Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.
V této kategorii jsou pouze platné vyhlášky města

Čerstvě schválené vyhlášky jsou nejprve po dobu 15ti dní zveřejněny na úřední desce

Titulek Datum vytvoření
 Vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2017
 Vyhláška č. 6/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol 08.12.2017
 Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku 18.09.2017
 Vyhláška č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her 18.09.2017
 Vyhláška č. 3/2017 o veřejném pořádku 03.07.2017
 Vyhlaška č. 1/2017 - zrušovací - o zákazu kouření 15.05.2017
 Vyhlaška č. 2/2017 - o veřejném pořádku 15.05.2017
 Vyhláška č. 4/2016 - o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven 09.12.2016
 Vyhláška č. 2/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.04.2016
 Vyhláška č. 5/2015 - o místním poplatku ze psů 15.12.2015
 Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 18.09.2015
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - systém nakládání s odpady 21.05.2015
 Vyhláška č. 5/2014 - zrušení vyhlášky č. 2/2000 a 3/2000 06.02.2015
 Vyhláška č. 7/2013 o zrušení místního poplatku ze vstupného 14.08.2014
 Vyhláška č. 6/2013 - Požární řád města 14.08.2014
 Vyhláška č. 4/2013 - o pohybu psů na veřejném prostranství 14.08.2014
 Vyhláška č. 4/2012 - o čipování psů 14.08.2014
 Vyhláška č.1/2012 - zrušení vyhlášky č.16/2011 14.08.2014
 Vyhláška č.12/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity 14.08.2014
 Vyhláška č.01/2011- o trvalém označování psů a jejich evidence 14.08.2014
 Vyhláška č.5/2010 - stejnokroje strážníků MP 14.08.2014
 Vyhláška č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/98 o uspořádání území obce Litoměřice 14.08.2014
 Vyhláška č. 6/2008 o volném pohybu psů 14.08.2014
 Zrušovací vyhláška 7/2006 14.08.2014
 Vyhláška 2/2006 - Městská policie 14.08.2014
NAHORU