NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

burza zs mp„V mateřských školách disponujeme letos 167 volnými místy. Kapacita je s ohledem na demografický vývoj prozatím dostačující,“ vysvětlila vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice Andrea Křížová.  

Zápisy do deseti litoměřických školek proběhnou 2. a 3. května od 13 do 16 hodin. Nově se v číslech projeví také povinná předškolní docházka. „Tento fakt nijak významně kapacitu v posledních ročnících školek neovlivní, prakticky se totiž týká jen mizivého procenta dětí. Většina dětí, které nejsou přihlášených v našich školkách, se totiž již vzdělává v jiných předškolních zařízeních,“ uklidnila Monika Mejtková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, která pod sebe slučuje všech 11 mateřských škol zřizovaných městem.

Povinná předškolní docházka dává šanci umístit děti do školek i rodičům, kteří se své potomky rozhodli neočkovat. „Školky budou nově přijímat neočkované děti, ale pouze ty, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let. Pro ně je totiž předškolní vzdělávání povinné,“ upřesnila Andrea Křížová.

Ve školkách zřizovaných městem se třída běžného typu naplní do počtu 24, třída s upraveným vzdělávacím programem do počtu 14 dětí na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Zápisy proběhnou ve stejný termín v Litoměřicích i na soukromých školkách LINGUA UNIVERSAL a MŠ Dětský koutek s. r. o..

litomericko uklidilo 140 dobrovolniku mezi nimi i clenove klubu ceskych turistu 6250Téměř 140 dobrovolníků se zúčastnilo akce Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice. Na pomoc s úklidem přišli klienti i zaměstnanci azylového domu NADĚJE Litoměřice, senioři z Klubu českých turistů Litoměřice, děti i dospělí z turistického oddílu mládeže Litomíci z Litoměřic i Žitenic, turistického oddílů při ZŠ Havlíčkova, nechyběli ani zástupci města, jmenovitě místostarosta Karel Krejza a vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler, pomocnou ruku přidal dokonce ministr životního prostředí Richard Brabec.

skateparkmpNecelý týden vydržel v nepoškozeném stavu skatepark pod Tyršovým mostem na Střeleckém ostrově. S příchodem jara ho pracovníci Technických služeb města zrenovovali tak, aby byl pro uživatele nejen hezčí, ale hlavně také bezpečnější. Rekonstruovány a natřeny byly nájezdové rampy, uklizeno okolí. Celkem město investovalo do úprav zhruba 150 tisíc korun.

vyhlaseni litomerice 250Výtvarná soutěž pro družiny základních škol v Ústeckém a Libereckém kraji zná své vítěze. Ke světovému dni vody ji připravila Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK). Na Litoměřicku se soutěže zúčastnilo 12 družin. Výherce ocenil v pátek 7. dubna na Městském úřadě Litoměřice místostarosta Pavel Grund spolu s vodohospodáři.

jarmmpZakoupit zboží charakterizující blížící se velikonoční svátky mohli uplynulou sobotu návštěvníci litoměřického hradu i sousedního parku Václava Havla. V hradu pořádalo Centrum cestovního ruchu již tradiční „Velikonoční jarmark řemesel a dovedností“. Stánky se zbožím typickým pro blížící se Velikonoce zpestřily nejen pracovní dílničky, ale i kulturní program, v němž vystoupili žáci základní umělecké školy i Sváťovo dividlo.

litmpAž ze Slovenska přijely do Litoměřic pěvecky nadané děti, aby předvedly své kvality v rámci 6. ročníku pěvecké soutěže Little Star. Zaujmout se snažily nejen početné publikum, ale hlavně odbornou porotu, kterou tvořili operní pěvkyně Livia Aghová, modelka a zpěvačka Iva Kubelková a zpěváci Dalibor Janda, Petr Kotvald a Milan Peroutka, jenž jako zpěvák září v těchto dnech v televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

toi250

Město zareagovalo na podnět občanů a rozhodlo se umístit na Střelecký ostrov veřejné WC. „Střelecký ostrov se stal vyhledávaným místem pro různé společenské a sportovní aktivity. Nově zbudované work-outové nářadí si našlo řadu příznivců, vede tudy cyklostezka a funguje tu dětské hřiště. Jsem přesvědčen, že občané službu veřejného WC ocení,“ upozornil Michal Hanzl, provozovatel Hospody U letního kina a iniciátor umístění veřejného WC do prostor Střeleckého ostrova.

Technické služby města (TSM) Litoměřice umístily mobilní WC v polovině tohoto týdne, místo vybrali pracovníci TSM po konzultaci s odborem životního prostředí. „Instalovali jsme WC na místě lehce dosažitelném jak návštěvníky letního kina, tak i rodinami s dětmi, které chodí na dětské hřiště. Toaletu budeme jednou týdně vyvážet a uklízet. S Michalem Hanzlem jsme domluveni, že nás případně upozorní na potřebu mimořádného vývozu nebo úklidu,“ sdělila Michaela Strejcová, pracovnice TSM, která má na starosti úsek čistoty města.

„Promýšleli jsme i možnost zbudování kamenných záchodků. To však momentálně možné není, mluvíme totiž o zátopové oblasti. Proto jsme se rozhodli využít možnost umístění alespoň mobilního WC,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

Foto Eva Břeňová

skola ndere250Litoměřice pomáhají také v Africe. Díky městu se v Keni učí farmařit žáci osmých ročníků i jejich rodiče. „Město Litoměřice vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 50 000 Kč, kterou chce každoročně posílat v rámci globální odpovědnosti keňskému městu Ndere. Díky naší podpoře se tak buduje školní farma při Primary school Ndere,“ vysvětlila koordinátorka Fairtradového města Litoměřice Bohdana Dojčinovičová.

zc250pxPrvní jarní akce na výstavišti přilákala již v samém úvodu tisíce návštěvníků. Ihned po otevření bran výstaviště zaplnili areál příchozí nejen z Litoměřic. "Jezdím sem každoročně ve stejnou dobu. Stánkaři jsou usměvaví, květiny čerstvé a stánky mají co nabídnout. To se mi líbí," vysvětlila Anežka Veselá z Ústí nad Labem.

pracovnice msta litomyice 1„Jsem velice mile překvapen, kolik pracovníků Městského úřadu Litoměřice se připojilo ke sbírce pro charitní šatník. Množství darů a ochota, se kterou jsem se zde setkal, mne až překvapila. Určitě budeme v takovéto činnosti pokračovat,“ zhodnotil Ondřej Přecechtěl, konzultant dobrovolnických aktivit Fondu dalšího vzdělávání DOBRO (Dobrovolnictví ve veřejné správě) a zároveň organizátor sbírky pro Diecézní charitu Litoměřice.

„Dostali jsme dvě plná auta věcí od hraček přes oblečení. Jsme moc vděční. Nejvíce vítáme obuv a ložní prádlo, využijeme ale vše,“ poděkovala Marta Zachová, vedoucí charitního šatníku a dodala, že Charitní šatník Diecézní charity Litoměřice žije čistě z darů. Šatník pak podporuje lidi sociálně slabé, kteří si zde mohou pořídit nejen šatstvo. „Mají-li potvrzení od sociálního pracovníka z města, dostanou potřebné věci zdarma, pokud ne, mohou u nás nakoupit za symbolické ceny,“ vysvětluje fungování šatníku vedoucí.

Diecézní charita si pomoci města velice váží. „Oceňujeme nejen materiální pomoc, velký význam má pro nás také vědomí, že za námi město stojí a podporuje nás,“ vyjadřuje svůj dík ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

Městský úřad Litoměřice má v úmyslu v dobrovolnické činnosti pokračovat i nadále, a to v rámci projektu DOBRO (Dobrovolnicvtí ve veřejné správě), jehož partnerem je společně s národním dobrovolnickým centrem Hestie i ministerstvo vnitra. Pro zaměstnance připravuje přednášky, workshopy i další dobrovolnické aktivity. Litoměřice se do tohoto projektu zapojily jako první město v Ústeckém kraji.

Na fotografii: Hana Mildová a Jitka Maximiliánová z infocentra přebírají dary do sbírky pro charitní šatník. Autor fotografie: Edith Kroupová

zapisy do prvnich trid 250pxNervozita rodičů dětí z posledních školkových ročníků se s postupem měsíce dubna pomalu stupňuje. Proč asi? Blíží se zápisy do základních škol. Není však důvod k obavám. Míst v Litoměřicích bude dost.

„Situace z let 2013 a 2014, kdy se do škol hlásily silné ročníky, letos nenastane. Co do počtu budoucích prvňáčků bude školní rok 2016/2017 zcela průměrný,“ uklidnila vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice Andrea Křížová.

Zápisy se budou konat od 14 do 17 hodin ve dnech 25. a 26. dubna a týkají se počtu přibližně tří set dětí, které do 31. srpna dovrší šestý rok věku. Toto číslo zahrnuje děti s trvalým pobytem v Litoměřicích i děti z okolních obcí. Na přání rodičů se zapíší také děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2017. O jejich přijetí rozhodne ředitel ZŠ na základě posouzení pedagogicko-psychologické poradny, o které žádají sami rodiče.

Spádové oblasti základních škol zůstávají pro tento ročník stejné. Rodiče v Litoměřicích mohou své děti hlásit do šesti základních škol - příspěvkových organizací města, a jedné soukromé školy.

250pxJak jsme již dopředu avizovali, o víkendu byl vyfrézován povrch ulice Na Valech, a to v úseku od domu kultury až před křižovatku s ulicí Osvobození.  Nový asfaltový povrch bude položen ve dnech 27. až 30. dubna. Od dnešního dne platí uzavírka části ulice Na Valech, která začíná před místem, kde ústí Sovova ulice a končí před křižovatkou s ulicí Osvobození. Autobusy jezdí po objízdné trase, která vede z Valů ulicí Osvobození, kolem horního vlakového nádraží.  

    V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace dochází i k úplné uzavírce Sovovy ulice a části navazující Palachovy ulice, a to až za křižovatku s ulicí Palackého, Tolstého a Boženy Němcové. Uzavírka potrvá minimálně do srpna.  Od počátku dubna do konce oprav zde nebudou moci parkovat auta rezidentů. Náhradní plochy již byly vymezeny v ulici Teplická (u horního nádraží) a v pravé horní části Palackého ulice.

Druhá etapa frézování Valů  bude pokračovat od křižovatky s ulicí Osvobození až po kruhový objezd na Kocandě od 8. do 10. května a pokládka nového asfaltového povrchu od 3. do 4. června.

Text Eva Břeňová, fotografie Anna Hrochová 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu