NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

dsc 9923mmPřinášíme mimořádnou aktuální informaci o úplné uzavírce silnice v ulici Na Valech, a to od křižovatky s ulicí Osvobození k okružní křižovatce s ulicí Masarykova a Komenského. Dne 26. dubna ve 12 hodin začíná pokládka konečných povrchů vozovek. Uzavírka potrvá do 13 hodin dne 30. dubna.

Práce na kruhovém objezdu proběhnou za provozu, který mají řídit k tomu kompetentní osoby. Na trase z ulice Komenského do ulice Masarykova proto počítejte se zpožděním a čekáním. Doporučujeme místním občanům zvolit alternativní trasy po městě.

„Jiné řešení není, protože zcela a úplně uzavřít okružní křižovatku není logisticky a dopravně možné. Nebylo by kudy vést místní nákladní dopravu a zásobování většími vozidly,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Jakub, který rozhodnutí o povolení uzavírky vydal dnes dopoledne.

kynzl oceneni maleFairtradový počin roku. To je ocenění, které za přítomnosti starosty města Ladislava Chlupáče získala litoměřická Masarykova základní škola. U odborné poroty zabodovala s akcí 1. Fairtradová večeře v České republice. Ředitel školy Karel Kynzl při dnešním předávání ceny tento úspěch okomentoval slovy: „Vítězství v soutěži Fairtradový počin roku nás velmi potěšilo a povzbudilo, věřili jsme ve vítězství v konkurenci mnoha zajímavých akcí organizovaných po celé České republice. Férovou snídani už lidé znají, společná večeře byla něčím novým.“ Třeťáci a páťáci za ZŠ Masarykova předali při této příležitosti šeky pro děti v Keni v hodnotě 3147 Kč. „Chceme dětem pomoci na cestě ke vzdělání. Doufáme, že z nich v budoucnu vyrostou živnostníci, kteří budou moci zaměstnat další své spolužáky,“ vysvětlila žákyně 3. B Kateřina Králíčková.

Oceněná Fairtradová večeře se konala loni v květnu. Dorazil na ni historický dvoupatrový londýnský autobus, který sloužil jako kavárna. Po zahradě vyrostly stánky s fairtradovým čajem, vínem, sladkostmi a výrobky jednotlivých tříd, které si žáci a žačky sami prodávali. Důležitou složkou akce pak byla propagace, díky ní na akci dorazilo rekordních 500 návštěvníků z řad rodičů, žáků i litoměřické veřejnosti. Vyvrcholením celého odpoledne pak byla večeře – guláš vyrobený z dostupných fairtradových ingrediencí. „Sami na náš počin rádi vzpomínáme. Byl to vydařený den. K vítězství mohl přispět i fakt, že výtěžek akce jsme zprostředkovaně poslali do školy v Keni, kterou již dlouhodobě podporujeme,“ doplnila učitelka a koordinátorka školy pro fair trade Iveta Dragoňová.

Podpoře fairtradových pěstitelů se škola věnuje po celý rok. Mezi další akce patří například vánoční prodej fairtradových muffinů či listopadový týden globálního vzdělávání, který nabídl mnoho přednášek a výstupů žáků a žákyň. Škola se rovněž připojila ke kampani Za férové banány a v únoru oslavila již páté výročí obhájení titulu Fairtradová škola.

Ocenění získala z 25 účastníků také  Fairtradová svačinka v Nemocnici TGM Hodonín. Součástí soutěže byla i cena veřejnosti. Ta udělila nejvíce hlasů Gymnáziu v Mimoni za mimořádné úsilí v podpoře fair trade, včetně zapojování místních médií. Vysoce hodnocenou akcí byl také dotační program města Litoměřice na podporu fairtradových aktivit nebo Kroměřížský fairtradový den.

Masarykova ZŠ Litoměřice se stala v roce 2012 vůbec první Fairtradovou školou v České republice. Gymnázium v Mimoni je první Fairtradovou školou v Libereckém kraji. Města Litoměřice a Hodonín patří mezi 11 Fairtradových měst v ČR a zařadila se tak po bok více než 1 700 měst po celém světě, která systematicky podporují fair trade.

DALŠÍ INFORMACE:

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z tzv. rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení fairtradového příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než deset let a v současnosti se k ní hlásí více než 1 700 měst ve 24 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. V České republice odstartovala v roce 2011. Koordinují ji organizace Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a NaZemi. www.fairtradovamesta.cz

Autoři článku: Anna Hrochová a Gabriela Štěpánková (NaZemi)

Foto: Anna Hrochová

diskumpZhruba dvě stovky účastníků veřejného diskusního fóra definovaly počátkem dubna v domě kultury 10 TOP problémů města Litoměřice. Nyní probíhá anketa, jejímž cílem je ověřit, zda se i ostatní obyvatelé města ztotožňují s problémy navrženými k řešení. Hlasovat je možno do 7. května.

vizualizace male

Výsledkem revitalizace Palachovy ulice bude kromě jiného i vyšší počet parkovacích míst a více zeleně. Vyplývá to z projektu, jehož realizace má být zahájena ihned po dokončení právě probíhající rekonstrukce kanalizace. V té souvislosti došlo již před několika dny k vykácení téměř čtyř desítek vzrostlých stromů lemujících obě strany silnice.

 „V ulici jsme pokáceli celkem 27 stromů na povolení odboru životního prostředí, dalších 8 stromů bylo podměrečných. Namísto toho dojde k vysazení 40 stromů nových,“ upřesnil Ladislav Pošík, investiční technik odboru územního rozvoje městského úřadu. V Palachově ulici tak bude od podzimu 38 hlohů (Crataegus monogyna „Stricta“), jeden jerlín (Sophora japonica) a jeden dub (Quercus robur). „Vysadíme zde tzv. alejové stromy s korunou založenou ve výšce 2,2 metru, které umístíme s ohledem na požadavky bezpečnosti silničního provozu a ochranná pásma inženýrských sítí,“ vysvětlila zástupkyně vedoucího odboru životního prostředí Lenka Brožová.

Vizualizace, kterou město Litoměřice zveřejnilo na svém facebookovém profilu, podnítila dotazy na budoucí počet parkovacích míst v revitalizované ulici. Ten se přitom podle projektu zvýší. „K dnešnímu dni  ulice disponuje přibližně 140 parkovacími místy, dvě místa jsou k tomu vyhrazena pro invalidy. Nově bude v ulici parkovacích míst 148, další dvě místa pro invalidy a pět případných rezervních míst,“ dodal Ladislav Pošík. V Sovově ulici zůstane pruh pro zásobování, přibydou dvě místa na dočasné parkování (K+R) u bočního vstupu do školy.

   Úpravy Palachovy ulice jsou navrženy jako rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury, optimalizující celkové uspořádání ulice. Páteřním prvkem má být nová, asfaltová, šest metrů široká vozovka vedoucí od ulice Masarykova až Na Valy. Na vozovku naváže výstavba podélných i šikmých parkovacích stání ve všech úsecích mezi křižovatkami.

   Plocha křižovatek má být oproti zbývajícím částem vozovky o 10 centimetrů zvýšena, čímž dojde k přirozenému zklidnění dopravy.  Rekonstruovány budou i chodníky podél domů při zachování jejich šíře. Například na chodníky v ulici Palachova plynule naváže chodník v ulici Křížíkova tak, aby byl umožněn bezbariérový přístup z Palachovy ulice až k hornímu vlakovému nádraží. Jako bezbariérové jsou navřeny i autobusové zastávky v jižní části ulice.  Součástí stavby je dále optimalizace veřejného osvětlení, včetně nasvětlení místa pro přechod chodců v prostoru křižovatky ulic Palachova x Masarykova, Palachova x Eliášova a Sovova x Na Valech, která bude řízena semafory.

   Dojde i k dalšímu zvýšení uživatelského komfortu. Například asfaltovou plochu před kinem nahradí chodníková plocha se zelení tak, aby zde vzniklo malé náměstíčko. Před restaurací Johannahof zbude místo na novou předzahrádku.

stul mladych 250Výše pronájmu litoměřického domu kultury na maturitní plesy je již delší čas terčem kritiky mládeže. Studenti volají po jejím snížení. Naposledy se tak stalo na diskusi s veřejností, kde se cena nájmu zařadila mezi prvních deset definovaných problémů.

„Myslíme si, že přibližná cena 60 tisíc korun, co pronájem stojí, je opravdu hodně. Rádi bychom věděli, za co tedy vlastně platíme,“ vystoupila s kritikou Marie Hervertová, členka zastupitelstva mládeže. „Za pronájem Kulturního a konferenčního centra Litoměřice pro maturitní plesy požadujeme přibližně 45 tisíc korun včetně DPH,“ upřesnila ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková. Tato částka je přitom výrazně nižší než běžné komerční pronájmy.  Rozhodnutím rady města totiž byly maturitní plesy vyjmuty z komerčních cen pronájmů kulturního domu a poníženy na úroveň přímých provozních nákladů.

Částka, která se mladým lidem přesto zdá být vysoká, však zahrnuje zejména náklady na energie a celou řadu služeb. Z výčtu více než dvaceti položek, které jsou ve smlouvě o pronájmu zahrnuty, předkládáme jen některé. V ceně pronájmu je například personál sálu včetně technické podpory, a to i ve dvou zkušebních hodinách, které jsou zdarma. Cena zahrnuje bezpečnostní službu, šatnu včetně personálu, energie, ale i pomoc s nahlášením OSA, úklid během i po maturitním plesu, odvoz a likvidaci odpadu, praní ubrusů (jen to vyjde po jednom plesu na 4 000 korun), zapůjčení červeného běhounu, sypání balónků i zapůjčení kompresoru na ně, 700 kusů pásek pro vstup, dokonce také osvětlení a s ním spojené služby v prostorách sálu (například při nástupu a podobně).

„Studentům se snažíme nadále vycházet vstříc. Připomínám, že loni jsme pro dům kultury snížili hodinovou sazbu pronájmu o dalších 300 korun na hodinu, a to kvůli změně sazby DPH. Bylo to z důvodu, aby se vyšší DPH na pronájmu pro studenty nijak výrazně neprojevilo, a nájem tak příliš nepodražil,“ dodala Věra Kmoníčková.

Za zmínku stojí fakt, že studenti jen ze vstupného mohou (při ceně 250 Kč / vstupenka a kapacitě sálu 600 osob) vybrat až 150 tisíc korun. Další částky získávají prodejem tomboly. „Pronájem domu kultury reflektující v případě maturantů pouze provozní náklady tak nelze považovat za přemrštěný,“ dodala vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích Andrea Křížová. 

Foto: Diskusní stůl mladých zastupitelů reprezentujících názory žáků a studentů litoměřických škol. (Eva Břeňová)

 

namestimpS jednodenní uzavírkou Mírového náměstí musejí  počítat řidiči v neděli 23. dubna. Uskuteční se zde totiž již tradiční cyklistická akce – Litoměřická dlažba. Stejně tak bude v pátek (21. 4.) a v sobotu (22. 4.) omezeno parkování na parkovišti v ulici Na Valech (naproti soudu), U Hvězdárny a za domem kultury. Místa budou vyhrazena pro účastníky Vinařských Litoměřic.

phoca thumb l ks aktivity deti 2015 09Kde tráví lidé v Litoměřicích volný čas nejraději? V parku Václava Havla a na Střeleckém ostrově. Kde se občanům Litoměřic nelíbí? V okolí bývalého pivovaru. To i další zajímavé informace prozrazuje pocitová mapa. Sestavili ji respondenti podle vlastních dojmů. Odpovídali na otázky, kde se jim líbí, kde nelíbí, kde tráví volný čas, kde se cítí bezpečně, kde naopak nebezpečně a která místa jsou podle nich v Litoměřicích zapomenutá.

kruhakkauflandmpV Litoměřicích byla dnešním dnem zahájena rekonstrukce kruhové křižovatky na Českolipské ulici (u Kauflandu). Až do 3. května budou provoz na této silnici I. třídy (I/15) řídit semafory. Jde o druhou etapu oprav Českolipské ulice, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. První etapa zahrnující úsek od kruhového objezdu Na Kocandě až před kruhový objezd před Kauflandem byla realizována v loňském roce.

dsc 9051

Kreativní koutek, hudba ze všech koutů, sportovní vyžití, smích. Tak by se dal shrnout „prorodinný den“ z pohledů dětí. Příjemně strávený čas pro mé dítko, zatímco já si mohu s klidným svědomím splnit své pracovní povinnosti. Tak by se dal shrnout tento den pro zaměstnance Městského úřadu Litoměřice.

„Prorodinný den vznikl hlavně za tím účelem, aby našim zaměstnancům pomohl a „vykryl“ dny okolo svátků, kdy úřady mají otevřeno, ale školy a školky mají prázdniny. Naši zaměstnanci pak nemusí složitě hledat hlídání a mohou své ratolesti svěřit do rukou zkušených pedagogů z Domu dětí a mládeže Rozmarýn,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš.

A jaký je ten dnešní den pro rodinu? „S dětmi malujeme, zdobíme velikonoční vajíčka, lepíme přáníčka, hrajeme ping pong a je nám příjemně,“ zhodnotila Bohdana Dojčinovičová, referentka státní správy a samosprávy z komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

dokument 250Místa přátelská seniorům odstartovala prohlídkou barokních Litoměřic. Další akce jsou pro seniory připraveny až do konce května. „Účastním se již třetím rokem, moc se mi to líbí. Vždy se něco zajímavého dozvím,“ sdělila Miroslava Svobodová z Litoměřic.

„Prohlídku barokních Litoměřic jsme zvolili právě proto, že letošní rok je z pohledu cestovního ruchu rokem baroka. Návštěvníkům jsme připravili několik překvapení. Rozhodli jsme se je vzít na místa, kam se běžný turista nedostane,“ přiblížila průvodkyně Hana Mildová z litoměřického infocentra při Centru cestovního ruchu.

Senioři se při prohlídce dozvěděli zajímavosti z "doby temna" a prohlédli si nejvýznamnější památky barokních Litoměřic, mezi nimi i kapli v Barokním špitálu či pokladnici v děkanském kostele Všech Svatých.

Další akcí v rámci Míst přátelských seniorům bude prohlídka budovy Okresního soudu v Litoměřicích v úterý 18. dubna od 9:30 a 10 hodin.

burza zs mp„V mateřských školách disponujeme letos 167 volnými místy. Kapacita je s ohledem na demografický vývoj prozatím dostačující,“ vysvětlila vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice Andrea Křížová.  

Zápisy do deseti litoměřických školek proběhnou 2. a 3. května od 13 do 16 hodin. Nově se v číslech projeví také povinná předškolní docházka. „Tento fakt nijak významně kapacitu v posledních ročnících školek neovlivní, prakticky se totiž týká jen mizivého procenta dětí. Většina dětí, které nejsou přihlášených v našich školkách, se totiž již vzdělává v jiných předškolních zařízeních,“ uklidnila Monika Mejtková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, která pod sebe slučuje všech 11 mateřských škol zřizovaných městem.

Povinná předškolní docházka dává šanci umístit děti do školek i rodičům, kteří se své potomky rozhodli neočkovat. „Školky budou nově přijímat neočkované děti, ale pouze ty, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let. Pro ně je totiž předškolní vzdělávání povinné,“ upřesnila Andrea Křížová.

Ve školkách zřizovaných městem se třída běžného typu naplní do počtu 24, třída s upraveným vzdělávacím programem do počtu 14 dětí na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Zápisy proběhnou ve stejný termín v Litoměřicích i na soukromých školkách LINGUA UNIVERSAL a MŠ Dětský koutek s. r. o..

 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..