Nástroje pro usnadnění přístupu

SBĚRNÝ DVŮR

Provozovatel

Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958

Kontaktní osoby provozovatele

Provozní řád sběrného dvora (.pdf)

Umístění

 

ulice Nerudova (vjezd od křižovatky s ulicí Revoluční)

Kontakt na sběrný dvůr

telefon: +420 739 328 569
e-mail: sbernydvur-ltm@tsmlt.cz

Provozní doba

Letní období 1.4. - 30.10.

Pondělí 06:30 – 18:00
Úterý 06:30 – 18:00
Středa 06:30 – 18:00
Čtvrtek 06:30 – 16:00
Pátek 06:30 – 15:00
Sobota 08:00 – 14:30
Neděle a svátky  zavřeno

Zimní období 1.11. - 31.3.

Pondělí 07:00 – 16:00
Úterý 07:00 – 16:00
Středa 07:00 – 16:00
Čtvrtek 07:00 – 16:00
Pátek 07:00 – 16:00
Sobota 08:00 – 14:30
Neděle a svátky  zavřeno

 

Komu je sběrný dvůr určen

Občanům města Litoměřice, kteří mohou odpady na sběrném dvoře odevzdávat zdarma.

Při evidenci odpadu a zpětného odběru je požadován po občanech průkaz totožnosti.

Sběrný dvůr není určen pro ukládání odpadu z podnikatelské činnosti.

Druhy přijímaných odpadů

Papír 
 • noviny, časopisy, lepenky, kartony, kancelářské papíry, reklamní letáky, knihy, krabice, papírové obaly apod.
 • ukládá se do kontejneru o objemu 1,1 m3 nebo 9 m3
Plast
 • obaly od výrobků z plastů, PET láhve, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén, plastové hračky, plastové nádobí, nápojové kartony, zahradní nábytek, přepravky, květináče, kbelíky, plastové sudy apod.
 • ukládá se do kontejneru o objemu 1,1 m3 nebo 9 m3
Sklo
 • barevné nebo bílé sklo, láhve, sklenice, tabulkové sklo apod.
 • ukládá se do kontejneru o objemu 1,1 m3 nebo 9 m3Objemný odpad – starý nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, lyže apod.
 • ukládá se do kontejneru o objemu 37 m3
Textil
 • čistý a suchý textil zabalený v igelitových taškách, ložní prádlo, utěrky, ručníky, obuv
 • ukládá se do zelených kontejnerů poskytnutých firmou Koutecký s.r.o.
Elektrozařízení
 • všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti: chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, rádia, fotoaparáty, telefony, vysavače, fény, žehličky a další.
 • Pozn. Elektrozařízení je nutné odevzdávat kompletní! POUZE PRO ELEKTROZAŘÍZENÍ platí, že ho mohou v rámci zpětného odběru odevzdávat na sběrném dvoře všichni občané bez ohledu na jejich bydliště a dále podnikající fyzické i právnické osoby.
 • ukládá se do žlutozelených kontejnerů poskytnutých kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., klecových kontejnerů poskytnutých kolektivním systémem ASEKOL s.r.o. a skladu určeného pro zpětný odběr elektrozařízení (s odložením jednotlivých druhů elektrozařízení Vám poradí obsluha sběrného dvora)
Světelné zdroje a svítidla
 • lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky
 • ukládá se do modrých kontejnerů poskytnutých kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o.
Biologicky rozložitelný odpad
 • rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce a zeleniny apod.
 • ukládá se do kontejneru o objemu 9 mnebo 37 m3
Nebezpečné odpady
 • barvy, laky, ředidla, upotřebené motorové a převodové oleje, čistící prostředky, pesticidy, chemicky znečištěné obaly apod.
 • ukládá se do jednotlivých nádob umístěných ve skladu určeném pro nebezpečné odpady
Dřevo
 • větve, kmeny, povrchově neupravené dřevo (desky, prkna, apod.) apod.
 • ukládá se do kontejneru o objemu 9 mnebo 37 m3
Kovy
 • železné i neželezné kovy (trubky, tyče, dráty, plechy, příp. výrobky, které obsahují kovy)
 • ukládá se do kontejneru o objemu 9 mpřípadně do skladu určeného pro kovy
Pneumatiky
 • v tomto případě jsou přijímány pouze pneumatiky z osobních automobilů a v omezeném množství, které je stanoveno v provozním řádu sběrného dvora- ukládá se do kontejneru o objemu 9 m3Stavební odpady – stavební odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti fyzických osob (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, apod.)
 • ukládá se do kontejneru o objemu 3 m3 nebo 9 m3

Pozn. stavební odpady jsou na sběrném dvoře přijímány pouze ve výrazně omezeném množství, které je stanoveno v provozním řádu sběrného dvora.

Postup při příjmu odpadu:

 1. Po příjezdu na sběrný dvůr je každý povinen zastavit u kanceláře pro obsluhu sběrného dvora, vyčkat na příchod obsluhy a předložit obsluze sběrného dvora občanský průkaz na svoje jméno, ze kterého je patrné, že se jedná o osobu s trvalým bydlištěm v Litoměřicích.
 2. Obsluha sběrného dvora provede vizuální posouzení přijímaného odpadu, tak aby zjistila, zda se jedná o odpad přijímaný dle provozního řádu do zařízení. Pokud obsluha zjistí, že se jedná o odpad, který není povolen na sběrném dvoře přijímat, odmítne takový odpad převzít.
 3. Přijímané odpady obsluha zváží případně provede odhad hmotnosti.
 4. Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi do jakého kontejneru nebo na jaké místo má jednotlivé vytříděné složky odpadu uložit. Na sběrném dvoře je přijímán pouze odpad vytříděný dle výše uvedených druhů odpadů.
 5. Průběh vykládání obsluha sběrného dvora sleduje, se zaměřením, zda jsou odpady občanem ukládány na správné místo či do správného kontejneru. Obsluha nemá povinnost přijímaný odpad vykládat. V případě znečištění areálu (rozsypaná hlína, větve, listí apod.) uvede občan místo do původního stavu.
 6. Před odjezdem zapíše obsluha sběrného dvora přijetí odpadu od občana do programu vedeného v elektronické podobě (jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu) a vystaví občanovi potvrzení o druhu a množství přijatého odpadu.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu