Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 4/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
Zastupitelstvo města Litoměřice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. června 2022 usneslo usnesením č. 78/4/2022 vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů na některých vymezených veřejných prostranstvích.

Článek 2
Vymezení pojmů
  1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)
  2. Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.2)
Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů

V době od 21:00 hodin do 7:00 hodin se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nacházejících se v prostoru vymezeném červeným šrafováním v mapovém zákresu uvedeném v příloze této vyhlášky.

Článek 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:
a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu,
b) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč v.r.
starosta

Mgr. Karel Krejza v.r.
1. místostarosta

 

1) ustanovení § 34 zákona o obcích
2) ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů


Vyvěsil: Vladimíra Malá

 Přílohy:

OZV č. 4/2022 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu