Prohlášení o přístupnosti

Město Litoměřice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

www.litomerice.cz 

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOCX, DOC a PDF jsou také vhodnější vyplnění v textovém editoru a pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Excel viewer, Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované externím systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29.2.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 2.3.2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba

Město Litoměřice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
4120 01 Litoměřice
telefon: +420 416 916 111
e-mail: epodatelna@litomerice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Město Litoměřice. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla! https://www.joomla.org, který je poskytován zdarma pod licencí GNU General Public License. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Správcem veškerého obsahu je Město Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Kontakt na technického provozovatele

Městský úřad Litoměřice
Oddělení IT
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
e-mail: webmaster@litomerice.cz

Mapa stránek a vyhledávání

Vzhledem k rozsahu webu doporučujeme uživatelům využít mapu stránek https://www.litomerice.cz/hlavnistrana/mapa-webu, kde je hierarchicky zobrazena struktura webu, nebo použít vyhledávání na webu https://www.litomerice.cz/hledej

NAHORU