filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Přehled skládek pro likvidaci odpadů z domácností 15.08.2014
 Sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999 sb. a zákona č. 123/1998Sb. 24.04.2019
 Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2018 25.02.2019
 UPOZORNĚNÍ VŠEM NOVĚ VZNIKLÝM PODNIKATELŮM 04.10.2018
 Akce v Klubu seniorů - září 2018 31.08.2018
 Formuláře 26.10.2014
 Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018 04.06.2018
 Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 04.06.2018
 Etický kodex zaměstnance města Litoměřic 24.05.2018
 Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2017 21.02.2018
 Seznam autovraků 10.10.2014
 Připomínkovací verze 5. Komunitního plánu na ORP Litoměřice 2018 - 2020 06.11.2017
 Analýza potřebnosti sociálních služeb SO ORP Litoměřice 15.08.2017
 Koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 - 2020 města Litoměřice 19.06.2017
 Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2016 28.02.2017
 Nová služba pro poplatníky daně z nemovitých věcí 06.01.2017
 Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci ? 03.01.2017
 Válečné hroby a pietní místa 15.08.2014
 Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 27.10.2016
 Slib o včasnějším zprovoznění Tyršova mostu se dodavateli stavby nepodařilo naplnit 04.01.2016
 Novela zákona o cestovních dokladech, občanských průkazech a evidenci obyvatel 09.12.2015
 Informační centrum Okresního soudu v Litoměřicích 23.10.2015
 Zásady pro schvalování dohod o splátkách dluhu 24.09.2015
 Zásady pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu 24.09.2015
 Centrum Srdíčko v Litoměřicích 30.06.2015
 Domov na Dómském pahorku v Litoměřicích - domov seniorů 30.06.2015
 Informace k parkovacím průkazům pro těžce zdravotně postižené občany - držitele průkazů ZTP a ZTP/P 17.06.2015
 Webová aplikace - kontrola vozidel "v převodu" 15.04.2015
 Střední školy v Litoměřicích 15.08.2014
 Školy a školská zařízení v Litoměřicích 15.08.2014
NAHORU