NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

pisklak

Busta filipínského národního hrdiny José Rizala v podloubí Salvy Guardy nebo jeho blízkého přítele, středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta ve stejnojmenném parčíku před tržnicí. Busta komika Felixe Holzmanna, pítko v parku Václava Havla a další pítko na Dlouhé ulici, jemuž dominuje dívka s proutkem, ale i kašna na Kostelním náměstí s čtyřmi plastikami chrlícími vodu nebo kruhový objezd s prvky symbolizujícími České středohoří.

rekonstrukce

Objekt Stará radnice č.p. 171, ve kterém sídlí Oblastní muzeum v Litoměřicích, prochází od června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Pokračovat bude až do května 2023, město počítá s náklady zhruba 45 milionů korun, 90 % uhradí dotace.

„O kulturní památky je třeba se starat, muzeum navíc do města vnáší zajímavou turistickou atraktivitu. Revitalizujeme celý prostor tak, aby byl uživatelsky příjemný a zároveň odpovídající nárokům 21. století, to celé však s přísným ohledem na zájmy státní památkové péče,“ upozornila Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

Návštěvníky muzea v budoucnu přivítá zákaznické centrum s prodejem upomínkových předmětů a zázemím, které se připravuje v bývalém butiku. Důležitou změnou je také bezbariérový přístup, výtah bude přístupný z dvorního traktu budovy. Významnou součástí rekonstrukce jsou restaurátorské práce v interiéru, zejména pak kompletní restaurování dřevěného táflování stěn a kazetového stropu v bývalé jednací síni městské rady a kamenných prvků ve vstupních prostorách 1. patra. „Tato rekonstrukce je naprosto zásadní, opravy objektu nebyly v minulosti nikdy tak rozsáhlé. Poslední velké opravy zaznamenalo muzeum mezi lety 1916-1921, když se zřítila střední část budovy,“ podotkl vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje Vladimír Kolbaba.

Vyklízecí práce v muzeu započaly v červnu roku 2021, následně bylo nutné zajistit ochranu historických artefaktů, navazovaly bourací práce a práce restaurátorské. Od února 2022 čeká Starou radnici oprava střechy a krovů. „Střechou zatéká, což se podepsalo také na stavu krovů a stropů v horním patře budovy,“ podotkl stavbyvedoucí zhotovitelské firmy. Jde o sdružení firem Hartex CZ s.r.o. a Gardenline s.r.o.

Kurátoři muzea v současnosti vytvářejí scénář nové expozice za pomoci využití moderních technologií. „Na relativně malou plochu je potřeba rozvrhnout několik tisíciletí historie Litoměřic a litoměřického regionu od prehistorických dob až po 20. století. Důraz bude mimo jiné kladen na prezentaci jedinečných sbírkových předmětů i představení významných osobností a historických milníků. Získáme také prostor pro krátkodobé výstavy, muzejně-pedagogické aktivity, přednášky a besedy pro veřejnost, potřebné je též zázemí pro personál či úložné prostory pro výstavní mobiliář,“ prozradila propagační referentka Oblastního muzea v Litoměřicích Pavlína Gutová.

Celých 85 % ze způsobilých nákladů této rekonstrukce uhradí dotace Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj EU, 5 % doplní dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Zbylých 10 % zaplatí město ze svého rozpočtu.

 

Historie objektu Stará radnice č.p. 171

  • Původní radnice vznikla na konci 14. století, zahrnula i kamenná jádra dvou měšťanských domů ze 13. století
  • 1537 velký požár poškodil budovu radnice. Město se nespokojilo s pouhou opravou a přikročilo k velkorysé novostavbě
  • Mezi nejzajímavější části interiéru patří kamenné renesanční schodiště na konzolách a zasedací síň městské rady s kazetovým stropem a dřevěným obložením stěn z roku 1541
  • 1662 došlo k první větší renovaci, kdy byly sníženy střechy, každý z jejích hřebenů byl opatřen věžičkou a byly opraveny štíty. K opravám objektu došlo také v roce 1672 a 1748
  • I přes opravy objekt postupně chátral, a proto byly v roce 1839 městské úřady přesunuty do tzv. Kalicha a budova radnice zůstala 12 let prázdná
  • 1852-1853 došlo k citlivému zrestaurování budovy pro účely krajského soudu
  • 1909 byl krajský soud z budovy přemístěn a o dva roky později byla znovu zahájena rekonstrukce – v budově mělo vzniknout městské muzeum
  • dubna 1916 se v důsledku působení spodní vody zřítil střední sloup podloubí, což přivodilo zřícení celé části průčelí
  • 1927 dokončeny rekonstrukce a otevřeno Stadtmuseum
  • Počátkem let 20. století získala budova novou vnější omítku, přízemní prostory byly upraveny pro komerční využití. Až do roku 2021 probíhaly jen udržovací práce

Zdroj infobloku: www.muzeumlitomerice.cz

divadlo

Pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích je rok 2022 především rokem oslav 200 let Divadla Karla Hynka Máchy. Slavit se bude nejen na prknech divadla, ale i v prostorách Kulturního a konferenčního centra, v Kině Máj a na Zahradě Čech. Program výročí odstartuje v sobotu 15. ledna.

Parkování v Litoměřicích

Parkovací domy vedle soudu v ulici Na Valech a vedle sídla Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v ulici Seifertova nebo parkoviště u Střeleckého ostrova či v ulici Nerudova. To jsou další lokality, kde město kromě již zmíněného parkovacího domu v ulici Růžovka zamýšlí navýšit počet parkovacích míst.

Střelecký ostrov

Klasické parkoviště chce město postavit u Střeleckého ostrova v ulici Vodní cvičiště. Stát má v západní části bývalého areálu technických služeb, který sloužil pro umísťování odtažených vozidel a nachází se zhruba 100 metrů od letního kina. Úpravou projde i příjezdová cesta od viaduktu. „Nyní dochází k určitým majetkoprávním úpravám a připravuje se zadání projektové dokumentace. Naší představou je postavit desítky parkovacích míst pro osobní automobily a několik pro autobusy. Mohli by zde tedy zaparkovat jak turisté či běžní návštěvníci ostrova, tak řidiči autobusů v rámci svých pauz,“ vysvětlil Filip Hrbek, radní města.

Pozemek u škol v Nerudově ulici

Další parkoviště se sedmi desítkami míst vyroste v ulici Nerudova u železniční tratě poblíž Masarykovy základní školy, Gymnázia Josefa Jungmanna, Centrální školní jídelny a nedaleko Základní školy Boženy Němcové, Střední školy Pohoda, sokolovny a sídla skautů. Primárně by mělo sloužit zaměstnancům zmíněných institucí, kteří by zde odstavili svá vozidla po celou pracovní dobu. Tím by došlo k uvolnění parkovacích míst v ulicích Svojsíkova, Osvobození a Tylova pro krátkodobá parkování rodičů, kteří zde vykládají nebo nakládají školáky.

V tomto případě se již připravuje projektová dokumentace. „Výstavba proběhne ve dvou fázích. Nejprve budeme stavět blíže k železničnímu přejezdu. V tu dobu by mohl být na druhé polovině pozemku umístěný stavební materiál Správy železnic (SŽ) určený k rekonstrukci trati na Českou Lípu, která bude zanedlouho zahájena. Se SŽ se snažíme kooperovat a užitek z toho mají nejen cestující ve vlacích, ale i obyvatelé města, a to díky investičním akcím SŽ, které zvelebují i okolí nádražních budov,“ upřesnil Filip Hrbek. S první fází výstavby se počítá již v tomto roce.

Na Valech

V současné době probíhá také příprava architektonického řešení parkovacího domu v ulici Na Valech vedle budovy soudu. Momentálně existující tři architektonické návrhy jsou ve fázi připomínkování. „Zde jsme ještě velice daleko od realizace. Stavba, která má být podle návrhu i z části zapuštěna do země, bude finančně velice náročná, a navíc prozatím nepanuje shoda na hmotovém uspořádání ve vztahu k vilové zástavbě mezi ulicemi Rooseveltova a Na Valech,“ poznamenal radní Hrbek.

Severozápad

S výstavbou dalšího parkovacího domu město do budoucna počítá na sídlišti Severozápad, konkrétně vedle budovy OSSZ. Inspirací je v tomto případě partnerské město Fulda. „Mělo by se jednat o tzv. lehký parkovací dům, kterých mají ve Fuldě několik. Měl by být pokrytý zelení, bez plných stěn a dá se tak s nadsázkou říct, že pokud v něm zrovna nebudou parkovat auta, tak se dá snadno přehlédnout,“ vysvětlil Filip Hrbek.

Plešivecká, Severka

V roce 2021 došlo ke zpevnění povrchu odstavné plochy v ulici Plešivecká, kde mohou nyní parkovat desítky vozů navíc. Plocha byla připravena pouze na přechodnou dobu, neboť zde v budoucnu má pokračovat ulice Heydukova směrem na Miřejovickou stráň a součástí tohoto prostoru by měla být i klasická parkovací místa se všemi náležitostmi.

 Problémem je navýšení parkovacích míst poblíž Severky. Tu by někteří místní obyvatelé nejraději nahradili parkovacím domem. Objekt je však v soukromém vlastnictví a zabývat se tak touto možností je nyní zbytečné. V budoucnu však město počítá s revitalizací prostoru Vojtěšského náměstí a pásu mezi ulicí Werichova a Komenského, který momentálně odděluje zeď s autobusovou zastávkou. „Zvažujeme odstranění zdi, jež nyní vytváří temné zákoutí, úpravu asfaltové plochy mezi Severkou a kruhovým objezdem, plochy na východ od okružní křižovatky, provzdušnění prostoru a celkovou úpravu tohoto vjezdu do centra města. Přibylo by tak i několik míst k parkování. Toto je však vize na dalších přibližně 10 let,“ nastínil plány města vedoucí ke zvýšení počtu parkovacích míst radní Filip Hrbek, v jehož gesci je územní plánování.

Cihelna

Problematické je parkování také na sídlišti Cihelna, podobně jako je tomu v Pokraticích. Celková koncepce těchto sídlišť nezanechala dostatek prostoru pro to, aby mezi jednotlivými domy mohly být vybudovány parkovací objekty. V případě Cihelny jeho stavitelé dali cenný prostor tzv. garážovým hnízdům, tedy shlukům samostatných garáží, které sice poskytují komfortní parkování jejich majitelům, ale zabírají velké plochy, které by jinak mohly být využity na parkování s mnohem větší kapacitou. „Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech se totiž standardně počítalo s jedním autem na deset rodin, kdežto dnes je poměr téměř tři auta na jednu rodinu,“ upozornil Filip Hrbek.

Sídlišti Cihelna by tak nyní mělo alespoň částečně ulevit zpevnění plochy po vzoru Plešivecké ulice, a to v zadní části Liškovy ulice u Středního odborného učiliště, ke kterému dochází právě v těchto dnech. „Jedná se o nevyužívaný prostor, který je určen k zástavbě. V budoucnu by sem mělo být přemístěno několik garáží z horní části této lokality, kudy povede přivaděč k novému mostu. Do té doby zde lidé budou mít k dispozici více než třicet míst k parkování,“ vysvětlil Lukas Wünsch, místostarosta města.

Zároveň se nyní pracuje na studii prostoru u samoobsluhy v ulici Stránského u Luny. Jejím výsledkem by mělo být takové řešení, které zde povede ke zvětšení parkovací plochy. Tato dílčí revitalizace by měla být realizována s ohledem na opravu celé ulice Stránského, která bude možná až po opravách inženýrských sítí, jejichž zahájení jejich provozovatelé naplánovali na rok 2022. „Místem, které by mohlo poskytnout prostor pro větší parkovací objekt, je pak travnatý prostor na rohu ulic Družstevní a Mládežnická. Zde je však nutné myslet na to, že velikost travnaté plochy v létě alespoň částečně vyvažuje tepelnou akumulaci panelových domů a její případné zmenšení může mít vliv i na tuto skutečnost,“ upozornil radní Filip Hrbek.

U nemocnice

Již brzy dojde k optimalizaci parkovacích míst také u nemocnice, konkrétně na příjezdové a odjezdové komunikaci. Podélné stání se změní na šikmé, čímž se využitelnost zvýší o 70–80 procent. Silnice bude z tohoto důvodu nově jednosměrná zeshora dolů (od bývalého hostince Na Vidrholci). O finální podobě záměru rozhodne na jednom z blízkých jednání rada města. „Zároveň zde také přibude další místo pro krátkodobé stání určené pro vykládání a nakládání pacientů ze soukromých vozidel,“ uvedl místostarosta Lukas Wünsch.

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu