V této kategorii jsou pouze platné vyhlášky města

Čerstvě schválené vyhlášky jsou nejprve po dobu 15ti dní zveřejněny na úřední desce

filtr
Titulek Datum vytvoření
 Vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 03.12.2020
 Vyhláška č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu 29.04.2020
 3/2005 Vyhláška kterou se ruší vyhláška č. 1/2001 14.08.2014
 Vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic 08.06.2020
 Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 06.12.2019
 Vyhláška č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 06.12.2019
 Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 06.12.2019
 Vyhláška č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her 26.06.2018
 Vyhláška č.6/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol 11.01.2018
 Vyhláška č. 2/2018 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 17.05.2018
 Vyhlaška č. 1/2017 - zrušovací - o zákazu kouření 15.05.2017
 Vyhláška č. 2/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.04.2016
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - systém nakládání s odpady 21.05.2015
 Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 18.09.2015
 Vyhláška č. 5/2014 - zrušení vyhlášky č. 2/2000 a 3/2000 06.02.2015
 Vyhláška č. 6/2013 - Požární řád města 14.08.2014
 Vyhláška č.1/2012 - zrušení vyhlášky č.16/2011 14.08.2014
 Vyhláška č. 7/2013 o zrušení místního poplatku ze vstupného 14.08.2014
 01/2003 O Městské policii 14.08.2014
 1/2005 Kterou se ruší vyhláška č. 3/1997 14.08.2014
 Vyhláška 2/2006 - Městská policie 14.08.2014
 Zrušovací vyhláška 7/2006 14.08.2014
 Vyhláška č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/98 o uspořádání území obce Litoměřice 14.08.2014
 Vyhláška č.5/2010 - stejnokroje strážníků MP 14.08.2014
NAHORU