NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

vanocni stromPlesová sezona v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice (KKC) je beznadějně obsazená. KKC láká pořadatele novými možnostmi prostoru, které si našly své příznivce. Plesy budou díky propojení kulturního domu s hradem větší a honosnější. Hrad se přitom veřejnosti otevírá stále častěji.

V roce 2018 pokračuje v hradu úspěšný cyklus Jazz & Swing večerů i řízené degustace. „Taneční večery jazzu a swingu navštěvuje průměrně okolo 70 lidí, a to i z okolních měst. Pravidelně zveme zvučná jména, která posluchačům těchto hudební stylů nejsou neznámá. Akci navštěvují všechny věkové kategorie. Pro její oblibu jsme zavedli i půlroční předplatné,“ sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková. Pro lepší komfort událostí vznikl v prostoru hradu nový bar, který v současnosti hledá svého provozovatele, úprav doznala i šatna pro veřejnost.

Dubnovou událostí bude v KKC koncert kapely Olympic, který byl beznadějně vyprodaný během deseti dní. „Jednáme proto o možnosti druhého koncertu, aby se dostalo na všechny fanoušky této české hudební legendy,“ prozradila Věra Kmoníčková.

MKZ se připravují i na letní akce. Známé je již jméno umělce, který zahájí letošní Varhanní léto. Bude jím houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Celý festival se pak ponese ve stylu klasických varhanních recitálů spolu s varhanními koncerty, díky kterým se festival těší stále větší divácké oblibě.

Významnou událostí bude 10. srpna koncert Festivalového pěveckého sboru, pořádaný na Mírovém náměstí u příležitosti 100. výročí založení České republiky. Následující den na něj naváží Pivní slavnosti. Září opět ovládnou oslavy vína s Litoměřickým vinobraním.

Inovace čeká rozsvěcení vánočního stromu. „V roce 2017 byla návštěvnost rozsvěcení vánočního stromu rekordní, proto chystáme novou koncepci, včetně lepšího ozvučení události,“ slíbila Věra Kmoníčková.

mp litomerice 1 2Neukázněnost řidičů komplikuje provoz v ulici Palachova. Obyvatelé si stěžují na špatné parkování a nerespektování ploch určených pro výsadbu zeleně. „Auta parkují téměř v křižovatce ulice Tolstého a Palachova, jezdí po chodníku, potažmo v místech, kde v budoucnu bude zeleň,“ popsal situaci jeden z místních občanů Jan Š. na Facebooku města. Městská policie se proto na kontrolu této části Litoměřic zaměří.

autobusmpLitoměřice připravují zcela zásadní změny v městské hromadné dopravě. Chystají výběrové řízení na nového provozovatele. Jeho úkolem bude zřízení nových autobusových linek včetně linky „seniorské“ a „nákupní“ a zároveň zajištění častějších intervalů autobusových spojů. Město tak reaguje na podněty občanů, kterým současný provoz MHD ne zcela vyhovuje, častější využívání MHD může dopomoci také ke snížení automobilové dopravy ve městě. „Pokud bude průběh soutěže v roce 2018 bezproblémový, pak je možné, že by nový dopravce mohl vyrazit na budoucí čtyři linky MHD začátkem roku 2019,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.

V současné době v Litoměřicích městskou hromadnou dopravu provozuje společnost BusLine a.s. Semily, a to v režimu „mimořádné situace“. Město se společností tuto smlouvu uzavřelo, jelikož se ve dvou dosavadních pokusech nepodařilo úspěšně dokončit zadávací řízení (soutěž) na nového dopravce pro následujících 10 let, a to v jednom případě z důvodu námitkového řízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které inicioval jeden z uchazečů a ve druhém z důvodu nezájmu dopravců. „Aby nehrozilo přerušení služby pro občany, jevilo se jako nezbytné a prakticky jediné možné řešení uzavřít smlouvu se stávajícím dopravcem v tomto režimu na dobu maximálně 2 let nebo do doby, než vybereme nového dopravce,“ dodal Jan Jakub. Přípravy v pořadí již třetího zadávacího výběrové řízení probíhají ve spolupráci s externí advokátní kanceláří specializující se na soutěžní a dopravní právo. Cena za ujetý kilometr a ani za jízdné se pro město ani pro jeho občany v roce 2018 nemění.

Kudy povedou nové trasy?

Město má představu o provozu MHD jasnou. Trasa současných dvou linek by s drobnými úpravami měla zůstat beze změn. Třetí linka je pracovně nazývána „nákupní“, protože umožní lidem cestovat z Pokratic, tedy z horní části města, kolem horního i dolního vlakového nádraží až do Želetic k nákupní galerii Na Soutoku, a zpět. Cestou zastaví i u Kauflandu.

Čtvrtá, tzv. seniorská linka, zase zajede blíže místům navštěvovaným příslušníky nejstarší generace – tedy k penzionům, domovu pro seniory, ale například i k nemocnici, autobusovému nádraží a dokonce díky rozměrově menšímu typu autobusu i na Mírové náměstí.

troskamp„Litoměřice mám rád. Mám zde totiž řadu přátel,“ prohlásil včera oblíbený český režisér Zdeněk Troška, kterého na radnici přijal starosta Ladislav Chlupáč. Ještě před tím však navštívil Základní školu U Stadionu, kde besedoval s žáky prvního stupně a vtipně a pohotově odpovídal na jejich všetečné dotazy.

tri kralove u betlema mpPrvní lednový den vyrazili do litoměřických ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Litoměřický biskup Jan Baxant jim požehnal 3. ledna na Mírovém náměstí. Zapečetěné pokladničky budou tříkráloví koledníci plnit až od 14. ledna. Popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika.

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem akce, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 314 747 korun a v litoměřické diecézi se celkem vykoledovalo 2 349 405 korun. Díky této sbírce mohla litoměřická charita podpořit například děti z denního stacionáře v Litoměřicích -  Srdíčka, sociálně znevýhodněné děti v Základní škole v Třebenicích, litoměřický Hospic sv. Štěpána, děti z azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou nebo léčbu dítěte s mozkovou obrnou, kterou nehradí pojišťovna. Věříme, že v následujícím roce budeme moci pomáhat stejně.

Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází náročným výběrem. Plány na využití najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.

 

mestompSoukromý průjezd v ulici Jezuitská, kterým se vchází ke Gotickému dvojčeti, významné historické památce města Litoměřice, svítí novotou. Díky právě ukončené rekonstrukci už není trnem v oku místním lidem, ani turistům. Poté, co došlo k dohodě mezi městem a vlastníky objektu, se město pustilo do rekonstrukce. Důkladné opravy ho vyšly na 120 tisíc korun, dalších 130 tisíc korun potřebných k restaurování historických dveří financovalo ministerstvo kultury.

„Průchod se nacházel ve velmi zuboženém stavu. Zdi byly špinavé, pomalované a posprejované, visely z nich nefunkční kabely a na mnoha místech opadávala omítka. Průchod neměl řádné osvětlení, byl zde velký nepořádek a zápach. Působil tristním dojmem a lidé, včetně turistů, kteří tudy procházeli, stav oprávněné kritizovali,“ přiblížil vedoucí odboru správy nemovitého majetku městského úřadu Václav Härting.

Z toho důvodu zde město provedlo opravy omítek, včetně výmalby průchodu. Veškeré kabely (elektroinstalace osvětlení, telefonní či datové linky) jsou vedeny pod omítkou pro budoucí snadnější údržbu místa, jež je také nově osvětleno. Oprava se týkala také místních dveří, včetně zavěšení, kování a nového zasklení. Historické dveře do Jezuitské ulice byly pod dohledem památkářů odborně restaurovány.

„Turisty tudy provázíme často, jedna z našich turistických tras vede ke Gotickému dvojčeti právě průchodem v ulici Jezuitská. Rekonstrukce tohoto místa nás jako průvodce proto velice těší. Návštěvníkům můžeme naše město ukázat opět v lepším světle,“ uzavřela Hana Mildová z litoměřického informačního centra.

Město bude na stav průjezdu dohlížet i v budoucnu na základě uzavřené dohody o výpůjčce.

uvodnimpEma Jirásková se v Litoměřicích stala prvním miminkem narozeným v roce 2018.  Kristýna Křížová z Úštěku ji v litoměřické porodnici přivedla na svět císařským řezem 1. ledna 53 minut po půlnoci. Holčička po porodu vážila 2990 gramů a měřila 50 cm. „Termín jsem měla až později, takže první miminko letošního roku jsem opravdu nečekala,“ prozradila maminka.

mestompHrozba je zažehnána. Epidemie žloutenky v Litoměřicích pominula. Žádný nemocný ve městě nepřibyl, nikdo již není ani v „karanténě“. „Výskyt žloutenky jsme v Litoměřicích skutečně již nezaznamenali,“ potvrdila Ladislava Matějíčková z protiepidemického odboru Litoměřice Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem a dodala: „Nezakřikněme to.“

Město situaci sledovalo také prostřednictvím informací z míst postižených výskytem žloutenky již od samého počátku epidemie v srpnu 2017. Sociální odbor úzce spolupracoval především s azylovým domem Naděje, který shromažďoval informace o nemocných ze sociálně vyloučených oblastí. „Naděje měla vzniklou situaci plně pod kontrolou, Městský úřad v Litoměřicích pravidelně informovala a informace zodpovědně předávala i do okolních měst. Proto jsme bezpečně věděli o jakékoliv změně i o průběhu výskytu žloutenky, stejně tak o pohybu nemocných,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

Žloutenkou od srpna 2017 onemocnělo celkem 34 lidí včetně dětí i dospělých. Nemoc se šířila především v oblasti Želetic. Zvýšený dozor u rodin postižených trval přibližně do poloviny prosince.

Stále je však nutné mít na paměti, že v Ústeckém kraji epidemie doposud nepominula. Proto i nadále platí doporučení zvýšeného dodržování osobní hygieny.

vanotrhy2017 10 kopieVážení občané,

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a pohodové zakončení roku 2017.

Jako vzpomínku na letošní vánoční atmosféru na Mírovém náměstí přinášíme fotogalerii ze včerejšího slavnostního zakončení Vánočních trhů se Zahradou Čech.

Pokoj lidem dobré vůle.

nemocnice nova sanita mpDalší novou sanitkou se může od první poloviny prosince pochlubit litoměřická nemocnice. Nový VW Transporter řady T6, který je letos již druhým přírůstkem do vozového parku nemocnice, nahradí jednu ze starších sanitek. Představení nového sanitního vozu starostovi města Ladislavu Chlupáči a dozorčí rady nemocnice, a to včetně praktických ukázek, proběhlo ve středu 20. prosince v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s.

„Výbava nového sanitního vozu splňuje všechny nároky současného standardu stávajících sanitek naší nemocnice. Vůz je samozřejmě vybaven transportním křeslem a lehátkem, obojí o nosnosti 250 kg, oproti většině našich sanit má modernější design a jinak řešenou zadní nájezdovou rampu, s níž je nyní lehčí manipulace,“ seznámil s drobnými rozdíly dispečer dopravní zdravotní služby litoměřické nemocnice Luboš Mlejnecký a dodal, že modernizace dostálo také osvětlení vnitřního prostoru vozu.

Dodavatelem nového sanitního vozu značky VW je firma ROS, a.s., vítěz veřejné zakázky. Hodnota nového přírůstku do vozového parku litoměřické nemocnice je 1,2 miliónů korun. Částkou jednoho miliónu přispělo nemocnici Město Litoměřice, zbytek uhradila nemocnice z vlastního rozpočtu.

V současné době zajišťuje dopravní zdravotní služba litoměřické nemocnice dopravu pacientů sedmi sanitními vozy, z nichž dle informací dispečera Luboše Mlejneckého každý najezdí v průměru čtyřicet tisíc kilometrů za rok. (nk)

Tiskovou informaci připravila Naděžda Křečková

Foto: Anna Hrochová

kapucinskaKapucínská ulice nacházející se v historickém jádru města zůstane neprůchodná. Alespoň prozatím. Rozhodla o tom rada města poté, co se zabývala podnětem občana Jaroslava Tvrdíka, podle něhož by zprůchodnění ulice spojující ulici Vavřineckou a Mosteckou přineslo kromě jiného pozitivní dopad na turismus. Proti návrhu se však postavila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, která tuto část pozemku města využívá.

 „Město uzavřelo před dvěma lety s Ústeckým krajem, zřizovatelem školy, smlouvu o výpůjčce pozemku. Platná je do roku 2020. Jedná se o dlouhodobě neužívanou, z obou stran bránami zavřenou část komunikace ulice Kapucínská, která je široká pouze 2,80 m. Střední škola užívá z ulice Vavřinecké k výuce dvě budovy přiléhající k vypůjčenému pozemku,“ vysvětlil situaci Václav Härting, vedoucí odboru správy nemovitého majetku města. Výpůjčku lze ukončit po dohodě smluvních stran nebo pokud by město potřebovalo pozemek k investičním záměrům.

V současné době je průchod do dvora osazen vraty, která se zamykají, a do objektu se tak nedostanou cizí osoby. Případné zprůchodnění by pro školu znamenalo náklady na zajištění bezpečnosti žáků v souladu s pokynem ministerstva, stejně tak by bylo těžké dohlížet na dodržování zákazu kouření a požívání návykových látek ve vnějších prostorách školy. „Pokud město osadí průjezd pevnými sloupky a zákazem vjezdu, budeme mít velký problém se zásobováním cvičné kuchyně a s vjezdem služebních vozidel do garáží ve dvoře. Problém by byl i s opravou budov. Pokud by však město povolilo průjezd všem vozidlům, žáci a zaměstnanci školy by procházeli mezi projíždějícími vozidly. Z těchto důvodů s ukončením smlouvy o výpůjčce nesouhlasíme,“ argumentuje škola. Město tyto argumenty vzalo v potaz a žádosti Jaroslava Tvrdíka nevyhovělo.

zdrave mesto litomericeMáte nápad, který pomůže zlepšit vaše okolí, a chybí vám na něj peníze? Město ze svého rozpočtu uvolní 200 tisíc korun na jeho realizaci v roce 2018. O podpoře vašeho projektu rozhodnou sami občané města na veřejném fóru. „Každý, kdo má dobrý nápad na zlepšení kvality života v Litoměřicích, může vypracovat projekt a v období od 2. ledna do 28. února jej podat na Zdravé město Litoměřice. Projekty, které splní stanovené podmínky, budou mít šanci prezentace na fóru Desatero problémů Litoměřic 11. dubna. Ten nejlepší zde vybere veřejnost,“ přiblížila koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková.

Jedním z pravidel, která musí předkládaný projekt splňovat, je rozpočet v maximální výši 200 tisíc Kč, minimální náklady jsou stanoveny na 50 tisíc Kč. Předkladatelem musí být buďto fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Litoměřicích nebo osoba právnická se sídlem v Litoměřicích. Projekt musí být zároveň určen veřejnosti, jeho realizace se proto váže k veřejnému prostranství, veřejně přístupné budově či k pozemku ve vlastnictví města. Další podrobnosti budou od 21. ledna k nahlédnutí na http://zdravemesto.litomerice.cz/ .

Participativní rozpočet je jedním z důležitých principů podílení se občanů na organizaci města. Město jej praktikuje od roku 2016, kdy díky tomuto přístupu vznikly již dva projekty – lanová dráha na Mostné hoře bosá stezka v areálu ZŠ U Stadionu. Participační rozpočet je vnímán pozitivně i v celorepublikových průzkumech. Například celostátním vědeckém výzkumu indexu participace, kde Litoměřice skončily na 7. místě, byl jedním z vysoce ceněných bodů.

spolecna fotka 03Další soutěž jazykové školy Contexta „O Nejoriginálnější plakát do výuky cizího jazyka“, jejímž partnerem bylo poprvé město Litoměřice, zná své vítěze. Jsou jimi:

 První kategorie – I. stupeň ZŠ: Jáchym Plánička a Karolína Gybaso(1.místo), Johana Palcová (2. místo), Josefína Kumstátová (2. místo), Ondřej Stehlík (3. místo)

Druhá kategorie – II..stupeň ZŠ a víceletých gymnázií: Karolína Kynzlová, Jessica Kabelková (1.místo), Tomáš Kučera (2. místo), Vojtěch Mazanec, Tereza Vaňková (2. místo), Marie Chrudimská (3. místo)

Čtvrtá kategorie (dospělí): Josef Zronek (vítěz)

Ceny vítězům (celoroční vstupenky do plaveckého bazénu, lístek do kina Máj, knihy a další odměny) slavnostně předal starosta města Litoměřic Ladislav Chlupáč a ředitelka jazykové školy Contexta Lucie Čechová.

Děkujeme za účast všem dětem i dospělým a těšíme se na účast v dalších soutěžích, které budou co nevidět.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu