Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

Město připravilo pro seniory oblíbené setkání s hudbou

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích připravil pro seniory tradiční setkání s oficiálním názvem Přivítejme léto. Zábavné odpoledne proběhlo ve středu od 14 do 17 hodin v Domě kultury v rámci kampaně Místa přátelská seniorům. Návštěvníci obdrželi zdarma chlebíčky, zákusek s kávou a k poslechu a tanci jim zahrál místní „Elvis“ Rostislav Pechoušek s kapelou.

Silnice Libochovany

Dobrá zpráva pro motoristy jezdící z Litoměřic do Ústí nad Labem a zpět. Od úterý 25. června od 16 hodin dojde k částečnému obnovení průjezdu obcí Libochovany po silnici II/261. „Obousměrný provoz bude zatím alespoň v jednom pruhu, řízen semafory. V obou jízních pruzích by řidiči mohli v tomto místě začít jezdit v červenci,“ upřesnila Jana Kleinerová, vedoucí litoměřického provozu Správy a údržby silnic (SUS) Ústeckého kraje.

Silnice v Libochovanech byla uzavřena 23. května z důvodu sesouvajícího se svahu od komunikace k železniční trati. Místo je nyní zabezpečeno. Práce však budou nadále pokračovat i za kyvadlového provozu. Proběhne oprava spodní části svahu a následně i jízdních pruhů na silnici. Také v následujících letech zde SUS chystá další opravy.

Den s IZS

Pro žáky devátých tříd z litoměřických základních škol byla určená včerejší akce nazvaná Do života bez karambolu. Na výstavišti Zahrada Čech pro ně Policie ČR ve spolupráci s městem Litoměřice, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a dalšími organizacemi připravila program zaměřený na prevenci kriminality, bezpečnost v silničním provozu, základy poskytnutí první pomoci a další důležité informace.

Dlouhá ulice

Zajímá vás, jakým způsobem bude probíhat stavebně náročná rekonstrukce inženýrských sítí v Dlouhé a Mostecké ulici? Jaké jsou předběžně naplánované harmonogramy prací a jak se samotné opravy kanalizace a vodovodu dotknou běžného provozu a života v této frekventované ulici?

volební urny

K volbám do Evropského parlamentu, které se konaly o uplynulém víkendu, přišlo v Litoměřicích 37,16 procent voličů, tedy 6 684 lidí. Ve srovnání s předešlými eurovolbami, kdy k urnám dorazilo jen 29,69 procent lidí, se jedná o rekordní účast. Celorepubliková účast byla 36,45 procent. 

instalace houpacích sítí

Sportovně i společensky jsou letos zaměřené projekty, které obyvatelé Litoměřic navrhli do nového ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice. O tom, které z nich se nakonec dočkají realizace, rozhodne veřejnost svými hlasy v právě spuštěné anketě.

Dopravní uzavírky

V souvislosti s probíhajícími opravami inženýrských sítí, a s nimi spojenými dopravními komplikacemi, připravilo město Litoměřice odpovědi na nejčastější dotazy, které kolují sociálními sítěmi.

Proč není možné udělat objízdnou trasu areálem "nových mrazíren"?

Tato trasa nesplňuje parametry pro průjezdnost tisíce automobilů denně. Majitel areálu si to navíc nepřeje. To byl také důvod, proč se obrátil o pomoc na policii, když tam lidé začali hromadně projíždět. Městu však vyšel maximálně vstříc ohledně možnosti využívání parkovacích míst před areálem (z Michalovické ulice) a využití areálu jako objízdné trasy pro kamiony.

Kontroluje město průběh staveb? 

Ano. Snažíme se zhotovitele tlačit, aby stavba probíhala co možná nejrychleji. Víc však město ovlivnit nemůže, neboť není realizátorem stavby ani majitelem pozemků. Stavba je však dost atypická, neboť zhotovitel nemá k dispozici přesnou mapu potrubního systému (stáří až 100 let). Řadu věcí je proto nutné připravovat na místě a ne nejprve zhotovit a poté dovézt na místo. Proto je průběh prací složitější, než obvykle bývá.

Proč neproběhly opravy Švermovy ulice společně s loňskou opravou Michalovické?

Stavby v této lokalitě na sebe navazují, takže by se omezení, tak jako tak, opakovala. Neopravuje se jen v křižovatkách, v dalších etapách se bude pokračovat až ke Kubelíkovce. Navíc jsou určena jen některá období v roce, kdy je možné pracovat. Průběh oprav celé lokality je věc realizátora stavby, podle toho, jak má "vysoutěženo". Podobné dotazy nejlépe zodpoví realizátor stavby (Severočeská vodárenská společnost) či majitel pozemků (Správa a údržba silnic).

Proč se ulice Švermova a Stránského opravují najednou?

Pokud by se nyní opravovalo pouze v jedné ulici, došlo by k dalším omezením a výkopům v následujícím roce. Takto půjde o jednu stavbu a jedno omezení dopravy.

Proč není objízdná trasa přes ulice Kubelíkova a Družstevní?

Průjezd zde možný je, ovšem pouze ve směru most Generála Chábery – Kubelíkova – Družstevní – Mládežnická. Obousměrný provoz je pak dočasně zřízen v ulicích Družstevní a Kubelíkova, aby se lidé z vnitrobloku v ulici Družstevní dostali z města. Ulice Mládežnická bohužel zobousměrněná být nemůže, a to z důvodu jejího šířkového uspořádání a celkové místní situaci. Na místě bude po vyhodnocení situace a neukázněnosti řidičů doplněno snížení rychlosti a upozorněno na pohyb dětí (blízkost školky). Pro obyvatele Cihelny však město pronajalo několik desítek parkovacích míst před areálem nových mrazíren. Obyvatelé Mládežnické a dalších ulic, kteří zde vozidla odstaví, se tak dostanou i ven z města ulicemi Michalovická a Kubelíkova na nový most.

Jak bude v době uzavírek řešen provoz na křižovatce před Tyršovým mostem s odbočkou na Mlékojedy?

Úprava provozu v tomto místě, například v podobě semaforů, bohužel není možná z bezpečnostních důvodů. Dotčené orgány tak nevydají potřebná povolení.

Proč nejsou na zastávkách městské autobusové dopravy vyvěšeny výlukové jízdní řády?

Oficiální výlukové jízdní řády nebyly vydány, neboť v současnosti nedochází k významně rozdílným nájezdům kilometrů na jednotlivých trasách linek (jen změnám trasy) a ani se významněji nemění časy obsluhy zastávek (pouze v dílčích návaznostech na hustotu provozu po městě, která je proměnlivá), vyjma samozřejmě zastávek neobsluhovaných. Na těchto neobsluhovaných zastávkách (Michalovická a Stránského), stejně jako v autobusech na všech dotčených linkách, jsou vylepeny informační letáky dopravce o termínech změn, příp. náhradní zastávce či dočasné obsluze jinak neobsluhovaných zastávek. Nově budou tyto letáky dopravcem doplněny rovněž na „základní“ zastávce na autobusovém nádraží, aby cestující tyto informace obdrželi již na začátku před jízdou po městě. Nově jsou pak také v rámci úprav tras dočasně obsluhovány zastávky Štursova a Masarykova – finanční úřad.

Proč na nových semaforech u autobusového nádraží svítí červená, i když na chodnících nejsou žádní lidé, kteří potřebují přejít silnici?

Provozovatel, firma AŽD, již chod semaforů opravil.

Mapa ukazuje, jak se nyní dostanete nejlépe z a do města. Tato situace bude aktuální do 3. srpna

objizdka svermova

den služeb

Na tři desítky poskytovatelů sociálních, zdravotních, volnočasových a vzdělávacích organizací se ve středu na Mírovém náměstí v Litoměřicích představily v rámci prvního ročníku akce Velký den sociálních a zdravotních služeb. Návštěvníci akce se tak mohli dozvědět, kde získat pomoc a podporu v nejrůznějších životních situacích či jaké jsou na území města v těchto oblastech nabídky a služby.

Oprava vodovodu

Od pondělí 10. června budou pokračovat opravy inženýrských sítí v lokalitě Masarykova – Pokratická. Tentokrát přijdou na řadu vodaři. V první etapě, která potrvá do 31. července, proběhnou práce na křižovatce ulic Masarykova, 28. října, Bójská a Pokratická. Projet tak nebude možné ulicí Masarykova od železničního přejezdu až po ulici Pokratická na křižovatku s ulicí K Radobýlu.

Od 1. srpna do 31. října se pak uskuteční druhá etapa rekonstrukce. Ta bude v ulici Masarykova v úseku od pokratických závor (z Plešivecké do Revoluční půjde projet) ke křižovatce výše s tím, že už bude možný průjezd z Pokratické do ulice 28. října, resp. Bójská.

V průběhu oprav nebude městská autobusová doprava obsluhovat zastávku v Pokratické ulici u Družby, náhradní bude k dispozici v ulici Revoluční.

Podrobné informace ZDE!

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu