Občané včera diskutovali o budoucnosti dopravy v Litoměřicích

pummdiskuzempPříležitost podílet se na tvorbě dlouhodobé vize dopravy ve městě měli včera obyvatelé Litoměřic. V Modrém salonku Kulturního a konferenčního centra se v podvečerních hodinách uskutečnilo setkání s veřejností, na kterém byly představeny finální výstupy k tvorbě Plánu udržitelné mobility a tři návrhové scénáře dlouhodobého rozvoje udržitelné mobility pro Litoměřice.

Tři scénáře vypracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno na základě rozsáhlého průzkumu, který se v Litoměřicích uskutečnil v průběhu minulého roku. Na jejich vzniku se pak podíleli i samotní Litoměřičané. Výsledkem jsou scénáře s pracovními názvy A – Adam, B – Beáta a C – Cecílie. Všechny scénáře směřují k čistší a dostupnější dopravě, každý však jiným způsobem a s důrazem na kombinaci různých nástrojů a opatření. Zatímco varianta A je nejvíce nakloněna individuální automobilové dopravě a spoléhá spíše na technologický pokrok, varianty B a C pracují s tzv. řízením poptávky po dopravě a budou vyžadovat zapojení veřejnosti a ochotu společnosti změnit postupně své dopravních návyky směrem k většímu využívání hromadné a nemotorové dopravy.

 Scénář A počítá s modernizací komunikací, přizpůsobení se rostoucímu množství automobilů a snaží se učinit dopravu maximálně plynulou a komfortní, podporuje rozvoj elektromobility. Scénář B je více zaměřen na zklidnění provozu, vybudování dostatečného množství záchytných parkovišť a parkovacích domů, vytvoření dobré návaznosti autobusových spojů a nastavení nízké rychlosti v obytných zónách, počítá s motivací obyvatel využívat méně aut a více chodit pěšky, jezdit na kole nebo v MHD. Verze C je nejvíce zaměřena na preferenci chůze a cyklopřepravy se zajištěním maximálního bezpečí pro pěší a cyklisty, vybavením a modernizováním obytných zón, vystavěním záchytných parkovišť a využíváním zejména městské autobusové dopravy, která bude mít dostatečně vhodné časování, počet zastávek i linek. Celkovým cílem tohoto scénáře je dopravu zklidnit, resp. nedopustit její neřízený nárůst, který by v blízké budoucnosti zvýšil intenzitu i objem motorové dopravy, způsobil každodenní dopravní zácpy a zhoršil kvalitu ovzduší.

Mnohé z nabízených variant se příchozím jevily jako nereálné. Projevili například obavu o bezpečí cyklistů. „Městem nyní nemůžeme bez obav projet, ačkoliv oceňujeme novou možnost oboustranného průjezdu jednosměrkami,“ uvedla jedna z diskutujících. Jak však vysvětlil Daniel Szabó, jenž všechny tři varianty představil, právě bezpečnost pro cyklisty je jedním z cílů navrhovaných změn.

Nyní je třeba vybrat jeden ze scénářů a vývoj dopravy v Litoměřicích pro následujících třicet let směřovat právě podle něj. Obyvatelé na včerejším setkání nevyužili možnosti hlasování a rozhodující slovo tedy bude mít rada města v pondělí 18. listopadu, resp. zastupitelstvo, které bude plán jako celek schvalovat na konci tohoto roku. Poté Centrum dopravního výzkumu vytvoří ve spolupráci s městem akční plán, kde budou stanovena konkrétní opatření, jež budou realizována již v r. 2020 a na ně naváží další v následujících letech.

 

 

eusncz

Krajský soud rozhodl, že referendum se má konat za rok s krajskými volbami

referendummpKrajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že město Litoměřice musí uspořádat referendum o nemocnici v příštím roce zároveň s volbami do krajského zastupitelstva a položit otázku tak, jak byla přípravným výborem navržena.

Vzpomínkový akt uctil památku válečných veteránů

denveteranumpK uctění památky válečných veteránů se dnes na litoměřickém hřbitově sešli zástupci Československé obce legionářské a Vojenského zařízení Travčice spolu s hrstkou občanů a zástupci města Litoměřice.  Položením květin vyjádřil své poděkování místostarosta Karel Krejza.

Vzpomínkový akt se uskutečnil v Den válečných veteránů, který připadá právě na 11. listopadu. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. V České republice je tento významný den více připomínán až od roku 2001.

Přítomní připomněli význam tohoto dne nejen květinami, zapálením svíček, či minutou ticha, ale také ve svých projevech. „Vzpomínáme jak na vojáky, kteří padli v minulosti, tak i na současné hrdiny,“ uvedl například zástupce Československé obce legionářské Oldřich Lacina.

Městský úřad se k uctění památky válečných veteránů připojil už v minulém týdnu. Od 6. listopadu je možné na informačním centru na Mírovém náměstí zakoupit vlčí mák jako symbol úcty k veteránům a podpořit tak natáčení vzpomínek pro sbírku Paměť národa. Květ vlčího máku je symbolem veteránů, červené květy pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Vlčí máky zde budou k zakoupení až do 14. listopadu.

Podpořte dětské oddělení litoměřické nemocnice

Snímek z loňského ročníku z vaření polévky.Již čtvrtý ročník dobročinné akce pro litoměřickou nemocnici se uskuteční tuto sobotu 16. listopadu. Jde o vaření tradiční maďarské kapustnice a guláše, které na vlastní náklady pouze s pomocí sponzorů a přátel připraví a za dobrovolný příspěvek nabídne všem příchozím hlavní iniciátor celé akce Jozef Pásztor.  Veškerý výtěžek, stejně jako ve všech předchozích ročnících, následně věnuje dětskému oddělení litoměřické nemocnice.

Litoměřice úspěšně zvládly referendum, obavy z neúčasti byly zbytečné

referendummpLitoměřičané zvládli referendum! Jsou prvním městem v České republice, kde bylo referendum úspěšné, ačkoliv se nekonalo v souběhu s jinými volbami. Komise právě dokončily sčítání. Do hlasovacích místností dorazilo 52,31 procenta oprávněných voličů.

Obyvatelé Litoměřic od rána rozhodují o budoucnosti nemocnice

referendummpV deset hodin se v Litoměřicích otevřely hlasovací místnosti a první desítky lidí již odhlasovaly ve třiceti okrscích. Obyvatelé města rozhodují o budoucnosti litoměřické nemocnice v historicky prvním referendu. Hlasovat je možné až do 20. hodiny. Přijďte, vedení města potřebuje znát názor obyvatel. Více k referendu najdete ZDE

 

 

 

 

 

 

Park roku: Z Litoměřic titul putuje do Pardubic

Vítězové Parku roku 2019 s starostou města Ladislavem ChlupáčemVítězem soutěže Park roku 2019 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích. Druhým místem porota ocenila dvě díla: Stříbrná medaile ozdobí Čelakovského sady v okolí Národního muzea v Praze a Velískovu zahradu ve Zlíně-Malenovicích. Třetí místo získala obnova centrální části Královské obory Stromovka v Praze.

V Litoměřicích se koná konference na téma zeleně ve městech

Snímek z přednášky konferenceDnes na výstavišti Zahrady Čech začala dvoudenní konference „Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje“. Akce je primárně určena zástupcům měst a obcím Ústeckého kraje. Vítána je i veřejnost.

Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům

Ilustrační foto - vkládání mincí do pokladničky sbírky.Městský úřad Litoměřice se připojuje k připomínce Dne válečných veteránů, který připadá na pondělí 11. listopadu.

Starosta na švédském velvyslanectví podepsal Chartu diverzity

diverzitampMěsto Litoměřice včera jako jedno z prvních měst v připojilo svůj podpis pod „Chartu diverzity Česká republika“. Vyjádřilo tím souhlas s principy charty, které umožňují všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Stalo se tak na velvyslanectví Švédského království v Praze v rámci setkání The Future is Female.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU