Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Zábradlí Tyršova mostu projde v příštím roce opravou

tyrsakmpTechnický stav zábradlí Tyršova mostu je nevyhovující. Pravděpodobně v polovině příštího roku proto dojde na základě požadavku vedení litoměřické radnice k nápravě stavu. Provoz zůstane zachován. Tyršův most prošel rozsáhlou rekonstrukcí před dvěma lety, což si vyžádalo zhruba roční uzavírku. Rekonstrukce zábradlí však nebyla součástí oprav. Hlavním cílem bylo odstranění havarijního stavu mostu.

Zahrada Čech zve gurmány na festival dobrého jídla a pití

gastro food fastmpVíkend 21. a 22. října bude na litoměřickém výstavišti patřit pátému ročníku festivalu dobrého jídla a pití GASTRO FOOD FEST. Otevřeno bude v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Jediný festival svého druhu na severu Čech nabídne návštěvníkům kulinářské umění předních restaurací nejen z Ústeckého kraje, cooking show uznávaných kuchařských mistrů celé republiky, degustace vín lahodící chuťovým i čichovým buňkám z Čech, Moravy i ze zahraničí, prezentace minipivovarů a ochutnávky jejich speciálních edic piva.

Příčinu stavu ovzduší zjistí 12 monitorovacích stanic

mestompLitoměřice projdou drobnohledem monitoringu kvality ovzduší. Dvanáct monitorovacích stanic prověří důvody zvýšené prašnosti ve městě. „Dlouhodobě se potýkáme se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to konkrétně s polétavým prachem PM10. Prašnost se nám nedaří snižovat podle našich představ, chceme proto zjistit příčinu tohoto problému,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Monitorovací stanice budou do konce října umístěny na lampách veřejného osvětlení, které současně zajistí jejich napájení. Instalaci monitorovací sítě kvality ovzduší zajistí i s následným vyhodnocováním České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Spolupráce bude probíhat také s Centrem dopravního výzkumu.

Pro co nejpřesnější údaje nainstaluje ČVUT vedle stanic měřících stav prachu a hluku i stanice monitorovací VOC (organické látky ve vzduchu), monitoring v blízkosti mostu Generála Chábery zaznamená i další meteorologické informace, jako například rychlost a směr proudění vzduchu. Veškeré údaje se k vyhodnocení přenesou bezdrátově.

Pestrý program připravilo město Litoměřice pro pěstounské rodiny

pesmpSport, výtvarné dílničky, pohádka, přednášky, ale i hudba. Řadu příjemných zážitků různorodého charakteru prožily uplynulý víkend ve středisku AERO HOLANY pěstounské rodiny. Program i tentokráte pro ně připravili pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice ve spolupráci s DDM Rozmarýn.

Vědeckovýzkumné centrum Litoměřice: stavba začne za měsíc

geotermalV listopadu bude v bývalých Jiříkových kasárnách v Litoměřicích zahájena stavba nového vědeckovýzkumného centra (viz vizualizace). Po vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu, jenž ověřil předpokládané teploty, půjde o další hmatatelný výsledek v České republice unikátního geotermálního projektu, na kterém město Litoměřice pracuje s partnery více než deset let.

Podzemní kontejnery se osvědčily. Přibudou další

podzemni kontejneryDalší podzemní kontejnery usadí technika v ulici Marie Majerové nedaleko supermarketu Penny. Vedle stanoviště komunálního odpadu v ulicích Dlouhá, České Armády a U Stadionu to tak budou již čtvrté kontejnery tohoto typu v Litoměřicích. Do konce roku pravděpodobně přibudou ještě dvě stání. „Podzemní kontejnery na papír, sklo a plast u Penny usadí technika do poloviny listopadu. Další vytipovaná místa jsou v blízkosti Kulturního a konferenčního centra a v ulici Družstevní,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

První podzemní kontejnerové stání vzniklo na Dlouhé ulici. Městu se osvědčilo. „Nehyzdí okolí, obzvláště v letních měsících se z něj neline zápach a prostranství je upravené,“ uvedl Pavel Gryndler. S budováním podzemních kontejnerů počítá odbor životního prostředí i v příštích letech. Jejich umístění přitom záleží vždy na několika faktorech, podle kterých se o umístění rozhoduje. „Vybíráme podle dostupnosti pro svozovou techniku, podle spádovosti a donosné vzdálenosti pro občany. Rozhoduje však také umístění inženýrských sítí a samozřejmě vyjádření dotčených orgánů,“ vysvětlil Pavel Gryndler.

Investice do výstavby podzemního stanoviště komunálního odpadu se pohybuje okolo 700 tisíc korun.

Senioři roztančili loď Cargo Gallery

seniori malePodzimní setkání seniorů roztančilo ve středu odpoledne loď Cargo Gallery. Akci zahájil starosta města Ladislav Chlupáč spolu s místostarostou Pavlem Grundem i dalšími zástupci města. Více než stovce seniorů hrál k poslechu i tanci litoměřický Elvis Rosťa Pechoušek s kapelou. „Našich seniorů si vážíme a velmi nás těší jejich velký zájem o společná setkávání. Taneční sál doslova praskal ve švech a vládla dobrá nálada, což je pro nás ta nejlepší odezva,“ uvedla Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který stojí za organizací akce.

V Jiráskových sadech dojde k opravě vsakovacího vrtu

jiraskovy sadympČást východního cípu Jiráskových sadů bude v průběhu října a listopadu uzavřena. Důvodem je čištění vsakovacího vrtu, který spolu s vrtem čerpacím pohání tepelné čerpadlo pro výhřev sousedícího krytého bazénu. „Vrt se pravděpodobně zanesl železitými solemi, v jeho místě tak došlo k prosakování vody na povrch, což vede k občasné tvorbě bahnité plochy. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje výkon tepelného čerpadla,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Opravu vrtu zajistí vrtná souprava, která jej opět vyčistí. Místo vrtu bude veřejnosti nepřístupné. Provoz krytého bazénu i jeho výhřev opravy neovlivní.

Sčítače prověří dopravu v Litoměřicích

mestompCentrum Litoměřic se podrobí výzkumu intenzity dopravy. Nenápadná sčítací zařízení zaznamenají dopravní vytíženost v historické části města od 13. do 20. října. Díky těmto šetřením a informacím od občanů z probíhajícího průzkumu dopravního chování získá město vstupní data pro dopravní model, který může v budoucnu pomoci s organizací dopravy Litoměřic. „Naměřené hodnoty budou vodítkem pro základní výpočty a statistiky popisující složení dopravního proudu, rozložení intenzit dle kategorií a časové periody či statistiky popisující průběh rychlostí na měřené lokalitě,“ vysvětlila Barbora Novotná Březovská z Centra dopravního průzkumu.

Město Litoměřice děkuje podnikatelům

mestompMálokdo ví, že druhé úterý v říjnu je mezinárodně uznáváno jako Den soukromého podnikání. Město Litoměřice si váží práce, kterou podnikatelé odvádějí ve prospěch naší společnosti. Často tak činí se skutečným zapálením pro věc a na úkor osobního volna.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU