Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Město přispěje na provoz pohotovosti v litoměřické nemocnici 

  Pohotovost podpora

  Město Litoměřice přispěje Krajskému úřadu Ústeckého kraje na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby v litoměřické nemocnici. Částku ve výši 800 tisíc korun schválili ve čtvrtek zastupitelé.

 • V nemocnici bude preventivní akce v rámci boje proti mozkové mrtvici

  Mozková mrtvice

  Krajská zdravotní se již tradičně připojuje ke Světovému dni boje proti mozkové mrtvici, který probíhá každoročně 15. května. V rámci osvětově preventivních akcí se veřejnosti budou věnovat odborníci z nemocnic Krajské zdravotní i zástupci neziskové iniciativy Čas je mozek. Nejinak tomu bude i v litoměřické nemocnici od 9 do 13 hodin za přítomnosti lékaře neurologa u hlavního vstupu. Na místě si pak můžete nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi.

  Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity, a to i přes jasné pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Ročně v České republice postihne na 30 tisíc lidí. „Každému pátému či šestému člověku mozková mrtvice hrozí. Navíc mrtvice dnes není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. A bohužel, i přes tato vysoká čísla a hrozící následky, většina lidí neví, jakými příznaky se může mrtvice projevit a jak na ně správně reagovat,“ uvádí primář neurologického oddělení a iktového centra v chomutovské nemocnici Krajské zdravotní Jiří Neumann. Také povědomí o tom, jak se před tímto onemocněním chránit není stále dostatečné.

  Proto se na Světový den proti mrtvici, připadající každoročně na 15. května, konají po celé republice, a Ústecký kraj a Krajská zdravotní nejsou výjimkou, osvětové akce pro veřejnost. Lidé zde získají důležité informace o tomto závažném onemocnění, jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky, jak správně reagovat a rychle pomoci při jejím vzniku a informace o moderních vyšetřovacích a léčebných postupech poskytovaných v Iktových centrech (centrech vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou) nemocnic Krajské zdravotní. Pro zájemce také bude k dispozici měření krevní tlaku, hladiny cukru v krvi a informace ke zdravému životnímu stylu.

  „Mrtvice je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u nás a každý rok postihne skoro 30 tisíc lidí. Základními příznaky jsou pokleslý koutek nebo celá část obličeje, povislé končetiny na jedné straně těla a problémy s řečí. Za jaký čas je pacient dopraven k lékaři, patří mezi rozhodující faktory, které ovlivňují úspěšnost léčby, popřípadě i záchrany života mrtvicí postiženého pacienta,“ upozorňuje David Černík z neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.  

  Jednoduchý test příznaků mozkové mrtvice nabízí tzv. metoda FAST (anglicky rychle). Je to právě čas, který je nejdůležitějším ovlivnitelným faktorem při postižení mozkovou mrtvicí. Mozkové buňky jsou schopny bez kyslíku a živin přežít jen několik minut. Každou minutu od vzniku mozkové mrtvice nenávratně umírá téměř 2 miliony mozkových buněk. Metoda FAST umožňuje rozpoznat toto postižení a urychlit léčbu pacienta.

  Jak aplikovat metodu FAST?

  FACE [obličej]
  Požádám člověka, aby se usmál. Je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?

  ARM [paže]
  Zvednu mu ruce do předpažení. Nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé?
  SPEECH [řeč]

  Zeptám se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně či má potíže s porozuměním?
  TIME [čas]

  Pokud zaznamenám alespoň jeden z těchto příznaků, ihned volám linku 155. Prokáže-li se mrtvice, lékaři se snaží pacienta udržet ve stabilizovaném stavu. Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodin od vzniku příznaků.

  Tisková zpráva Krajské zdravotní, a.s.

 • V nemocnici funguje nová dětská a dorostová ambulance

  Dětská ambulance

  Psychické potíže a závislosti u dětí a mladistvých v posledních letech významně narostly. Úzkosti, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, digitální závislosti či závislosti na návykových látkách – to jsou nejčastější potíže, se kterými dnes rodiče s dětmi přicházejí do ordinací. Problémem po celé České republice je však nedostatek odborníků zaměřených na služby pro děti, v oblasti závislostí je to i nedostatečná síť pro dospělé. Krajská zdravotní (KZ) v zájmu rozšíření péče ve svých nemocnicích proto otevřela Ambulanci dětské psychiatrie a adiktologie pro mladistvé a dospělé v Nemocnici Litoměřice. Provoz zahájila jako detašované pracoviště Psychiatrické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Největší poskytovatel nemocniční péče v České republice se zásadním způsobem podílí na krocích v naplňování reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.

  „Podle aktuálních údajů je v České republice na ambulantních pracovištích 1284 psychiatrů pro dospělé a těch s odborností dětská a dorostová psychiatrie je pouze 183. V samotném Ústeckém kraji je 67 psychiatrů pro dospělé a jen 10 specialistů na dětskou a dorostovou psychiatrii. Otevření tohoto v rámci Ústeckého kraje unikátního zdravotnického pracoviště je tak o to cennější,“ upozornil Jakub Albrecht, přednosta Psychiatrické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

   „Vedení Krajské zdravotní klade velký důraz na zajištění dostupnosti zdravotní péče pro pacienty s duševním onemocněním. Zprovoznění ambulance dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie pro mladistvé i dospělé v litoměřické nemocnici tak odpovídá dlouhodobé snaze Krajské zdravotní o rozšíření služeb v segmentu klinické psychiatrie a jejího zázemí v Ústeckém kraji. Díky úsilí pana Jakuba Albrechta a jeho týmu specialistů má Krajská zdravotní vedle lůžkové také velmi kvalitní ambulantní péči. Nová ambulance, která vznikla jako detašované pracoviště ústecké kliniky, tak plně odpovídá snahám síť takových pracovišť rozšiřovat a tím psychiatrickou péči a s ní spojenou léčbu závislostí zefektivňovat,“ zdůraznil Jakub Komárek, člen představenstva KZ.

  „Krajská zdravotní ve své nemocnici v Litoměřicích otevřela zcela nové pracoviště. A to v oboru zdravotní péče, který je v České republice, a tedy i v Ústeckém kraji, personálně poddimenzovaná a počet pacientů v posledních letech významně narostl. Práce tak mají specialisté v ambulanci dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie, kterou jsme zde pod hlavičkou Psychiatrické kliniky v Ústí nad Labem v minulých týdnech uvedli do provozu, více než dost. Děkuji panu přednostovi a jeho kolegům za úsilí, s nímž postupnými kroky naplňují koncepci psychiatrie v Krajské zdravotní, která reaguje na aktuální potřeby Ústeckého kraje. Tím se zásadním způsobem – za největšího poskytovatele zdravotní péče v regionu – podílejí na nelehké dlouhodobé cestě naplňování reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji,“ uvedla Taťána Soharová, generální ředitelka KZ.

  „Jsem velmi rád, že se podařilo získat velmi kvalitní odborníky, což nám umožnilo otevřít v nemocnici v Litoměřicích tuto komplexní ambulanci. Paní Sandra Sklenářová je zkušený atestovaný lékař pro dětskou a dorostovou psychiatrii, pan Ondřej Sklenář je uznávaným specialistou v oboru adiktologie, léčby závislostí. S příchodem paní Marie Janovské, jinak lékařky mosteckého psychiatrického oddělení s atestací nejen pro pedopsychiatrii, ale také s atestací psychiatra pro dospělé, do ambulance v Nemocnici Litoměřice, se navíc otevírá prostor ke konziliární činnosti i pro dospělé psychiatrické pacienty,“ uzavírá přednosta Jakub Albrecht.  

  Umístění nové ambulance:

  Ambulance dětské a dorostové psychiatrie
  Umístění: pavilon B, Podlaží: 2
  Způsob objednání: Telefonické objednání na tel.: +420 416 723 205 ve všední dny od 7:30 - 8:30.

  Adiktologická ambulance pro mladistvé a dospělé
  Umístění: pavilon B, Podlaží: 2
  Způsob objednání: Je nutné objednání předem na čísle +420 416 723 205 ve všední dny od 7:30 - 8:30. Péče je poskytována na základě doporučení od psychiatra nebo dětského psychiatra (tzv. žádanka "K").

  Popisek k foto týmu ambulance: Zleva Jakub Albrecht, Alžběta Kroupová, Marie Janovská, Sandra Sklenářová a Ondřej Sklenář

   

 • Roušku či respirátor na návštěvu nemocnice již nepotřebujete

  Roušky a respirátory

  S ohledem na příznivý trend ve výskytu akutních respiračních onemocnění včetně chřipky a COVID-19 se s účinností od středy 6. března ruší dříve nařízená plošná protiepidemická opatření ve vztahu k návštěvám pacientů všech lůžkových oddělení Krajské zdravotní, a.s. Tedy včetně nemocnice v Litoměřicích.

 • Nemocných přibývá, do nemocnice choďte s rouškou či respirátorem

  Nemocnice roušky

  S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění, zejména chřipky, je stanovena ve všech nemocnicích Krajské zdravotní povinnost pro návštěvy na lůžkových odděleních mít po celou dobu návštěvy nasazený ochranný prostředek dýchacích cest jako je rouška nebo respirátor bez výdechového ventilu.

 • Nemocnice nabízí maminkám novinku, porodní gauč

  Porodní gauč

  Umožnit ženám rodit pohodlně v jakékoliv poloze. Od přání k realizaci razantně přistoupili v Centru porodní asistence, které vzniklo při Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Litoměřice v září 2023 jako první pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji. Díky daru, který zprostředkoval Nadační fond Propolis 33, mohli nyní pořídit novinku – porodní gauč.

  Litoměřická nemocnice Krajské zdravotní byla čtvrtou v republice a je první v Ústeckém kraji, která porodním gaučem disponuje. Největší předností je jeho variabilita a umožnění porodu v téměř jakékoliv poloze, kterou si rodička zvolí a cítí se v ní dobře. Tuto polohu může také volně v průběhu porodu měnit. Nespornou výhodou je možnost přímého zapojení doprovodu – tatínka – do celého porodního děje. Ten může svoji ženu držet v náručí, být jí oporou při zapření se s každou kontrakcí a po samotném porodu trávit společné nerušené chvíle ve třech při tzv. bondingu. Rodit na gauči ale není podmínkou. „Jsou i ženy, které v závěru porodu preferují klasické porodní lůžko, kdy se mohou lépe zapřít. To, že žena neporodí na gauči, není známka žádného selhání. Naopak má možnost volby té nejlepší polohy, která jí vyhovuje, a to je hlavní poslání gauče,“ vysvětluje zástupce primářky oddělení a vedoucí porodního sálu Centra porodní asistence v Litoměřicích Petr Holba.

  Litoměřická porodnice otevřela Centrum porodní asistence (CPA) loni v září. Je to systém poskytované péče porodní asistentkou. Patří mezi trendy v porodnictví posledních let a je postavený na respektu k přáním rodící ženy. Právě porodní gauč přání rodiček o co nejpřirozenějším porodu nepochybně naplňuje.   

  „Chtěli jsme nabídnout maminkám možnost porodit i jinak než na klasickém porodním lůžku. Proto jsme získali díky Nadačnímu fondu Propolis 33 porodní gauč, s pořizovacími náklady téměř 170 tisíc korun, který je prvním v Ústeckém kraji. V Česku je novinkou, ale například ve Velké Británii s využitím porodního gauče rodí 10 % žen. Máme radost, že v našem centru jej využilo již 38 rodiček. Děkujeme nadačnímu fondu, díky němuž nyní i v Litoměřicích maminky takovou možnost mají. Máme radost, že naše snahy o zkvalitnění péče o těhotnou a rodící ženu motivují dokonce i ostatní zdravotnická zařízení v našem okolí, která po našem vzoru nově nabízejí péči v režimu Centra porodní asistence,“ pokračuje Petr Holba, který od června loňského roku jako vedoucí porodního CPA v Litoměřicích úspěšně buduje.

  Porodnice v Nemocnici Litoměřice je čtvrtou v České republice, která od Nadačního fondu Propolis 33 porodní gauč získala. „Litoměřická porodnice buduje centrum porodní asistence a zároveň obecně začíná přistupovat jinak k rodícím ženám. Více jim naslouchá, nabízí jim více možností. Tento aktuální vývoj nás velice těší a osobně vnímám Litoměřice jako „Hvězdu severu“ – ve smyslu toho, kam bych já poslala svoji klientku nebo kamarádku rodit. Samozřejmě, do velké míry je to díky invenci pana doktora Petra Holby, ale i díky progresivnímu vedení a pochopitelně skvělému týmu lékařů a porodních asistentek,“ řekla Lilia Khousnoutdinova, zakladatelka Nadačního fondu Propolis 33.

  Porodní gauč má litoměřická porodnice od 20. prosince a o jeho využití je mezi ženami obrovský zájem. Porodnice proto plánuje pořídit novinku i do dalších pokojů. Rodit na porodním gauči budou mít brzy maminky i v chomutovské porodnici, kam v těchto dnech míří další v rámci nemocnic Krajské zdravotní. Porodní gauč ale není jedinou novinkou porodnic Ústeckého kraje. Krajská zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v celém Ústeckém kraji, má pro letošní rok připraveno pro budoucí maminky spoustu novinek.   

  „Postupně rekonstruujeme gynekologicko-porodnická oddělení v našich nemocnicích, aby odpovídaly nadstandardní péči a komfortu 21. století. Jako první letos na jaře dokončíme modernizaci gynekologického oddělení s porodnicí v Teplicích za bezmála 160 milionů korun a následně provedeme generální rekonstrukci stejného pracoviště právě zde v Litoměřicích, s předpokládanými náklady 80 milionů korun. V Děčíně jsme už v prosinci zahájili stavbu nového pavilonu Matka a dítě za 477 milionů korun. Jeho součástí bude i hemodialyzační středisko a propojovací koridor se dvěma sousedícími pavilony. Úplně nový pavilon s veškerou péčí o rodičky a novorozence pak plánujeme v ústecké nemocnici,“ uvedl Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

  Tisková zpráva Krajské zdravotní, a.s.

  nemocnice porodni gauc2

 • V nemocnici ocenili 57letou věrnost Marcely Ženklové jednomu zařízení

  Nemocnice Ženklová

  Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili.

 • Centrum porodní asistence má vysoké ambice

  centrum porodní asistence

  Centrum porodní asistence. Pod tímto názvem bude od 1. září, v souvislosti s komplexní reorganizací zdejšího gynekologicko-porodnického oddělení a jeho generální rekonstrukcí v následujícím roce, v litoměřické nemocnici provozovat jedno ze základních medicínských pracovišť Krajská zdravotní (KZ), a.s.

 • Královnou Labe je porodní asistentka z Litoměřic, zvítězila i v anketě na webu

  Královna Labe

  Soutěž Královna Labe zná vítězku. Titul získala porodní asistentka Gynekologicko - porodnického oddělení litoměřické nemocnice Iveta Lamošová.

 • Na ortopedickém oddělení platí zákaz návštěv

  Zákaz návštěv

  Prozatím od 8. do 22. února platí v litoměřické nemocnici zákaz návštěv na ortopedickém oddělení. Důvodem je nepříznivý vývoj respiračních onemocnění.

 • Litoměřická nemocnice má novou hlavní sestru

  Nová vrchní sestra

  Litoměřická nemocnice má novou tvář ve vedení. Funkci hlavní sestry začala od 1. února vykonávat Markéta Rufferová, dosavadní vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných.

 • Krajská zdravotní se chystá otevřít v litoměřické nemocnici oční ambulanci

  Oční ambulance

  V litoměřické nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se chystá otevření oční ambulance. Aktuálně probíhají veškeré kroky tak, aby provoz mohl být spuštěn v září 2023. Nemocnice Litoměřice, o.z., je součástí KZ od dubna 2021.

 • V nemocnici začal sloužit nový přístroj pro počítačovou tomografii 

  Nový CT přístroj v nemocnici

  Litoměřická nemocnice zahájila provoz nového přístroje pro počítačovou tomografii (CT). Krajská zdravotní, a.s. (KZ) tak pokračuje v plánované revitalizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky.

 • Litoměřická porodnice nově nabízí porodní box. Pokračuje s těhotenským plaváním a cvičením

  Porodní box

  Porodnice Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní v Nemocnici Litoměřice se snaží postupně rozšiřovat portfolio toho, co maminkám může v tak výjimečné situaci, jakým je porodní proces, nabídnout. Nejnověji porodní box a dlouhodobě v regionu unikátní těhotenské plavání.

 • Prvním miminkem narozeným v Litoměřicích je Radovan

  Gratulace prvnímu miminku

  Hodinu a jedenáct minut po novoročním poledni přišlo v litoměřické porodnici na svět první letošní miminko. Je jím chlapeček Radovan, který se narodil manželům Ivaně a Radovanovi Malým z Litoměřic jako jejich prvorozený potomek.

 • V nemocnici se v pondělí dozvíte více o mrtvici

  Osvěta o mrtvici

  29. října bude Světový den mrtvice. Cévní mozková příhoda postihne za život každého čtvrtého člověka a třetina všech případů končí úmrtím pacienta. Zároveň je mrtvice nejčastější příčinou trvalé invalidity. Krajská zdravotní, a.s. se proto rozhodla 31. října ve svých nemocnicích i mimo ně připomenout tento den zvyšováním povědomosti veřejnosti o příčinách a následcích mrtvičky. Konkrétně v Litoměřicích budou v oddělení neurologické ambulance k dispozici materiály o cévní mozkové příhodě.

  Další informace na: https://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca14892

   

   

   

 • Krajská zdravotní doporučuje používání ochrany nosu a úst

  Litoměřická nemocnice

  Vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), s ohledem na současný vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, doporučuje používání respirátorů případně roušek, a to v čekárnách a také při návštěvách lůžkových oddělení zdravotnických zařízení KZ. Doporučení se proto týká i litoměřické nemocnice.

 • Krajská zdravotní povolí návštěvy ve svých nemocnicích

  Návštěvy v nemocnici

  Krajská zdravotní, a.s., na základě rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje povolí od pondělí 21. února návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic ve správě společnosti, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Rumburku.

 • Očkovací centrum v nemocnici upravuje provozní dobu

  Očkování v nemocnici

  Očkovací centra proti nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., upravují provozní dobu.

 • Krajská zdravotní shání dárce krve skupiny 0-

  Dárci krve

  Krve nula negativní je nedostatek. Transfuzní oddělení Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proto shání dárce.

 • Nemocnice upřednostňuje válečné veterány a dárce krve při odběrech

  Nemocnice odběry

  Nemocnice Litoměřice, o.z. se nabídkou nové služby připojí k letošnímu stému výročí od založení Československé obce legionářské, které 4. září 2021 vyvrcholilo VI. manifestačním sjezdem Československé obce legionářské v Praze a oslavami na Vítkově.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu