýn proběhne sobotní odpoledne 14. října na Bílé stráni,“ doplnila Irena Vodičková.

Program podrobněji:

VSTUPY ZDARMA:

Plavání – Plavecký bazén Litoměřice, Daliborova 7

středa 4. 10. od 15 do 17 hodin

pátek 6. 10. od 10 do 12 hodin

pondělí 9. 10. od 20 do 22 hodin

středa 18. 10. od 15 do 17 hodin

pondělí 23. 10. od 20 do 22 hodin

Bruslení – Zimní stadion Litoměřice, Zahradnická 28

neděle 8. 10. od 14.15 do 15.45 hodin

sobota 14. 10. od 18.45 do 20.15 hodin

sobota 21. 10. od 18.30 do 20.00 hodin

sobota 28. 10. od 14.15 do 15.45 hodin

Jóga s Alicí – Domov na Dómském pahorku, Zahradnická 4, Litoměřice

úterý 3. 10. od 18 hodin

úterý 10. 10. od 18 hodin

úterý 17. 10. od 18 hodin

úterý 24. 10. od 18 hodin

úterý 31. 10. od 18 hodin

DALŠÍ AKTIVITY

Pondělí 2. 10. Cvičení pro seniory

od 13.15 hodin, Plavecký bazén Litoměřice, Daliborova 7

Cvičení pro seniory s Milkou Kuderovou. Každé pondělí od 13.15 hodin. První lekce 2. 10. zdarma, další lekce 40 Kč.

Pondělí 2. 10., 9. 10., 16. 10. a 23. 10. Jumping

od 18.30 do 19.30 hodin, DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863

Cvičení na trampolínách pro ženy - probíhá každé pondělí od 18,30h do 19,30 hodin, vstup 50,-Kč

Úterý 3. 10. Mladí, starší spolu jdou terezínskou kotlinou

sraz v 9.30 hodin u kostela Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích

Aneb Nordic Walkingem na golf s ukázkami strolleringu. Akce pro seniory a rodiče s kočárky. Golfové odpaly zdarma. Sraz v 9.30 hod. u kostela Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Středa 4. 10. Odpoledne se zvířátky pro všechny

od 13 hodin, Domov U Trati, U Trati 3, Litoměřice

Přijďte si do Domova U Trati prohlédnout, pohladit a nakrmit domácí zvířátka.

Čtvrtek 5. 10. BEZPLATNÉ MĚŘENÍ CHOLESTEROLU, CUKRU A TUKU V TĚLE, MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

od 8.30 do 16 hodin, Krajská hygienická stanice Litoměřice, Mírové náměstí 35

 

Neděle 8. 10. Zážitkový den na dětském dopravním hřišti

od 14 do 16 hodin, Dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech v Litoměřicích

Rodinná soutěž s dopravní tematikou, vstup 10,-Kč na člena rodiny

Středa 11. 10. Deprese z pohledu pacientky

od 17 hodin, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – galerie 2. patro, Mírové náměstí 26

Neformální setkání se ženou, která se nebojí jít s kůží na trh a podělí se s vámi o svůj příběh.

Přednáší: Bc. Ludmila Křivancová

Středa 11. 10. Duncan tančí II.

od 18.00 hodin, Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68

Studenti pražské konzervatoře Duncan centre se svými vystoupeními opět v Litoměřicích. Pořádá Kinoklub Ostrov, z.s.

 

Sobota 14. 10. Jablíčkový den – akce na podporu boje proti rakovině prsu

od 9.30 do 11.30 hodin, Mírové náměstí Litoměřice

Preventivní akce s ukázkami samovyšetření prsu. Přijďte podpořit Onko klub Victoria Litoměřice

Sobota 14. 10. Drakiáda

od 9.30 do 12 hodin výroba draků, DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863, Litoměřice

od 14.30 hodin soutěž, Bílá stráň – sraz ve 14 hodin u Penny Marketu

Tradiční akce pro rodiny s dětmi spojená s dopolední výrobou draků a odpolední soutěží v pouštění draků a buřťákem

Úterý 17. 10. Pohlazení po duši písničkami české populární scény

od 14 hodin, Domov U Trati, U Trati 3, Litoměřice

Koncert zpěváka Radka Konaře (člen opery Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem)

Úterý 17. 10. Pohyb pro zdraví

od 17 hodin, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – galerie 2. patro, Mírové náměstí 26

Přednáška o prospěšnosti pohybu a jeho působení na tělo a mysl

Lektorka: Mgr. Helena Učíková Lendacká

Čtvrtek 19. 10. Mámo, táto, chceme zdravě žít

od 17 hodin, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – galerie 2. patro, Mírové náměstí 26

Přednáška o výživě dětí, jak připravit nejen školákům vhodné svačiny s jejich ochutnávkou pod vedením lektorky nutriční terapie Radkou Hazuchovou

Pondělí 23. 10. Jídlo jako radost

od 17 hodin, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – galerie 2. patro, Mírové náměstí 26

Kurz správného stravování a psychické pohody. Přednáší Bc. Irena Škobisová

Úterý 24. 10. Cesta do školy

od 16 hodin, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – galerie 2. patro, Mírové náměstí 26

Film o touze po poznání a mnohdy strastiplné cestě dětí z různých koutů světa za vzděláním. Následuje přednáška o dobrovolné lékařské práci v Africe. Pořádá Kinoklub Ostrov, z.s.

Pondělí 30. 10. Klub celiakie Litoměřice

od 17 hodin, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – galerie 2. patro, Mírové náměstí 26

Přednáška s MUDr. Ondřejem Štěrbou

Více naleznete na webu Zdravého města Litoměřice

logo souJaké názory mají Češi a Češky a proč? Tuto otázku zodpoví sociologické šetření probíhající právě v Litoměřicích. Významný akademický program si bere za cíl lépe zmapovat rodinné a společenské vazby obyvatel ČR. Získaná data budou dostupná veřejně. „Získané statistiky poslouží k rozvoji poznání české společnosti a budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování naší společnosti,“ sdělil Tomáš Kostelecký, ředitel sociologického ústavu AV ČR, v. v. i..

Tazatelé s platným průkazem agentury MEDIAN navštěvují vybrané domácnosti v Litoměřicích až do poloviny listopadu. Odpovědi na otázky týkající se každodenního života, hodnot a názorů českých občanů jsou zcela anonymní a jakékoliv zneužití informaci (i osobních) je vyloučeno. Další informace k výzkumnému šetření zodpoví na tel. č.: 225 301 639 nebo na e-mailu spolecenskevztahy@median.cz.

mestompJste spokojeni s dopravní situací v Litoměřicích? Máte pocit, že je co zlepšovat? Od září do prosince máte jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor. Váš hlas může být slyšen prostřednictví průzkumu dopravního chování.

„Díky průzkumu získáváme zpětnou vazbu od občanů, která nám pomáhá orientovat se v jejich preferencích týkajících se zkvalitňování dopravy a parkování ve městě. Proškolení tazatelé označení logem města a identifikačním průkazem agentury FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu se ptají na otázky týkající se například parkování na Mírovém náměstí (zda jim zde auta vadí či nikoliv) nebo na možnost využívání cyklodopravy. Shromážděná data utvoří například dopravní model či grafické znázornění spokojenosti s dopravou,“ vysvětlil Zdeněk Zabilanský, projektový manažer Městského úřadu v Litoměřicích, který se zabývá udržitelnou dopravou.

S čím můžete při návštěvě tazatele počítat?

  • tazatel vysvětlí účel průzkumu
  • požádá o základní informace o domácnosti a předá k vyplnění cestovní deníky a dotazníky spokojenosti s dopravou
  • upozorní vás, že účast na průzkumu je dobrovolná a dotazníky jsou anonymní
  • dohodne si s vámi termín pro vyzvednutí vyplněných dotazníků či způsob, jakým vás může kontaktovat

Při druhé návštěvě s vámi tazatel zkontroluje vyplněné dotazníky, převezme si je a předá drobné dárkové předměty za váš čas a ochotu.

Průzkum podporuje i starosta města Ladislav Chlupáč. Jeho výzvu spolu s podrobnými informacemi naleznete pod tímto odkazem.

oceneni male mpDalší ocenění za dobrou práci získalo město Litoměřice. Ve třetím ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost se umístilo v kategorii „Veřejný sektor – obce“ na prvním místě. Litoměřice tak vystřídaly loňského vítěze, město Most. Ocenění převzali v Císařském sále muzea města Ústí nad Labem místostarostové Karel Krejza, Pavel Grund a tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

„Jedná se o další potvrzení toho, že společně odvádíme dobrou práci,“ potvrdil tajemník Milan Čigáš a dodal, že jedním z důležitých hodnotících kritérií byla odpovědnost města vůči svým zaměstnancům a komunikace směrem k občanům i nevládním organizacím. Ve své přihlášce do soutěže i prezentaci představil například litoměřická školní fóra, angažovanost a realizace nápadů ze strany zaměstnanců městského úřadu, prorodinnou zaměstnaneckou politiku a s ní spjatý Prorodinný den, možnost platby kartou přímo na městském úřadě, bezplatné právní poradenství občanům města, Czech POINT v městské nemocnici a mnohé další.

„Společenská odpovědnost organizací je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. V závislosti na tomto konceptu byly oceněny organizace, které jsou dobrými zaměstnavateli, organizace, které podporují rozvojové aktivity v regionu a přispívají ke zlepšení image Ústeckého kraje,“ zveřejnila Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Kraj rozdával ocenění i v dalších kategoriích. Kromě obcí soutěžily ve vlastních skupinách také podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců a nad 1000 zaměstnanců i organizace veřejného sektoru. Z pěti oceněných subjektů byly tři z Litoměřicka – spolu s městem Litoměřice patřily mezi vyhlášené vítěze i Mondi Štětí a.s. a společnost HENNLICH s.r.o.

 

 

trznicempNevzhledné stánky tržnice nacházející se v ulici 5. května čeká v listopadu demolice. Výpovědní lhůta jejich současným nájemcům končí 31. října. Ještě do konce roku by mělo v této lokalitě dojít k rekonstrukci inženýrských sítí a, pokud počasí dovolí, k předláždění prostoru. Revitalizace městské tržnice tak začíná. Dokončena by měla být v první polovině příštího roku.

podzimnizamykanils2017nahled1Pod záštitou starosty a ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice pořádá Destinační agentura České středohoří již třetí ze série cyklistických závodů MTB Tour České středohoří. Cyklomaraton pro širokou veřejnost odstartuje 24. září tradičně na Mírovém náměstí. Spolu s ním se uzamkne Labská stezka.

„Populární elektrokola či koloběžky k vyzkoušení, skákací hrad, naučnou cyklostezku a k tomu další doprovodný kulturní program připravujeme pro návštěvníky na nedělní 10. až 16. hodinu. Cyklistům nabídneme diagnostiku a základní servis kol přímo na místě, dále zde bude možné vyzkoušet také handbike trenažér simulující jízdu na tomto speciálním bicyklu,“ prozradil o Podzimním zamykání Labské stezky Michal Horáček z Destinační agentury České středohoří.

Ani ze strany MTB Tour nuda na Mírovém náměstí rozhodně nebude. V centru Litoměřic proběhne celodenní doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na Sváťovo dividlo, testování vozů Škoda, zahraje Nestel postel a vystoupí Funky Dangers.      Přímo na závodní trati cyklisty čeká řada novinek, mezi nimi velmi atraktivní trailové trasy. Událostí provede speciální host, známý showman a všestranný sportovec Jakub Kohák.

A proto, že se akce koná během Evropského týdne mobility, proběhne zároveň prezentace dopravy šetrné k životnímu prostředí. Návštěvníkům bude prezentována široká nabídka a možnosti, jak poznávat náš region bez aut – na kole, pěšky, turistickými vláčky či lodní turistickou dopravou.

Spolu s akcí tohoto formátu se připravují také změny v dopravě. Úplná uzavírka Mírového náměstí potrvá od soboty 23. září do neděle 24. září do 19 hodin.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu