NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

logo datové schránky

Litoměřický živnostenský úřad eviduje v posledních týdnech značný nárůst žádostí o zrušení živnostenských oprávnění. Podle vedoucí Obecního živnostenského úřadu v Litoměřicích Marcely Škrancové za tím stojí zřízení datových schránek osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Tato zákonná povinnost bude od začátku příštího roku platit také pro nepodnikající právnické osoby, například spolky, nadace nebo společenství vlastníků jednotek.  

Opravená trať

Ještě před několika lety uvažoval provozovatel o jejím zrušení. Naštěstí se tak nestalo. Naopak došlo ke zcela zásadní modernizaci. Řeč je o železniční trati Lovosice – Litoměřice – Česká Lípa, jejíž revitalizaci Správa železnic právě ukončila a včerejší ukázkovou jízdou představila řadě hostů, mezi kterými nechyběli ani zástupci litoměřické radnice v čele se starostou Radkem Löwym.

Oprava byla zahájena loni v listopadu a za vysoutěženou cenu 981,9 milionu korun ji provedlo sdružení firem AŽD Praha a EDIKT. Realizace projektu přinesla vyšší bezpečnost železničního provozu, umožnila zvýšení traťové rychlosti v některých úsecích a tím zkrácení jízdní doby vlaků.

„Jsem velice rád, že k opravě letité tratě včetně nástupišť či mostů došlo, čímž se zvýšil komfort pro cestující. Konkrétně pro Litoměřice pak spočívá přínos zejména v tom, že se podařilo vybudovat nový přístupový chodník k přejezdu v ulici Osvobození a další od přejezdu podél kolejí přímo na horní nádraží. Tato místa jsou nyní bezpečnější,“ uvedl starosta města Radek Löwy.

Stavební práce se zaměřily nejen na obnovu železničního spodku a svršku. „Cestující ocení dvě nová nástupiště s přístřešky v kompletně přestavěné stanici Žalhostice, pohodlný nástup do vlaku je nyní také na zastávce Trnovany. V Ploskovicích a Horních Řepčicích se upravila stávající nástupiště na výšku nástupní hrany 550 mm nad kolejí,“ sdělil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Na uvedených zastávkách bylo vybudováno nové osvětlení a rozhlasové zařízení pro informování cestujících, které bylo doplněno i na stávajících zastávkách Litoměřice Cihelna a Lovosice závod.

V Žalhosticích slouží nejmodernější staniční zabezpečovací zařízení ESA-55, dálkově bude ovládané z nově vybudovaného dispečerského pracoviště v Lovosicích. Některé úseky pak získaly nové traťové zabezpečovací zařízení. Opraveny byly vybrané přejezdy, které dostaly moderní přejezdové zabezpečovací zařízení. Na pohyb cestujících v Žalhosticích a na horním nádraží v Litoměřicích dohlížejí kamerové systémy. Opravami prošlo také poměrně velké množství mostních objektů. Díky novému svršku a zabezpečení bylo možné zvýšit rychlost vlaků až na 100 km/h.

Stavební činnost se zaměřila na komplexní modernizaci úseků Žalhostice – Litoměřice Cihelna a Litoměřice horní nádraží – Liběšice. Ve zbývající části do České Lípy se provedla rekonstrukce vybraných mostů a propustků a také železničních přejezdů pro dosažení vyšších rychlostí a zvýšení bezpečnosti jízdy vlaků.

„Mám radost, že byl splněn nejenom celý rozsah stavby, ale také termíny ukončení stavebních fází. Nyní se jedná o vysoce moderní regionální železnici, hojně využívanou cestujícími. Na trati operují zejména České dráhy s modernizovanými jednotkami Stadler, mezi Lovosicemi a Litoměřicemi i naše společnost s jednotkami RegioSprinter. Rád bych poděkoval Správě železnic za spolupráci a Ústeckému kraji za podporu železniční dopravy,“ sdělil generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Rozsah stavby:
- délka železniční tratě: 45,5 km
- počet revitalizovaných stanic a zastávek: 5
- počet nových nástupišť: 6
- počet zrekonstruovaných mostů: 5
- počet zrekonstruovaných propustků: 23
- počet zrekonstruovaných přejezdů: 15

S využitím tiskové zprávy Správy železnic

Energetika projednávání

Příležitost dozvědět se podrobnosti o plánech na využití geotermální a solární energie nabídlo obyvatelům Litoměřic první veřejné projednání strategického projektu SYNERGYS a aktivity GEOSOLAR, jež se konalo v pondělí v podvečer v sále litoměřického hradu. Vizi rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie v Litoměřicích pod značkou GEOSOLAR představili v první části setkání zástupci města a jeho akciové společnosti ENLITOS.

Prodej parkovacích míst

Od dnešního dne probíhá placení parkovacích míst pro rok 2023. Učinit tak můžete ve všední dny (kromě čtvrtka) v hlavní budově Technických služeb města (TSM) Litoměřice v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem do 9. prosince. Pokud stávající držitelé parkovacích míst platbu v daném termínu neprovedou, budou místa nabídnuta dalším zájemcům.

Více informací jsme vám přinesli v článku ZDE!

Otevření chráněného bydlení

Po bezmála dvouleté rekonstrukci je dokončené nové chráněné bydlení v Kamýcké ulici pro klienty Diakonie. Nový domov tu v bytech koncipovaných „na míru“ najde už v následujících dnech dvanáct lidí s mentálním postižením, z nichž část přichází z chráněného bydlení v Terezíně.

Litoměřice v mlze

Zajímají vás podrobnosti k projektu SYNERGYS a GEOSOLAR? Může geotermální projekt ovlivnit podzemní vody, funguje seismická monitorovací síť a jaké budou hlavní přínosy udržitelné energetiky? Nejen na tyto otázky se budete moci zeptat na prvním veřejné diskusi, která se koná v pondělí 28. listopadu od 17,30 hodin v litoměřickém hradu.

Vánoční strom na náměstí

Letošní vánoční strom, který bude během adventu a vánočních svátků zdobit Mírové náměstí, byl dnes do centra města dovezen z Mládežnické ulice. Urostlý stříbrný smrk město získalo podobně jako v předešlých letech od soukromého dárce. O jeho ozdobení se v úterý dopoledne postarají pracovníci technických služeb.

listopad

I letos si Litoměřice připomněly myšlenky vztahující se k dnešnímu svátečnímu dni, kterým je 17. listopad. Bronzová trikolora zdobící fasádu jedné z hlavních budov Mírového náměstí, bronzová pamětní deska v podloubí radnice věnovaná památce obětí nedemokratických režimů a busta Václava Havla v parku nesoucím jeho jméno. Zde všude lidé zapalovali svíčky, zatímco mladí skauti drželi čestnou stráž.

Volební komise

Město Litoměřice hledá zájemce o členství v okrskové volební komisi (OVK) pro prezidentské volby 2023, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo) a případné 2. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Pokud máte zájem o členství v některé z okrskových volebních komisí města, vyplňte přihlášku (ke stažení ZDE), kterou odevzdejte na podatelně městského úřadu do 14. 12. 2022, nebo zašlete na správní odbor městského úřadu, případně kontaktujte Bc. Miroslava Tamáše (416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz) nebo Janu Kühnovou (416 916 118, jana.kuhnova@litomerice.cz).

Přihlášení neznamená automatické zařazení do komise. Na základě volebního zákona musí být nejdříve zohledněny listiny delegovaných, od občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politické strany, politického hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politické strany, politického hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje. O zařazení do OVK budou jmenovaní žadatelé informováni telefonicky.

Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 21. 12. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Povinností člena OVK je zúčastnit se prvního zasedání OVK (termín 1. zasedání OVK je 21. 12. 2022 v 15 hod. ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice, Na Valech 2028), na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu OVK. V případě nedostavení se bez omluvy může být zájemce vyřazen.

Předsedové a místopředsedové mají povinnost zúčastnit se rovněž školení k volbám. Školení k volbám a školení ČSÚ k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování proběhne ve středu 4. ledna 2023 v 9.00 hodin, ve velkém sále KKC.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

 Předseda 

 2 200 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb

 Místopředseda

 2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb

 Zapisovatel

 2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb

 Člen

 1 800 Kč + 700 Kč v případě konání II. kola voleb

Tazatelky v ulicích

Dotazníkové šetření Dobré místo pro život, které začalo v Litoměřicích v druhé polovině října elektronickou formou, pokračuje nyní přímo v terénu. Právě v těchto dnech můžete v ulicích města potkat tazatele s dotazníky. Pokud vás některý z nich osloví, věnujte mu prosím chvilku svého času.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu