Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 
o Městské policii Litoměřice

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 22. června 2021 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět vyhlášky

Ve městě Litoměřice se zřizuje Městská policie Litoměřice.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 01/2003 o Městské policii v Litoměřicích ze dne 10. 4. 2003.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 01/2003 ze dne 26. 1. 2006.

Článek 5 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

 Přílohy:

OZV č. 3/2021 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu