Město vydalo zásady reklamy a označování provozoven v centru

bucekEliminovat tzv. reklamní smog v Litoměřicích a motivovat podnikatele k estetičtějšímu značení provozoven v historickém jádru města. To je smyslem nově schválených „Zásad reklamy a označování provozoven v Městské památkové rezervaci Litoměřice“, které vydalo a schválilo město Litoměřice. Zahrnují i pokyny a doporučení k umístění a vzhledu reklamních „áček“, jež jsou dlouhodobě nejčastějším terčem kritiky obyvatel. Město je přitom připraveno finančně podpořit podnikatele, kteří se rozhodnou jít cestou pozitivní změny.

Starosta a hejtman dnes podepsali memorandum k nemocnici

memorandum podpis1Dnes bylo na Krajském úřadu Ústeckého kraje podepsáno Memorandum o společném záměru kraje a města Litoměřice dlouhodobě zajistit provoz Nemocnice Litoměřice, a. s. prostřednictvím její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti Krajská zdravotní, a. s. Stalo se tak na základě rozhodnutí krajského zastupitelstva i zastupitelstva města Litoměřice.

Poplatek za psa projde drobnou změnou. Sazba zůstává stejná

mestolitmpV souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích se město Litoměřice rozhodlo přistoupit ke změně stávající místní vyhlášky týkající se poplatku ze psů. Novou vyhlášku schválili zastupitelé na svém posledním zasedání.

Čipování psů je od ledna povinné po celé České republice

mestolitmpOd 1. ledna bude povinné očkování psa proti vzteklině na území České republiky platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Stanovuje to novela veterinárního zákona, jež vstupuje v platnost k 1. lednu 2020.

V Litoměřicích se začal třídit nový druh odpadu – použitý jedlý olej

olejmpV Litoměřicích se nově třídí další druh odpadu. Je jím použitý jedlý olej a tuky. Město v průběhu prosince rozmístilo celkem 21 popelnic k tomu určených. Vždy jsou součástí stávajících stání tříděného odpadu.

Rekonstrukce části litoměřického pivovaru skončila

hotovypivovarmpZhruba v polovině příštího roku se v Litoměřicích opět začne vařit pivo. Včera byla slavnostně ukončena rekonstrukce architektonicky unikátního areálu, jež se podařila díky finanční podpoře z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který byl schválen v rámci platformy RESTART, spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a implementované agenturou CzechInvest.

Dnes se rozezní sirény k uctění památky obětí ostravského střelce

mestolitmpDnes v poledne se na 140 sekund rozezní po celé České republice, tedy i v Litoměřicích, osm tisíc sirén. Připomenou oběti střelce, který před týdnem ve Fakultní nemocnici v Ostravě střelnou zbraní zabil sedm lidí. Siréna při pietě zní 140 vteřin a stejně jako u zkoušky je tón nekolísavý. Nedoplňuje ji žádné slovní upozornění.

Od pondělí začnou platit nové jízdní řády MAD

autobusnovympOd pondělí 15. prosince začnou platit nové upravené jízdní řády městské autobusové dopravy v Litoměřicích, a to pro všechny čtyři linky. Při jejich zpracování bylo přihlédnuto k dosavadním zkušenostem s provozem, kterého se v Litoměřicích od července oficiálně chopila společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. S ohledem na provozně technické možnosti dané uzavřenou 10letou smlouvou město ve spolupráci s dopravcem zohlednilo i celou řadu námětů a připomínek od občanů.

Revitalizace pokratického sídliště bude pokračovat

hristestmpRegenerace sídliště v Pokraticích pokračuje. V současné době probíhají práce na modernizaci víceúčelového hřiště v Ladově ulici. Čtvrtá etapa týkající se lokality ohraničené ulicemi Ladova, Alfonse Muchy a Hynaisova tak míří do svého finále.

Kontrolní výbor neshledal v roce 2019 nedostatky

mestolitmp„Kontrolní výbor nenašel porušení předpisů,“ stojí ve zprávě shrnující činnost kontrolního výboru, který pracuje jako poradní orgán zastupitelstva města, za rok 2019.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU