Nástroje pro usnadnění přístupu

Strategický plán rozvoje města

Proč je důležité strategické řízení a strategický plán

Strategické řízení je nástrojem, který společně s komunitním plánováním, tedy s aktivním zapojováním veřejnosti, pomáhá smysluplně a efektivně řídit město tak, aby se v něm občanům dobře žilo.

Strategický plán rozvoje města je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež bude využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006, dále byl aktualizován v roce 2012 a dnes se Vám dostává do rukou aktualizace plánu z roku 2023 s vizí, jak by mělo město Litoměřice vypadat v budoucnu.

Výchozí principy strategického plánu

Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM") vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální (životní prostředí) oblasti rozvoje.

SPRM vytvořil Strategický tým města Litoměřice. Jeho aktualizace proběhla v návaznosti na nadřazené strategie a koncepce, dílčí strategie, koncepce a plány úřadu, lokální projednávání s občany, průzkum spokojenosti obyvatel, průzkum komunikace, EFQM sebehodnotící zprávu, v dialogu a koncensu s garanty a zástupci pracovních skupin jednotlivých oblastí z řad politiků a úřadu.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí (projektů), každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPRM. Naplňování strategického plánu bude městem monitorováno na základě klíčových indikátorů a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem udržitelného rozvoje formou hodnotících zpráv a předkládáno radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Účel a naplňování strategického plánu

Strategický plán je určen a je závazný pro všechny zaměstnance města Litoměřice a jeho organizací nebo společností, kteří se podílejí na plnění cílů SPRM nebo na aktivitách a projektech rozpracovaných v jednotlivých Akčních plánech SPRM.

Dále je strategický plán určen pro zastupitele, radní, členy výborů, členy komisí a partnery města. Jejich rozhodování by mělo být v souladu s cíli SPRM.

Strategický plán také slouží občanům města, podnikatelům, zástupcům institucí, kteří se zajímají o rozvoj města Litoměřice, a investorům, pro které je tento dokument často jediným veřejně dostupným zdrojem informací o tom, jakým směrem se konkrétní město ubírá a zda jsou jeho vize a principy rozvoje v souladu se záměry té které společnosti.

 

 Strategický plán města ke stažení (.pdf)

Další strategické dokumenty města

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu