filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Registr oznámení 27.10.2014
 Z důvodu bezpečnosti byly Jiráskovy sady uzavřeny 25.04.2014
 Potvrzeno: Tyršův most bude opraven v roce 2015 14.03.2014
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření roku 2012 15.08.2014
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření roku 2010 15.08.2014
 Městská památková rezervace města Litoměřice 15.08.2014
 Dokumenty památkové péče 15.08.2014
 Oznámení o pořádání tomboly 15.08.2014
 Charita hledá dobrovolníky pro odborný dobrovolnický tým 15.08.2014
 Domy s pečovatelskou službou v Litoměřicích 15.08.2014
 Změna sídla Diecézní charity Litoměřice 15.08.2014
 Povodně - Charita ČR chystá pomoc a sbírku 15.08.2014
 Podporované pečovatelské byty v Litoměřicích, ul. Kosmonautů 2261 15.08.2014
 Služby pro sluchově postižené občany v Litoměřicích 15.08.2014
 Návrh opatření obecné povahy - komunikace ul. U Cementárny, Štětí 15.08.2014
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření roku 2011 15.08.2014
 Návrh rozpočtu na rok 2014 15.08.2014
 Vydání prvního občanského průkazu v 15-ti letech 15.08.2014
 Leták - povolení k odběru vod 15.08.2014
 Proměny Jiráskových sadů 15.08.2014
 Zápis z jednání Komise ŽP 01/2013 15.08.2014
 Zápis z jednání Komise ŽP 2/2013 15.08.2014
 Harmonogram svozu BIO 2014 15.08.2014
 Informace - Občané Litoměřic recyklací starých spotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí 15.08.2014
 Informace - Osvědčení o úspoře emisí 15.08.2014
 Zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Seznam přijatých žádostí a vydaných závazných stanovisek na úseku ochrany ovzduší za rok 2014 ke dni 14. 08. 2014 15.08.2014
 Problematika hluku a rušení nočního klidu 15.08.2014
 Výdej řidičského průkazu v kratší lhůtě 15.08.2014
 Počty podpisů na peticích 15.08.2014
 Seznam Registračních úřadů 15.08.2014
NAHORU