Nástroje pro usnadnění přístupu

POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

Návody na řešení vašich životních situací

Oznámení protiprávního jednání - Ochrana oznamovatelů

Město Litoměřice v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice na ochranu oznamovatele“) zavedlo vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a byly pověřeny příslušné osoby k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušné osoby“)

Kdo může podat oznámení

Oznámení má právo podat fyzická osoba, která se v souvislosti s prací (na základě pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr) nebo jinou obdobnou činností (výkon člena voleného orgánu, externí dodavatel dodávek, služeb, stavebních prací atd.) vůči městu Litoměřice dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do níže uvedených oblastí:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby,
 • produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

(Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice bude k 17.12.2021 zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a průběžně aktualizován.)

Město Litoměřice pověřilo příslušné osoby k přijímání oznámení a nastavilo takový vnitřní systém, který zaručuje oznamovateli ochranu osobních údajů a informací uvedených v oznámení.

V souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele je oznámení možné podat přes příslušné osoby a tyto komunikační kanály: 

Příslušné osoby

 • Mgr. Kateřina Moučková
 • Mgr. Šárka Pěkná 

Písemná a ústní oznámení

Adresa:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Obálka musí být zalepena a označena: VOS 

E-mailová adresa

vos@litomerice.cz

Písemní oznámení

V případě písemného oznámení lze použít tento FORMULÁŘ

Ústní oznámení

Ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu: +420 416 916 416


Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno (např. datová schránka, facebook apod), město Litoměřice nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele.  

Další komunikační kanály a kontakty

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání lze využít další komunikační kanály

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů. 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu