Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Převis prvňáčků si vyžádal změnu spádovosti základních škol

prvnmpLitoměřičtí zastupitelé na svém posledním jednání schválili nové znění vyhlášky týkající se spádovosti základních škol. Letos totiž došlo k situaci, že do první třídy Základní školy Ladova se hlásilo ze spádového obvodu více dětí, než mohla škola přijmout.

Zdravé město a MA21 vyhlašuje dotační program pro rok 2018

mestompV roce 2018 mají jednotlivci, organizace i skupiny aktivních obyvatel Litoměřic možnost čerpat finanční prostředky z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice. Z rozpočtu města je pro tyto účely vyhrazeno 150 tis. Kč.

„Jako v minulých letech je v žádosti podstatné, jak se projekt shoduje s komunitním Plánem zdraví a života i s problémy, které vzejdou z diskusních fór Desatero problémů - dospělých a mladých. Ve shodě musí být také s tématem, které pro daný rok komise Zdravého města a MA21 vyhlašuje. V roce 2018 to bude „Zdravě mezi generacemi“,“ upozornila za Zdravé město Litoměřice Tereza Kalinová a dodala, že další podstatnou okolností v žádosti je jasně vypracovaný cíl, harmonogram a rozpočet a také skutečnost, zda je projekt potřebný pro komunitu.

Veškeré podklady žadatelé naleznou na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace Žádosti je možné podávat od 1. ledna do 6. února 2018. Poté projdou hodnocením komise Zdravého města a MA21.

Finanční prostředky mohou občané z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice čerpat již 15 let. Za tuto dobu bylo podpořeno celkem 163 projektů v celkové výši 1 724 000 Kč. V roce 2017 vybrala komise ze 13 žádostí 10 projektů, například „Běh pro Hospic“ Hospice sv. Štěpána,  „Pohodový ostrov - naše radost“ Kinoklubu Ostrov, „Šťastný života běh“ Knihovny K. H. Máchy, „MTB Tour České středohoří“ Spolku litoměřických cyklistů a další projekty.

Dále byly podpořeny školní projekty jako „Měsíc zdraví“ ZŠ Havlíčkova, „Ve zdravém těle zdravý žák“ ZŠ a MŠ Lingua Universal a tematické aktivity ZŠ Na Valech.

Rozpočet Litoměřic na rok 2018 je příslibem dalšího rozvoje

mestompLitoměřice mají schválený rozpočet pro rok 2018. I v příštím roce bude pokračovat rozvoj města, přičemž nejvýznamnější investiční akcí bude dokončení revitalizace Palachovy ulice. Na řadu přijde oprava dalších silnic a chodníků, stejně jako modernizace tržnice a stavba parkovací věže pro kola u dolního vlakového nádraží.

Odpadománie rozdávala ceny zodpovědným občanům

odpadomanie 2 mp„Přines odpad a vyhraj!“ To bylo motto soutěže Odpadománie, která probíhala od května do listopadu v Litoměřicích. Jejím cílem bylo zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní k životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí bezplatně nabízených služeb dvora.

Soutěžící pod dobu šesti měsíců odnášeli odpad do sběrného dvora a získávali za něj losy. Vylosovaní si včera v obřadní síni na radnici vyzvedli hodnotné ceny. Notebook, mobilní telefon, peněžitou cenu a drobnosti pro potěšení předali zástupci města v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem, tajemníkem Milanem Čigášem a vedoucím odboru životního prostředí Pavlem Gryndlerem.

Město se s pomocí soutěže Odpadománie aneb přines odpad a vyhraj rozhodlo bojovat také proti černým skládkám. „Nezodpovědní občané je vytvářejí hlavně na sídlištích tím, že nesprávně odkládají odpad ke kontejnerům. Jen loni bylo kolem kontejnerových stání nelegálně odloženo více než 700 tun odpadu,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lucie Weberová.

Soutěž pořádalo město ve spolupráci s partnery – společnostmi DK-BETON, ASEKOL, ELEKTROWIN a MEVA.

View the embedded image gallery online at:
https://www.litomerice.cz/aktuality#sigFreeId7fffffa228

Naďa Urbánková zpívala litoměřickým seniorům

 senioridk 2 mpTéměř šest stovek seniorů se ve středu zúčastnilo předvánočního odpoledne v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice. Město i letos připravilo pro obyvatele starší 75 let pohoštění a kulturní program, v němž nechybělo ani vystoupení zpěvačky Nadi Urbánkové, která přítomné potěšila písničkami, z nichž mnohé patří do zlatého fondu české popmusic. Tanečníci vedení manželi Plškovými se zase blýskli ladnými pohyby.  

  Hned v úvodu vystoupil starosta Ladislav Chlupáč, který shrnul nejdůležitější události letošního roku. „Jedním z nejvýznamnějších vánočních dárků pro obyvatele našeho města i okolního regionu je magnetická rezonance, jejíž pracoviště v městské nemocnici zahájí na počátku roku zkušební provoz,“ zmínil starosta, který se vzápětí chopil kytary a společně s Bandem Rosti Pechouška zahrál a zazpíval několik písniček.

   Místostarosta Pavel Grund kromě vánočního přání zase zmínil chystané novinky v provozu městské hromadné dopravy, které by nejen příslušníkům nejstarší generace měly přinést velký užitek. Promítnut byl i krátký film, jenž představoval nejvýznamnější akce, které město pro seniory v průběhu letošního roku pořádalo. „A příští rok jich opět přibude,“ slíbila Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, jejíž odbor setkání připravil. Potlesk sklidila i pořadatelka oblíbených pobytů pro seniory a táborů pro babičky s vnoučaty Adéla Marková, která vyprávěla o zážitcích, které akce jejím účastníkům přinášejí.

   Předvánoční odpoledne sklidilo pozitivní ohlasy. „Mělo velmi dobrou úroveň. Moc za něj děkujeme,“ hodnotili například manželé Kuderovi.

Text: Eva Břeňová, Foto: Anna Hrochová

View the embedded image gallery online at:
https://www.litomerice.cz/aktuality#sigFreeId9678fdefd3

Studenti bojovali proti drogám. Za nejlepší plakáty získali ocenění

plakat x drogammpSprávným směrem se vydali žáci základních a středních škol. Proti drogám bojovali tvorbou. Za nejvydařenější plakáty obdrželi včera výherci soutěže O nejlepší protidrogový plakát hodnotné ceny. „Celkem se do soutěže přihlásilo 50 soutěžících ze základních a středních škol. Porota měla velmi těžké rozhodování zejména v kategorii středních škol. Hodnotila kompozici, myšlenku, kreativitu a celkový umělecký dojem,“ uvedla Miroslava Najmanová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který soutěž vyhlašoval.

V kategorii základních škol se na prvním místě umístila Adéla Sahulová ze Základní školy Ladova, v kategorii středních škol zvítězila Iva Chovancová ze Střední školy a Mateřské školy o.p.s., Litoměřice. „Není třeba se trápit tím, že někdo nevyhrál. Vážíme si každé práce, protože je to práce pro dobrou věc. Rád bych také vyzvedl uměleckou hodnotu nejlepších plakátů. Jejich kvalitou jsem skutečně potěšen,“ zhodnotil starosta Litoměřice Ladislav Chlupáč.

Soutěž vznikla již v roce 2013, kdy ji vyhlásila Národní protidrogová centrála. Je součástí projektu Správným směrem. Od roku 2014 soutěž vyhlašují přímo Litoměřice ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, odměny zajišťuje město z rozpočtu určeného pro prevenci kriminality.

„V současné době narůstá počet uživatelů nejrůznějších drog. Návykové látky jsou snadno dostupné. Situace je horší, a to především právě pro vás, protože se s drogami setkáváte mimo školu a mnohdy i ve škole samotné,“ upozornil vedoucí oddělení metodiky a prevence Národní protidrogové centrály Miroslav Hrachovec, který se účastnil slavnostního předávání cen.

Příjemným zakončením události bylo předání Mince Národní protidrogové centrály za její práci pro prevenci a projekt Správným směrem. Předávání cen se vedle starosty Ladislava Chlupáče účastnil také místostarosta města Pavel Grund.

View the embedded image gallery online at:
https://www.litomerice.cz/aktuality#sigFreeIdb36ada7203

Velká říjnová soutěž o Fairtrade slogan zná vítěze

ftmpNa podporu Fairtrade byla v říjnu vyhlášena soutěž o fairtradový slogan. Zájem o soutěž byl opravdu velký, soutěžící zaslali 90 sloganů, básniček a námětů.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podpoří sociální služby i fairtrade

mestompOdbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje na rok 2018 zajímavé dotace a granty. Podpoří sociální služby, sociální a zdravotní aktivity i fairtrade.

„V roce 2018 jsme vyhlásili tyto tři hlavní dotace: Podporu sociálních služeb, podporu sociálních a zdravotních aktivit pro občany města a podporu fairtradových aktivit a globální odpovědnosti. Cílem je zajištění široké a kvalitní nabídky sociálních služeb určených veřejnosti,“ vysvětlila Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Na podporu sociálních služeb pro rok 2018 město uvolní částku 8 milionů Kč. O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.

Pro program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018 město poskytne 250 tisíc Kč. Tento dotační program byl vytvořen s cílem podpořit sociální a zdravotní aktivity pro občany města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života v této oblasti.

Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2018 bude dotován částkou 180 tisíc Kč. Dotace je určena jako kompenzace nákladů fairtradových aktivit a globální odpovědnosti konajících se na území Litoměřic.

Všechny potřebné dokumenty naleznou žadatelé na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace

V celostátním výzkumu jsme sedmé nejdemokratičtější město

mestompV žebříčku 101 největších měst České republiky a 50 městských částí nad deset tisíc obyvatel, který měřil zapojení občanů do participativních procesů, se Litoměřice umístily na 7. místě. Prokazuje to jejich demokratický přístup.

„Participace je nejběžněji účastí či podílením se na něčem, zároveň je projevem převzetí odpovědnosti. Participovat znamená mít přístup a být zahrnut. Souvisí s konceptem moderní demokracie,“ vysvětluje výzkumný tým Institute for Democracy D21, který Index participace 2015-2016 vyhodnocoval. V tomto případě hodnocení participace se jedná o zapojení veřejnosti do chodu města a vztahu města ke komunikaci s veřejností spolu s transparentností, což město činí nad rámec svých zákonných povinností.

Podrobný výzkum hodnotil především kritéria transparentnosti rozpočtu, dotací a grantů, vyhlášek, jednání zastupitelstev, zajímal se také o komunikaci skrze webové stránky, digitální a tradiční komunikační kanály, prověřil konání participativních rozpočtů a jiných participativních procesů, neopomněl začleňování znevýhodněných sociálních skupin a menšin ve školách i společnosti, v neposlední řadě také kontroloval, zda města přezkoumávají a vyhodnocují jejich postupy a aktivity (evaluace).

„Těší nás, že jsou Litoměřice městem s vysokým hodnocením v odborném výzkumu týkajícím se uplatňování demokratických principů na lokální úrovni. Nejlépe byla hodnocena naše komunikace směrem k veřejnosti, čehož si vážíme,“ sdělil tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice se umístily na sedmém místě hodnocení a skončily tak v první desítce vedle Prahy 3, 6, 8, 10 a 20, Říčan, Poruby, Jihlavy, Valašského Meziříčí a Vsetína. Zároveň byly jediným severočeským městem v první dvacítce (např. Liberec skončil 24.).

„Je třeba si uvědomit, že demokracie začíná na té nejnižší úrovni – vzpomeňme si na ideu antické polis,“ uvádí výzkumný tým.

Ježíškova vnoučata nadělují i v litoměřické nemocnici

adventLitoměřická nemocnice se v letošním roce zapojila do projektu s názvem Ježíškova vnoučata. A přestože se nápad o zapojení nemocnice do projektu zrodil teprve v polovině listopadu, dostali již po pár dnech první dva naši pacienti své vysněné vánoční dárky. A další průběžně přicházejí.

„Byla jsem velmi překvapena, že přání našich pacientů byla rozebrána během několik minut po zadání do systému,“ neskrývala radost Andrea Fialová, sociální pracovnice, v jejíž hlavě se nápad na zapojení do projektu zrodil a která vánoční přání pacientů, kteří jsou v seniorském věku a jsou v nemocnici hospitalizováni dlouhodobě na oddělení LDN a následné péče, zjišťovala. Jak dále prozradila, zájem o dárek od neznámého dárce zatím projevilo deset pacientů lůžek dlouhodobě nemocných. Přání pacientů jsou přitom velmi různorodá. Objevil se mezi nimi jak telefon pro seniory, tablet, tak i třeba župan, balíček kosmetiky nebo sladkosti. Všem přáním je ale společné to, že jejich splnění Ježíškova vnoučata realizují během několika dní. „Někteří je posílají poštou, jiní je chtějí přijet předat osobně,“ přiblížila realizaci Andrea Fialová.

Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který propojuje osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. Projekt funguje od podzimu 2016. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. V letošním roce je jich už v této chvíli téměř devět a půl tisíce.

Text: Naděžda Křečková, Foto: Miroslav Zimmer

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU