Odpadky ke košům podnikatelé pokládat nesmějí, mnozí to netuší

mestolitmpVeřejně přístupné kontejnery, odpadkové koše a sběrný dvůr slouží pouze obyvatelům města. Firmy je využívat nesmějí, s jedinou výjimkou, a to jsou odpady podléhající zpětnému odběru (elektroodpad, lednice, televize, počítače, zářivky výbojky a baterie) a pro likvidaci komunálního odpadu musí mít smluvně domluvenou společnost zabývající se jeho vývozem a likvidací nebo komunální odpad přímo dovážet na zařízení určená k jeho likvidaci. Mnozí však toto nerespektují, mnohdy z neznalosti. Právě na dodržování tohoto nařízení se nyní zaměřil Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích.

Upozornění: Dojde k úpravě úředních hodin matriky

muradmpNa matrice litoměřického městského úřadu dojde od 1. srpna ke změně úředních hodin. Nově si občané budou moci vyřizovat své záležitosti v úterý od 8 do 15 hodin. Naproti tomu v pátek bude matrika veřejnosti uzavřena.

Dalším tříděným odpadem v Litoměřicích bude olej

kontejnerympSmažený olej bude dalším druhem tříděného odpadu v Litoměřicích. Město během podzimu rozmístí celkem 25 nových kontejnerů.

Zájem o podporu využití dešťové vody předčil očekávání

mestolitmpS velkým zájmem Litoměřičanů se setkala nabídka města Litoměřice proplatit obyvatelům pořízení vlastních nádrží na zachycování dešťové vody.

Nemocnice buduje novou koupelnu pro nejmenší pacienty

Návrh nové koupelnyNovinky čekají na děti, které budou hospitalizovány v litoměřické nemocnici. Ta totiž právě v těchto dnech využívá pravidelného prázdninového uzavření části oddělení a na 4. nadzemním podlaží na stanici velkých dětí buduje zcela novou společnou koupelnu s vanou, sprchovými boxy a několika umyvadly.

První z projektů na modernizaci IT nemocnice byl ukončen

litnemmpK poslednímu červnovému dni byl ukončen projekt s názvem „Modernizace provozního informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s.“, na který v rámci výzvy č. 28 Integrovaného operačního programu IROP získala litoměřická nemocnice prostředky z evropských fondů.

Město Litoměřice nabízí kompostéry zdarma

kompostermpKompostéry zdarma nabízí město Litoměřice svým obyvatelům. O jejich nákupu rozhodla minulý týden rada města. Litoměřický městský úřad tak vychází vstříc obyvatelům a zároveň se snaží o omezení používání dosud hojně využívaných big bagů (velkoobjemových vaků).

Litoměřický úřad se připojuje k Chartě diverzity Česká republika

mestolitmpMěsto Litoměřice připojuje svůj podpis pod „Chartu diverzity Česká republika“. Vyjadřuje tím souhlas s principy charty, které umožňují všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál.

Zodpovědní cyklisté dostávali odměny

Strážník MP seznamuje cyklisty s povinnou cyklistickou výbavouVzorní cyklisté byli opět odměněni. Děti, dospělí i celé rodiny jedoucí na kole po cyklostezce podél Labe obdrželi dnes dárky od preventistů z městské policie a Policie ČR a od zástupců Zdravého města Litoměřice za správnou cyklistickou výbavu. I letos během letních měsíců probíhá v Litoměřicích kampaň „Bez přilby už nevyjedu“.

Dobrovolníci z Trash Hero přijedou poprvé do Litoměřic

Dobrovolníci Trash Hero„Odpadkoví hrdinové“ zavítají do Litoměřic. Podpořte dobrou věc a zapojte se v sobotu 20. července do společného úklidu části našeho města. Sraz je v 10 hodin na křižovatce ulic Jarošova a Labská. Dobrovolníky ve žlutých tričkách z neziskové organizace Trash Hero potěší každý, komu není nepořádek města lhostejný a má chuť se zapojit. Uklízecí skupina bude poté dále pokračovat přes Lodní náměstí, ulicí Pobřežní až k Čistírně odpadních vod Litoměřice.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU