Krizové situace

Bezpečnostní rada ORP Litoměřice

předseda – starosta města

tajemník – referent krizového řízení

Členové

 • člen – 1. místostarosta města
 • člen – tajemník úřadu
 • člen – příslušník PČR určený ředitelem krajského ředitelství PČR
 • člen – příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje
 • u ORP Litoměřice dále člen – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • u ORP Litoměřice dále člen – velitel městské policie

Krizový štáb ORP Litoměřice

předseda – starosta města

  tajemník – tajemník bezpečnostní rady

ostatní členové bezpečnostní rady, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu

 • pracovníci obecního úřadu zařazeni jako členové do pracovních skupin:
  • vedoucí stálé pracovní skupiny
  • skupina tajemníka krizového štábu
  • organizační skupina
  • finanční skupina
  • majetková skupina
  • dopravní skupina
  • skupina ochrany
 • zástupci základních složek IZS (HZS, PČR, ZZS) a odborníci s ohledem na druh řešené krizové situace
 • v případě povodní ostatní členové PK

Povodňová komise Města a ORP Litoměřice

předseda – starosta města
místopředseda – 1. místostarosta města
tajemník – vedoucí odboru životního prostředí

 • člen – tajemník úřadu
 • člen – referent krizového řízení
 • člen –referent vodního hospodářství
 • člen – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
 • člen – velitel městské policie
 • člen – ředitel technických služeb města
 • člen – určený příslušník PČR
 • člen – určený příslušník HZS Ústeckého kraje
 • člen – určený příslušník Povodí Labe, s. p.
 • člen – ředitel Povodí Ohře, s. p., závod Terezín (externí koordinátor)

Důležité dokumenty

Důležité odkazy

NAHORU