NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

dsc 9051

Kreativní koutek, hudba ze všech koutů, sportovní vyžití, smích. Tak by se dal shrnout „prorodinný den“ z pohledů dětí. Příjemně strávený čas pro mé dítko, zatímco já si mohu s klidným svědomím splnit své pracovní povinnosti. Tak by se dal shrnout tento den pro zaměstnance Městského úřadu Litoměřice.

„Prorodinný den vznikl hlavně za tím účelem, aby našim zaměstnancům pomohl a „vykryl“ dny okolo svátků, kdy úřady mají otevřeno, ale školy a školky mají prázdniny. Naši zaměstnanci pak nemusí složitě hledat hlídání a mohou své ratolesti svěřit do rukou zkušených pedagogů z Domu dětí a mládeže Rozmarýn,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš.

A jaký je ten dnešní den pro rodinu? „S dětmi malujeme, zdobíme velikonoční vajíčka, lepíme přáníčka, hrajeme ping pong a je nám příjemně,“ zhodnotila Bohdana Dojčinovičová, referentka státní správy a samosprávy z komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

dokument 250Místa přátelská seniorům odstartovala prohlídkou barokních Litoměřic. Další akce jsou pro seniory připraveny až do konce května. „Účastním se již třetím rokem, moc se mi to líbí. Vždy se něco zajímavého dozvím,“ sdělila Miroslava Svobodová z Litoměřic.

„Prohlídku barokních Litoměřic jsme zvolili právě proto, že letošní rok je z pohledu cestovního ruchu rokem baroka. Návštěvníkům jsme připravili několik překvapení. Rozhodli jsme se je vzít na místa, kam se běžný turista nedostane,“ přiblížila průvodkyně Hana Mildová z litoměřického infocentra při Centru cestovního ruchu.

Senioři se při prohlídce dozvěděli zajímavosti z "doby temna" a prohlédli si nejvýznamnější památky barokních Litoměřic, mezi nimi i kapli v Barokním špitálu či pokladnici v děkanském kostele Všech Svatých.

Další akcí v rámci Míst přátelských seniorům bude prohlídka budovy Okresního soudu v Litoměřicích v úterý 18. dubna od 9:30 a 10 hodin.

burza zs mp„V mateřských školách disponujeme letos 167 volnými místy. Kapacita je s ohledem na demografický vývoj prozatím dostačující,“ vysvětlila vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice Andrea Křížová.  

Zápisy do deseti litoměřických školek proběhnou 2. a 3. května od 13 do 16 hodin. Nově se v číslech projeví také povinná předškolní docházka. „Tento fakt nijak významně kapacitu v posledních ročnících školek neovlivní, prakticky se totiž týká jen mizivého procenta dětí. Většina dětí, které nejsou přihlášených v našich školkách, se totiž již vzdělává v jiných předškolních zařízeních,“ uklidnila Monika Mejtková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, která pod sebe slučuje všech 11 mateřských škol zřizovaných městem.

Povinná předškolní docházka dává šanci umístit děti do školek i rodičům, kteří se své potomky rozhodli neočkovat. „Školky budou nově přijímat neočkované děti, ale pouze ty, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let. Pro ně je totiž předškolní vzdělávání povinné,“ upřesnila Andrea Křížová.

Ve školkách zřizovaných městem se třída běžného typu naplní do počtu 24, třída s upraveným vzdělávacím programem do počtu 14 dětí na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Zápisy proběhnou ve stejný termín v Litoměřicích i na soukromých školkách LINGUA UNIVERSAL a MŠ Dětský koutek s. r. o..

litomericko uklidilo 140 dobrovolniku mezi nimi i clenove klubu ceskych turistu 6250Téměř 140 dobrovolníků se zúčastnilo akce Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice. Na pomoc s úklidem přišli klienti i zaměstnanci azylového domu NADĚJE Litoměřice, senioři z Klubu českých turistů Litoměřice, děti i dospělí z turistického oddílu mládeže Litomíci z Litoměřic i Žitenic, turistického oddílů při ZŠ Havlíčkova, nechyběli ani zástupci města, jmenovitě místostarosta Karel Krejza a vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler, pomocnou ruku přidal dokonce ministr životního prostředí Richard Brabec.

skateparkmpNecelý týden vydržel v nepoškozeném stavu skatepark pod Tyršovým mostem na Střeleckém ostrově. S příchodem jara ho pracovníci Technických služeb města zrenovovali tak, aby byl pro uživatele nejen hezčí, ale hlavně také bezpečnější. Rekonstruovány a natřeny byly nájezdové rampy, uklizeno okolí. Celkem město investovalo do úprav zhruba 150 tisíc korun.

vyhlaseni litomerice 250Výtvarná soutěž pro družiny základních škol v Ústeckém a Libereckém kraji zná své vítěze. Ke světovému dni vody ji připravila Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK). Na Litoměřicku se soutěže zúčastnilo 12 družin. Výherce ocenil v pátek 7. dubna na Městském úřadě Litoměřice místostarosta Pavel Grund spolu s vodohospodáři.

jarmmpZakoupit zboží charakterizující blížící se velikonoční svátky mohli uplynulou sobotu návštěvníci litoměřického hradu i sousedního parku Václava Havla. V hradu pořádalo Centrum cestovního ruchu již tradiční „Velikonoční jarmark řemesel a dovedností“. Stánky se zbožím typickým pro blížící se Velikonoce zpestřily nejen pracovní dílničky, ale i kulturní program, v němž vystoupili žáci základní umělecké školy i Sváťovo dividlo.

litmpAž ze Slovenska přijely do Litoměřic pěvecky nadané děti, aby předvedly své kvality v rámci 6. ročníku pěvecké soutěže Little Star. Zaujmout se snažily nejen početné publikum, ale hlavně odbornou porotu, kterou tvořili operní pěvkyně Livia Aghová, modelka a zpěvačka Iva Kubelková a zpěváci Dalibor Janda, Petr Kotvald a Milan Peroutka, jenž jako zpěvák září v těchto dnech v televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

toi250

Město zareagovalo na podnět občanů a rozhodlo se umístit na Střelecký ostrov veřejné WC. „Střelecký ostrov se stal vyhledávaným místem pro různé společenské a sportovní aktivity. Nově zbudované work-outové nářadí si našlo řadu příznivců, vede tudy cyklostezka a funguje tu dětské hřiště. Jsem přesvědčen, že občané službu veřejného WC ocení,“ upozornil Michal Hanzl, provozovatel Hospody U letního kina a iniciátor umístění veřejného WC do prostor Střeleckého ostrova.

Technické služby města (TSM) Litoměřice umístily mobilní WC v polovině tohoto týdne, místo vybrali pracovníci TSM po konzultaci s odborem životního prostředí. „Instalovali jsme WC na místě lehce dosažitelném jak návštěvníky letního kina, tak i rodinami s dětmi, které chodí na dětské hřiště. Toaletu budeme jednou týdně vyvážet a uklízet. S Michalem Hanzlem jsme domluveni, že nás případně upozorní na potřebu mimořádného vývozu nebo úklidu,“ sdělila Michaela Strejcová, pracovnice TSM, která má na starosti úsek čistoty města.

„Promýšleli jsme i možnost zbudování kamenných záchodků. To však momentálně možné není, mluvíme totiž o zátopové oblasti. Proto jsme se rozhodli využít možnost umístění alespoň mobilního WC,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

Foto Eva Břeňová

skola ndere250Litoměřice pomáhají také v Africe. Díky městu se v Keni učí farmařit žáci osmých ročníků i jejich rodiče. „Město Litoměřice vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 50 000 Kč, kterou chce každoročně posílat v rámci globální odpovědnosti keňskému městu Ndere. Díky naší podpoře se tak buduje školní farma při Primary school Ndere,“ vysvětlila koordinátorka Fairtradového města Litoměřice Bohdana Dojčinovičová.

zc250pxPrvní jarní akce na výstavišti přilákala již v samém úvodu tisíce návštěvníků. Ihned po otevření bran výstaviště zaplnili areál příchozí nejen z Litoměřic. "Jezdím sem každoročně ve stejnou dobu. Stánkaři jsou usměvaví, květiny čerstvé a stánky mají co nabídnout. To se mi líbí," vysvětlila Anežka Veselá z Ústí nad Labem.

pracovnice msta litomyice 1„Jsem velice mile překvapen, kolik pracovníků Městského úřadu Litoměřice se připojilo ke sbírce pro charitní šatník. Množství darů a ochota, se kterou jsem se zde setkal, mne až překvapila. Určitě budeme v takovéto činnosti pokračovat,“ zhodnotil Ondřej Přecechtěl, konzultant dobrovolnických aktivit Fondu dalšího vzdělávání DOBRO (Dobrovolnictví ve veřejné správě) a zároveň organizátor sbírky pro Diecézní charitu Litoměřice.

„Dostali jsme dvě plná auta věcí od hraček přes oblečení. Jsme moc vděční. Nejvíce vítáme obuv a ložní prádlo, využijeme ale vše,“ poděkovala Marta Zachová, vedoucí charitního šatníku a dodala, že Charitní šatník Diecézní charity Litoměřice žije čistě z darů. Šatník pak podporuje lidi sociálně slabé, kteří si zde mohou pořídit nejen šatstvo. „Mají-li potvrzení od sociálního pracovníka z města, dostanou potřebné věci zdarma, pokud ne, mohou u nás nakoupit za symbolické ceny,“ vysvětluje fungování šatníku vedoucí.

Diecézní charita si pomoci města velice váží. „Oceňujeme nejen materiální pomoc, velký význam má pro nás také vědomí, že za námi město stojí a podporuje nás,“ vyjadřuje svůj dík ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

Městský úřad Litoměřice má v úmyslu v dobrovolnické činnosti pokračovat i nadále, a to v rámci projektu DOBRO (Dobrovolnicvtí ve veřejné správě), jehož partnerem je společně s národním dobrovolnickým centrem Hestie i ministerstvo vnitra. Pro zaměstnance připravuje přednášky, workshopy i další dobrovolnické aktivity. Litoměřice se do tohoto projektu zapojily jako první město v Ústeckém kraji.

Na fotografii: Hana Mildová a Jitka Maximiliánová z infocentra přebírají dary do sbírky pro charitní šatník. Autor fotografie: Edith Kroupová

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu