Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Vedení města

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Mgr. Ladislav Chlupáč

Politická strana: ODS

tel: 416 916 109
e-mail:  ladislav [DOT] chlupac [AT] litomerice [DOT] cz

zodpovídá za

 • útvar kontroly a interního auditu,
 • útvar obrany a krizového řízení,
 • Městská policie Litoměřice,
 • zástupce Města při jednání s Hospodářskou a sociální radou a s Hospodářskou komorou,
 • jednání v rámci geotermálního projektu a 1. Geotermální Litoměřice a.s.,
 • jednání v rámci projektu „Revitalizace městského pivovaru“.

1. místostarosta

Mgr. Karel Krejza

Mgr. Karel Krejza

Politická strana: ODS

tel: 416 916 208
e-mail: karel [DOT] krejza [AT] litomerice [DOT] cz

zodpovídá za

 • ekonomický odbor,
 • odbor školství, kultury, sportu a památkové péče,
 • odbor správy nemovitého majetku města,
 • zástupce Města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
 • zástupce Města při jednáních se SONO,
 • zástupce Města pro výkon práv společníka spol. ZAHRADA ČECH s.r.o.,
 • příspěvkové organizace:
  Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7,
  Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace,
  Městská kulturní zařízení v Litoměřicích,
  Městská sportovní zařízení v Litoměřicích,
  Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5,
  Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích,
  Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2,
  Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32,
  Základní škola Litoměřice, Ladova 5,
  Základní škola Litoměřice, Na Valech 53,
  Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4,
  Základní umělecká škola Litoměřice.

2. místostarosta

Ing. Pavel Grund

Ing. Pavel Grund

Politická strana: ČSSD

tel: 416 916 108
e-mail: pavel [DOT] grund [AT] litomerice [DOT] cz

zodpovídá za

 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • odbor dopravy a silničního hospodářství,
 • Severočeské sdružení obcí (SESO),
 • zástupce města v rámci Svazu měst a obcí ČR,
 • zástupce města v Euroregionu Labe,
 • prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly,
 • interpelace,
 • kontakt s neziskovými organizacemi,
 • příspěvkové organizace:
  Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO,
  Městská nemocnice v Litoměřicích.
  Technické služby města Litoměřice.

3. místostarosta

Mgr. Václav Červín

Mgr. Václav Červín

Politická strana: Sport a Zdraví Litoměřice

tel: 416 741 547
e-mail: reditel [AT] zsladovaltm [DOT] cz

zodpovídá za

 • odbor životního prostředí,
 • odbor územního rozvoje města,
 • příspěvkové organizace:
  Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice,
  Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace.
 
 

 

Tajemník

Mgr. Milan Čigáš

Mgr. Milan Čigáš

tel: 416 916 209
mobil: 606 621 367
e-mail: milan [DOT] cigas [AT] litomerice [DOT] cz

zodpovídá za

 • Odbor správní
 • Živnostenský úřad
 • Stavební úřad
 • Odd. informatiky
 • Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
 • Odbor - Kancelář starosty a tajemníka
 

 

Sekretariát starosty a tajemníka

 • Připravuje a koordinuje programy jednání vedení města.
 • Připravuje materiály do zasedání orgánů města a vyhotovuje zápisy.
 • Eviduje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., interpelace a podněty podané podle zákona o obcích a koordinuje jejich vyřízení.

Jana Váchová
Asistentka starosty
tel: 416 916 106
e-mail:jana [DOT] vachova [AT] litomerice [DOT] cz

Eva Šimková
Asistentka starosty a tajemníka
tel: 416 916 105
e-mail: eva [DOT] simkova [AT] litomerice [DOT] cz

Eva Chrudimská
Asistentka starosty a tajemníka
tel. 416 916 308
e-mail: eva [DOT] chrudimska [AT] litomerice [DOT] cz

Tisková mluvčí města

Ing. Eva Břeňová
tel: 607 186 176
e-mail: eva [DOT] brenova [AT] litomerice [DOT] cz

 • Vydávání tiskových zpráv
 • Vydávání Radničního zpravodaje
 • Pořádání tiskových konferencí
 • Příprava mediálních plánů apod.
NAHORU