Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Oznámení o zveřejnění - usnesení z členské schůze SONO

  Číslo jednací: MULTM/0045844/24/ŽP

  OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
  USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE SONO

  Vyvěšení

  Vyvěšeno : 06.06.2024
  Sejmuto: 30.06.2025

  Zpracoval: Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO)
  Vyvěsil: Věra Kubátová

  Přílohy:

  Oznámení o zveřejnění (.pdf)
  Usnesení z členské schůze SONO (.pdf)


  Autorem vyvěšeného dokumentu je: Sružení obcí pro nakládání s odpady (SONO)
  Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

 • Sběrný dvůr má novou otevírací dobu

  sběrný dvůr

  Sběrný dvůr v Nerudově ulici má na letní období od 1. dubna do 30. října novou otevírací dobu:

  Pondělí - středa 6.30 - 18 h
  Čtvrtek 6.30 - 16 h
  Pátek 6.30 - 15 h
  Sobota 8 - 14.30 h
  Neděle a svátky zavřeno

   

 • Sběrný dvůr bude o velikonočních svátcích uzavřen

  Sběrný dvůr

  Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích oznamuje, že sběrný dvůr v Nerudově ulici bude o velikonočních svátcích (od pátku 29. března do pondělí 1. dubna) uzavřen.

 • Zdravé město Litoměřice se připojuje k akci Ukliďme Česko

  Ukliďme Česko

  Také v letošním roce se Zdravé město Litoměřice připojuje k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Ačkoli hlavním úklidovým dnem bude sobota 6. dubna, v Litoměřicích se dobrovolníci mohou do úklidu nepořádku či černých skládek zapojit v termínu od 5. až do 21. dubna.

 • Informace - odpady z podnikání

  Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

   

  Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?

  Pokud jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem a mít uzavřenou smlouvu se zařízením určeným pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.


  O jakém odpadu je řeč?

  Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, je zařazen do skupiny č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo, kovy, bioodpad a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.

  Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

  Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady. Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady jsou uvedeny v § 13 a § 15 zákona o odpadech.

  Co z výše uvedeného vyplývá?

  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do přistavených „barevných“ kontejnerů na ulicích, které slouží pro občany města. Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo odstranění podle výše uvedeného zákona. Pokud by podnikatel používal, resp. zneužíval, systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o předání veškerého odpadu.

  V případě, že produkce odpadu přesahuje 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence. Toto hlášení se posílá do 28. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

  Co tedy musí podnikatel udělat?

  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. zařízení určené pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu podle zákona o odpadech.
  • Se zařízením uzavřete smlouvu, popř. dodatek, o odstraňování a využívání odpadu, a to zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno předání jednotlivých složek vytříděného odpadu (směsný komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad) k dalšímu využití. Na každou složku odpadu vám pak zařízení musí vyčlenit samostatnou nádobu.

  Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného komunálního odpadu a současně i smlouvu k využití vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou dosáhnout až 1 000 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného městem. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů nakládání s odpady (předání k odstranění a využití na základě smlouvy) provádí pověření zaměstnanci Městského úřadu Litoměřice.

 • Pravidelný svoz bioodpadu začne 18. března

  Svoz bioodpadu

  Od pondělí 18. března začne v Litoměřicích pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu. Nezapomínejte ve "vašem" termínu přistavovat své nádoby v daný den nejpozději do šesté hodiny ranní.

  Všechny termíny svozů najdete ZDE!

 • Město chystá další podzemní kontejnerová stání

  Podzemní kontejnery

  Město Litoměřice plánuje v roce 2024 vybudovat další dvě podzemní kontejnerová stání. Zahájení prací se bude odvíjet od termínu přidělení dotace.

 • Výsadba stromů na Střeleckém ostrově pokračuje

  Střelecký ostrov

  Třicet nových stromů bylo na konci roku vysazeno na Střeleckém ostrově. Pokračuje tak obnova porostů v oblíbené odpočinkové lokalitě.

 • Zeleň u Jiráskových sadů už auta ničit nebudou

  Jiráskovy sady

  Výsadba nového pásu zeleně u Jiráskových sadů je v polovině. Na konci minulého roku byl dokončen první úsek od krytého bazénu k centrální školní jídelně, letos proběhne rekonstrukce druhé části od jídelny ke gymnáziu.

 • Geotermální projekt pokračuje: Vrtná souprava se zakousla do země v Jiříkových kasárnách

  Vrtná souprava

  Do Litoměřic najela vrtná souprava s cílem vyhloubit první dva vrty. V zadní části bývalých Jiříkových kasáren tak začala realizace mnoho let chystaného geotermálního projektu, jehož charakter se postupem let měnil ruku v ruce s kráčejícími legislativními změnami, možnostmi financování i potřebami společnosti. Při té příležitosti se dnes uskutečnila tisková konference za účasti vědců, zástupců kraje i města, politiků a velkého zájmu médií.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 - Technické služby města Litoměřice

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 - Technické služby města Litoměřice

  Zpracoval: Ing. Vítězslav Votruba
  Vyvěsil: Dita Tovarová

   Přílohy:

   Střednědobý výhled rozpočtu - TSM 2025-26 (.pdf)

 • Schválený rozpočet na rok 2024 - Technické služby města Litoměřice

  Schválený rozpočet na rok 2024 - Technické služby města Litoměřice

   

  Zpracoval: Ing. Vítězslav Votruba
  Vyvěsil: Dita Tovarová

   Přílohy:

   TSM rozpočet 2024 (.pdf)

 • Otevírací doba sběrného dvora během vánočních svátků

  sběrný dvůr

  Odbor životního prostředí městského úřadu informuje, že sběrný dvůr v Nerudově ulici nebude během svátečních dnů otevřen v sobotu 23. a 30. prosince.

  Otevírací doba sběrného dvora během vánočních svátků:
  18. - 22. prosince od 7 do 16 hodin
  23. - 26. prosince zavřeno
  27. - 29. prosince od 7 do 16 hodin
  30. prosince - 1. ledna zavřeno

 • Město reaguje na nepořádek u podzemních kontejnerů na náměstí

  Podzemní kontejnery na náměstí

  Jen několik týdnů jsou na Mírovém náměstí podzemní kontejnery na tříděný odpad a už zde lidé začínají odkládat odpad mimo nádoby. Zejména se jedná o krabice a papír.

  „Pořádek na náměstí je pro nás z hlediska reprezentativnosti města prioritou. Odkládání odpadu vedle podzemních kontejnerů intenzivně řešíme s městskou policií i odborem životního prostředí ať už z hlediska udělování pokut či větší četnosti svozů,“ informoval místostarosta města Petr Panaš s tím, že prohřešek může neukázněné občany přijít až na 50 000 korun.

  V současné době probíhá svoz podzemních kontejnerů ve městě jednou týdně svozovou firmou. Stání na náměstí je pravidelně kontrolováno i Technickými službami města (preventivně i na oznámení), jejichž pracovníci odložený odpad již několikrát odvezli.

  Popis k fotografii: Svoz každé nádoby probíhá jednou týdně. Papír je svážen v úterý (foto z 12. 12.)

  podz kont svoz

 • Příští týden proběhne mimořádný svoz bioodpadu

  Svoz bioodpadu

  Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích připravil pro příští týden mimořádný svoz bioodpadu. Uskuteční se v pondělí a v úterý 11. - 12. prosince. 

 • Technické služby mají pět nových elektrovozidel a malotraktor

  Elektrovozidla technické služby

  Vozový park Technických služeb města (TSM) je zase o něco modernější. Ve čtvrtek totiž pracovníci příspěvkové organizace města převzali ve svém areálu pět zbrusu nových vozů na elektrický pohon, které nahradí dosluhující staré, poháněné spalovacími motory. TSM také zakoupily nový malotraktor, který bude udržovat pořádek na městském hřbitově.

 • Schválený a upravený rozpočet na rok 2023 -TSM Litoměřice

   

  Schválený a upravený rozpočet na rok 2023 - Technické služby města Litoměřice

  Zpracoval: Ing. Vítězslav Votruba
  Vyvěsil: Dita Tovarová

   Přílohy:

  schvaleny_upraveny_rozpocet_2023_TSM (.pdf)

 • Na Mírovém náměstí začala stavba podzemního kontejnerového stání

  Podzemní kontejnery

  Město Litoměřice bude mít podzemní kontejnery na Mírovém náměstí. Stavební práce již začaly a v těchto dnech již je k vidění několikametrová prohlubeň, které předcházel průzkum podzemí. Krok radnice, která jím reaguje na požadavky rezidentů, přesto vyvolal mezi veřejností obavy. K realizaci totiž dochází přímo v městské památkové rezervaci.

 • Úložiště Richard se znovu otevře veřejnosti na jeden celý den

  SURAO den otevřených dveří

  Den otevřených dveří v úložišti Richard proběhne letos v sobotu 9. září. V případě, že budete chtít navštívit podzemní prostory, musí vám být více než 18 let, a je nutná registrace předem prostřednictvím QR kódu (viz níže). S sebou si vezměte průkaz totožnosti. Pozvánka ZDE!

  Pestrý program však bude připraven i na povrchu. Zájemci budou mít možnost v průběhu celého dne navštívit povrchový areál a získat cenné informace například o radioaktivitě obecně, ukládání radioaktivních odpadů, bezpečnosti úložiště, o zkouškách obalových souborů, či nahlédnout do zajímavé historie tohoto úložiště.

  Čeká vás přibližně dvouhodinový program určený především pro dospělé, nicméně i děti v doprovodu rodičů jsou vítány.

  Počet návštěvníků podzemí, ve kterém jsou odpady ukládány, je z bezpečnostních důvodů limitován a vstup bude umožněn pouze předem registrovaným zájemcům starším 18 let, a to v přesně stanoveném čase. Návštěva podzemí trvá přibližně 30 minut.

  Parkování bude možné v ulici Na Bídnici (viz mapa níže).

  Rozhovor:

  V letadle, u lékaře, při konzervaci potravin nebo v archeologii a… vlastně úplně všude se člověk setká s radioaktivitou a ani o tom možná netuší. Největším zdrojem záření, které na nás působí, je sama příroda. Ať už se jedná o kosmické záření nebo především o půdu, po níž denně chodíme. Radioaktivitou se denně zabývá i Martina Máčelová, vedoucí úseku provozovaných úložišť SÚRAO, organizace, která pro Českou republiku provozuje i úložiště Richard v Litoměřicích.

  Proč je největším zdrojem záření, které působí na člověka, právě půda a horniny?

  Česká republika se nachází na stabilním horninovém podloží. Díky tomu nezažíváme třeba ničivá zemětřesení. Nicméně právě v horninovém podloží se místy nachází například uran a zvětráváním hornin se pak do ovzduší uvolňuje plyn radon, který je produktem radioaktivní přeměny uranu. Tento jev probíhá přirozeně, bez přispění člověka.

  Ozáření není v České republice všude stejné, která místa v Česku jsou v jeho množství rekordmany?

  Horninové podloží České republiky je opravdu pestré. Česká republika patří mezi země s dlouhou ochranou obyvatelstva před účinky radonu. Každý si může orientačně ověřit situaci, například pomocí mapové aplikace České geologické služby, která ukazuje radonové riziko. Mezi další opatření patří stanovení indexu pozemku před výstavbou domu.

  Mezi oblasti se zvýšeným obsahem radonu patří vedle lokalit, kde se v minulosti dobývaly uranové rudy, také oblasti s žulovým podložím. Skutečnými rekordmany jsou pak unikátní horniny – durbachity, které jsou přirozeně nejradioaktivnějšími vyvřelými horninami v České republice. Tělesa těchto hornin lze nalézt například na Třebíčsku

  A jak je to v Litoměřicích?

  Radonové riziko v Litoměřicích je nízké, a to díky přítomnosti usazených hornin křídového a kvartérního stáří (tedy horniny z doby druhohor a čtvrtohor).

  Radon tvoří v průměru téměř polovinu celkového ozáření, které obyvatel České republiky ročně dostane? Řešíte jej nějak i v úložišti Richard?

  Prakticky to musí řešit každý, kdo provozuje nějakou podzemní stavbu. Třeba pražské metro, kolektory nebo doly. V úložišti Richard pak musíme sledovat důlní ovzduší nejen kvůli radiační ochraně, ale i z hlediska báňských předpisů. Jedním ze sledovaných ukazatelů je i koncentrace radonu. Částečně se radon uvolňuje z uložených odpadů a částečně pak z hornin, ve kterých je úložiště umístěno.

  A musí se důl „větrat“?

  Ano, v dole pracuje výkonný důlní ventilátor, který umožňuje cirkulaci důlního ovzduší. Je spuštěn vždy před vstupem osob a při jejich pobytu v úložišti. Vliv odvětrávaného vzduchu na okolí hodnotí rozptylová studie. Dále má SÚRAO zpracovanou větrní rozvahu, která nám ukládá podmínky pro cirkulaci vzduchu v podzemí.

  Všechno, každý pohyb člověka nebo stroje, podléhá přesně stanoveným pravidlům a požadavkům zákonů a vyhlášek. Kontrolu provádí nejen Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ale i Obvodní báňský úřad v Mostě.

  Vy podrobně monitorujete nejen samotné úložiště, ale také i zaměstnance, kteří v něm pracují. Víte třeba, jaká je jejich roční dávka?

  Ano, monitorování osob, nejen zaměstnanců, ale i všech, kteří do úložiště vstoupí, je zákonnou povinností SÚRAO. Roční dávka pracovníka, který se v úložišti denně pohybuje, je do 1,5 milisievert. Povolený limit pro pracovníky je 20 milisievert za rok. Limit pro jednotlivce z obyvatelstva je 1 milisievert. Tedy člověk, který se v úložišti denně po několik hodin pohybuje, obdrží za rok dávku srovnatelnou s dávkou, která je legislativou považována za bezpečnou pro běžného obyvatele.

  Můžeme ji s něčím srovnat?

  Tak třeba pokud jdete na CT vyšetření plic, dostanete dávku 7 milisievert. Je samozřejmě jasné, že v tomto případě převažují pozitiva vyšetření.

  SÚRAO pravidelně pořádá v úložišti Richard den otevřených dveří. Chystáte se i letos?

  Den otevřených dveří letos připadá na sobotu 9. září. Rádi bychom pozvali obyvatele Litoměřic a okolí, aby se přišli podívat na vlastní oči. Informace najdou během léta na webových stránkách SÚRAO nebo na našich sociálních sítích.

 • Na náměstí mají být první podzemní kontejnery

  Podzemní kontejnery

  Na Mírovém náměstí, naproti knihkupectví Martin, tedy přímo v Městské památkové rezervaci Litoměřice, možná bude ještě letos první podzemní kontejnerové stání.

 • Malé popelnice budou sváženy jen jednou za 14 dnů

  Svoz popelnic na komunál

  Již od 1. července budou malé nádoby na komunální odpad o objemu 120 a 240 litrů sváženy od rodinných a bytových domů jen jednou za čtrnáct dnů namísto současného týdenního svozu (vždy v sudý týden, poprvé tedy nebudou popelnice svezeny v týdnu od 3. do 7. července).

 • V rámci optimalizace dojde ke změně svozů bioodpadu

  Svozy bioodpadu

  V rámci optimalizace svozů bioodpadu dojde od 29. května ke změně termínů v několika ulicích. Svozy probíhají vždy v sudý týden jednou za 14 dní v pondělí a úterý. Právě pondělní svozy budou nově přesunuty na úterý, a to v ulicích Topolčianská, U Stadionu, Vrchlického, Baarova, Jungmannova, Krátká, Jiřího z Poděbrad, Hálkova, Alšova, Chelčického, Bratří Mrštíků, Růžovka, Hrubínova, Na Kocandě, Marie Pomocné, Ostrovní, Dlažební, Nádražní, Na Vinici, Českolipská, Karla IV., K Výtopně, Na Mýtě, Za Plynárnou, Dělová cesta, Vodní cvičiště.

  „Občané, jichž se tato změna týká, budou informováni předem ve formě letáku, který jim při následujícím svozu nalepíme na popelnici. Důvodem úpravy harmonogramu je rovnoměrné rozdělení svozových tras,“ informovala Veronika Kleverová, z odboru životního prostředí městského úřadu.

 • Pojďte s námi společně uklidit Litoměřice

  Ukliďme Litoměřice

  V sobotu 1. dubna se koná celorepubliková akce Ukliďme Česko, a tak jako každý rok se do ní i letos zapojí Litoměřice. "Pojďte s námi a pomozte nám uklidit naše město," vyzývají dobrovolníky pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu.

  Ověřte si v této mapce https://arcg.is/1D4Ouq0, zda prostor, který chcete uklízet, už nemá v plánu uklidit někdo jiný.

  Poté vyplňte tento dotazník: https://arcg.is/04v0Sv0.

  Pro jakékoliv informace kontaktujte paní Miroslavu Jirků (734783316) z odboru životního prostředí.

 • Druhý sběrný dvůr bude v areálu technických služeb i s re-use centrem

  Nový sběrný dvůr

  Rozhodnuto. Druhý sběrný dvůr v Litoměřicích vyroste v areálu Technických služeb města v bývalých kasárnách Pod Radobýlem. V současné době se začíná s přípravou projektové dokumentace.

 • První polopodzemní kontejnery na bioodpad budou na sídlištích

  Polopodzemní kontejnery

  Město vyslyšelo přání obyvatel a rozmístí letos první jednokubíkové polopodzemní kontejnery na bioodpad (podobné jako na snímku nádoba vlevo). Nejprve přijdou na řadu sídliště.

 • Průzkum ukázal, že i na náměstí mohou být kontejnery v podzemí

  Podzemní kontejnery na náměstí

  Nedávno ukončený geofyzikální průzkum (na fotografiích) ukázal, že i na Mírovém náměstí v Litoměřicích protkaném sítí podzemních chodeb lze vybudovat podzemní kontejnerové stání.

 • Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2023

  Svoz bioodpadu

  Město Litoměřice upozorňuje občany, že dle níže uvedeného harmonogramu bude zahájen pravidelný svoz bioodpadu z území města. V příslušném termínu je možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

  JEDINÝ MIMOŘÁDNÝ SVOZ PROBĚHNE 30. – 31. LEDNA 2023

  Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat 1x za 14 dní vždy v sudý týden v PONDĚLÍod konce března do listopadu, a to v následujících termínech ve všech ulicích, které nejsou uvedeny níže:

  20.03., 03.04., 17.04., 01.05., 15.05., 29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07., 07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11.

  Stejně jako v loňském roce bude svoz bioodpadu probíhat pravidelně 1x za 14 dní vždy v sudý týden v ÚTERÝv následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická, a to v termínech:

  21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.

  Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno.

  Do nádoby na bioodpad patří:
  - rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
  - kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)
  - skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina
  - neznečištěná zemina

  Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:
  - živočišné zbytky
  - maso, kosti
  - uhynulá zvířata
  - olej z potravin
  - obaly od potravin (sklo, plast, kov)

  Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadu v Litoměřicích, konkrétně na odboru životního prostředí u Ing. Veroniky Kleverové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů, lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

   Přílohy:

  Harmonogram svozů bioodpadu pro rok 2023 (.pdf)

 • Sběr použitých kapslí od kávy předčil očekávání

  Sběr kapslí

  Již více než měsíc je možné odevzdávat do sběrného dvora v Nerudově ulici použité hliníkové či plastové kapsle od kávy.

 • Mimořádné svozy separovaného odpadu ve vánočním období

  Mimořádné svozy odpadu

  Odbor životního prostředí městského úřadu se dohodl se společností FCC BEC, s.r.o. na mimořádných svozech separovaného odpadu ve vánočním období.

 • Sběrný dvůr bude na Silvestra zavřený

  Sběrný dvůr

  Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích informuje, že sběrný dvůr v Nerudově ulici bude poslední den v roce, v sobotu 31. prosince, mimořádně uzavřen. Během vánočních svátků se dále otevírací doba měnit nebude.

 • Geotermální a solární energie byly tématem veřejného projednání klíčových projektů

  Energetika projednávání

  Příležitost dozvědět se podrobnosti o plánech na využití geotermální a solární energie nabídlo obyvatelům Litoměřic první veřejné projednání strategického projektu SYNERGYS a aktivity GEOSOLAR, jež se konalo v pondělí v podvečer v sále litoměřického hradu. Vizi rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie v Litoměřicích pod značkou GEOSOLAR představili v první části setkání zástupci města a jeho akciové společnosti ENLITOS.

 • Město optimalizuje rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, přibývá podzemních

  Podzemní kontejnery

  V pořadí již čtrnácté podzemní kontejnerové stání přibylo v Nerudově ulici, poblíž křižovatky s ulicemi Husova a Wolkerova. Čtyři nádoby na separovaný odpad jsou v provozu od 20. října.

 • Město předchází usychání stromů v Jiráskových sadech zavlažováním

  Zavlažování Jiráskových sadů

  V Jiráskových sadech v letošním roce došlo k většímu usychání stromů. Město proto provedlo několik půdních sond, které potvrdily předpoklad velkého sucha v hloubce půl metru půdního podloží.

 • O dřevo z Mostky mají Litoměřičané stále zájem. Už zbytečně.

  Mostná hora dřevo

  Kácení uschlých či škůdcem napadených stromů na Mostné hoře pokračuje. Dřevo si domů odvážejí lidé oslovení dle pořadníku pracovníky odboru životního prostředí městského úřadu. Příjem žádostí však byl již na konci srpna uzavřen.

 • Do sběrného dvora můžete odevzdávat použité hliníkové a plastové kapsle od kávy

  Kapsle od kávy

  Pijete kávu z kapslí (ať už hliníkových či plastových) a rádi byste přispěli k jejich recyklaci? V Litoměřicích máte nově možnost přivézt je na sběrný dvůr v Nerudově ulici.

 • Geotermální projekt má velkou šanci získat podporu. Konečně.

  Litoměřice náměstí

  Skvělá zpráva pro Litoměřice. Brusel pošle 40 miliard korun České republice na pomoc třem strukturálně postiženým regionům (Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji), charakteristických silnou závislostí ekonomiky na fosilních palivech, těžké energetice a průmyslových procesech s vysokými emisemi. Litoměřice, jež svým geotermálním projektem představují jedno z řešení pro tzv. novou energetiku, tak mají velkou šanci na finanční podporu dosáhnout. 

 • Odstavená vozidla zabírají místa k parkování

  Odstavená vozidla

  Již třetím rokem řeší odbor životního prostředí (OŽP) městského úřadu problematiku odstavených vozidel. Od listopadu 2020 do května 2022 se zabýval již 130 odstavenými vozidly.

 • Charita Litoměřice si na Lodním náměstí převzala flotilu nových elektroaut

  Předání elektroaut

  Sedm nových elektroaut si v pondělí dopoledne slavnostně převzali zástupci Charity Litoměřice. Vozy budou sloužit pro potřeby terénní pečovatelské služby, která je zajišťována v Litoměřicích a v blízkém okolí.

 • O prohlídku Richardu byl obrovský zájem

  Podzemní důl Richard

  Kapacita naplněna. O rezervaci prohlídky podzemního úložiště Richard v rámci dne otevřených dveří v sobotu 17. září byl obrovský zájem. Na nevšední zážitek se mohli zájemci registrovat do 25. srpna prostřednictvím formuláře Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO).

 • Kácení stromů na Střeleckém ostrově je kvůli bezpečnosti nezbytné

  Kácení na Střeleckém ostrově

  Zdraví návštěvníků Střeleckého ostrova nesmí být ohroženo. Z tohoto důvodu zde dochází ke kácení stromů, které jsou buď suché nebo napadené houbou.

 • Odstavená vozidla zabírají místa na parkování

  Odstavená vozidla

  Již třetím rokem řeší odbor životního prostředí problematiku odstavených vozidel. Od listopadu 2020 do května 2022 jsme se zabývali 130 odstavenými vozidly.

 • V Litoměřicích byly zrušeny kontejnery na bílé sklo

  kontejner na sklo

  V Litoměřicích byla v rámci optimalizace zrušena kontejnerová stání na bílé sklo. „Díky optickým třídícím linkám již není potřeba sklo v rámci sběru třídit podle barvy. Bílé sklo nyní vhazujte do kontejnerů s označením barevné sklo,“ sdělila Veronika Kleverová z odboru životního prostředí městského úřadu.

 • Na dvou místech ve městě probíhá Den Země

  Den Země

  Také v letošním roce se město Litoměřice připojilo k celosvětové osvětové akci Den Země. Pestrý program probíhá právě nyní na Tržnici Felixe Holzmanna a také na nově otevřené Zahradě CHKO České středohoří.

 • Harmonogram svozu bioodpadu na rok 2022. První bude 4. dubna

  Svoz bioodpadu

  Upozorňujeme občany města Litoměřice, že dle níže uvedeného harmonogramu bude zahájen pravidelný svoz bioodpadu z území města. V příslušném termínu je možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

  Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat 1x za 14 dní vždy v sudý týden v PONDĚLÍod dubna do listopadu, a to v následujících termínech:

  04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.

  Stejně jako v loňském roce bude svoz bioodpadu probíhat pravidelně 1x za 14 dní vždy v sudý týden v ÚTERÝv následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická, a to v termínech:

  05.04., 19.04., 03.05., 17.05., 31.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 15.11., 29.11.

  Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 06:00 hodin ráno.

   

  Přílohy:

   Harmonogram ke stažení (.pdf)

   

  Odbor životního prostředí upozorňuje:

  S příchodem prvních slunečných dnů se připravují majitelé zahrad na novou sezonu. Shrabávají trávu a listí. A s tím přicházejí stížnosti na pálení a obtěžování kouřem, které řeší odbor životního prostředí městského úřadu. Spalování vlhkého a znečištěného bioodpadu je definováno jako přestupek proti zákonu na ochranu ovzduší. Nespalujte bioodpad a radši ho kompostujte!

  K likvidaci bioodpadu máte hned několik možností: uložit ho zdarma do kontejneru na bioodpad ve sběrném dvoře v Nerudově ulici, zapůjčit si zdarma ročně pět kusů velkoobjemových vaků na bioodpad, tzv. Big-Bagů, využít biopopelnici od města se čtrnáctidenním svozem nebo bioodpad umístit do zahradního kompostéru. Na větve je možné si zdarma zapůjčit ve sběrném dvoře drtič a vytvořit si tak mulč. Pro životní prostředí je nejlepší bioodpad zpracovat a využít v místě jeho vzniku.

  Spalováním trávy, listí či větví se do ovzduší dostávají škodlivé plyny. Vzniká kouř znečišťující ovzduší, který obsahuje oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Zahrádkáři nevědomky ohrožují zdraví své, ale i svého okolí. Za takové jednání může být udělena pokuta až 50 000 korun. Naopak kompostováním bioodpadu vznikne kvalitní hnojivo, které půda potřebuje.

   

  Do nádoby na bioodpad patří:

  - rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)

  - kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

  - skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina

  - neznečištěná zemina

  Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:

  - živočišné zbytky

  - maso, kosti

  - uhynulá zvířata

  - olej z potravin

  - obaly od potravin (sklo, plast, kov)

  Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadě Litoměřice, odboru životního prostředí u Ing. Veroniky Kleverové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů, lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

   

 • Nádoby na bioodpad ve městě přibývají

  Svoz bioodpadu

  V Litoměřicích proběhne 14. - 15. března poslední mimořádný svoz bioodpadu. Pravidelné svozy podle předem schváleného harmonogramu pak začnou 4. a 5. dubna.

 • Zjistěte si stav ovzduší a podle toho vyrazte na procházku

  Stav ovzduší

  Zajímá vás, kolik poletavého prachu (PM10) je momentálně na různých místech v Litoměřicích? Na webových stránkách města https://www.litomerice.cz/zivotni-prostredi máte nyní možnost se na tyto údaje podívat.

 • Den životního prostředí nabídl pestrý program

  Den životního prostředí

  Edukativní show Smokemana, výjezdy do třídírny odpadu do Prosmyk, prezentace odpadových společností nebo soutěže o elektrokoloběžku či poukazy do bezobalového obchodu Meloun. To vše nabídl Den životního prostředí, který ve čtvrtek 23. září uspořádalo město Litoměřice na Mírovém náměstí.

  Možnost dozvědět se spoustu zajímavých věcí o odpadech či ekologii využily kromě veřejnosti ve velké míře také děti z mateřských, základních i středních škol. Ty zaujala show Smokemana, který měl pro diváky připraveny pestré ukázky s ohněm, kdy školákům například vysvětloval, co ovlivňuje hořlavost různých věcí. Pro nejmenší si pohádku s ekologickým tématem připravilo Sváťovo dividlo, písně se zaměřením na životní prostředí zazpívalo duo Nepetuj.

  Na náměstí odbor životního prostředí také přivezl kontejner se směsným odpadem z Nezvalovy ulice a před zraky návštěvníků z něj pracovníci vytřídili vše, co do něj nepatří. Lidé mohli tipovat, kolik kilogramů odpadu v něm po separaci zůstane. Autor nejpřesnějšího tipu vyhrál elektrokoloběžku v hodnotě 14 tisíc korun. Z komodit, které do kontejneru na směsný odpad nepatří, bylo vytříděno 47,5 kg bioodpadu, 14,6 kg plastů, 7,1 kg skla, 6 kg papíru, 2,5 kg kovů a 0,3 kg baterií. Zůstatek činil 28,7 kg. Ze 170 tipů byl nejblíže a elektrokoloběžku vyhrál pan Šťastný, vtipné bylo, že jeden z poukazů do Melounu pak získal pan Veselý.

 • V rámci Dne životního prostředí lze vyhrát elektrokoloběžku

  Den životního prostředí

  Chcete vyhrát elektrokoloběžku, osobně navštívit třídírnu odpadu v Prosmykách nebo zhlédnout naučnou ekologickou show Smokeman? Možnost budete mít na Dni životního prostředí zaměřeném na problematiku odpadu a ovzduší. Uskuteční se ve čtvrtek 23. září od 9 do 18 hodin na Mírovém náměstí. Na událostmi nabitou akci zve město Litoměřice občany všech generací.

 • Blíží se opravy v parku Václava Havla

  park Václava Havla

  Opravy veřejného osvětlení a závlahového systému v parku Václava Havla se blíží. Pracovat by se mělo i přes zimu, a to celkem půl roku.

 • Funkčnost osvěžovače vzduchu Na Valech poznamenala tvrdá voda

  Mlžný stožár

  Jemné trysky mlžného stožáru v ulici Na Valech poblíž Tržnice Felixe Holzmanna ničí tvrdá voda. Některé jsou ucpané a voda není rozprašována všemi směry tak, jak by měla a jak by si lidé hledající v letních dnech osvěžení přáli. Úpravna vody i filtrace v systému jsou v provozu, ale zařízení nechrání dostatečně.

  „Problém budeme řešit instalací změkčovače vody,“ vysvětlil Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.

  Na rozprašování ze stožáru není z hygienických důvodů možné použít dešťovou vodu, neboť ta musí být zcela čistá. Mlžný stožár se v tomto místě velice osvědčil. Je na nejprašnějším místě v Litoměřicích a vzduchu v lokalitě výrazně pomohl. Lidé se pod ním v parných dnech i osvěžují, ale k tomuto účelu primárně určen není.

  Město zvažuje instalaci dalšího mlžného stožáru na některém z frekventovaných míst. Kdy a kde se tak stane, ještě není rozhodnuto.

  Text a foto: Radim Tuček

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu