DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Zásady pro schvalování dohod o splátkách dluhu

V souladu s ustanoveními § 85 písm. h) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, u pohledávek spadajících do samostatné působnosti o uzavření dohody o splátkách dluhu rozhoduje:

  1. Rada – schvaluje dohody o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců (včetně),
  2. Zastupitelstvo – schvaluje dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců.

Žádost dlužníka o uzavření dohody o splátkách dluhu spolu s materiály dokládajícími údaje o pohledávce připravuje správce pohledávky (příslušný odbor MěÚ) ve spolupráci s KSaT, právním úsekem. Dlužník může požádat o uzavření dohody i na dosud nesplatnou pohledávku.

Obecné zásady pro uzavírání dohod o splátkách dluhu:

 1. minimální výše splátky se stanoví:
  1. u pohledávek do 3.000,-Kč (včetně) ve výši 200,-Kč měsíčně, 
  2. u pohledávek nad 3.000,-Kč až do 18.000,-Kč (včetně) ve výši 500,- Kč měsíčně,
  3. u pohledávek nad 18.000,-Kč ve výši 1.000,- Kč měsíčně (z důvodů hodných zvláštního zřetele lze měsíční splátku snížit).
 2. maximální doba splatnosti dluhu se stanoví na 24 měsíců; z důvodů hodných zvláštního zřetele lze stanovit splatnost až 36 měsíců (důvody zdravotní, sociální apod.).
 3. v dohodě o splátkách dluhu musí být výše měsíční splátky stanovena tak, aby byly zachovány zásady uvedené pod body 1 a 2 současně, tedy aby doba splatnosti nepřesahovala stanovené maximum a výše splátky stanovené minimum.
 4. dohoda o splátkách dluhu musí být vždy uzavřena na dlužnou částku včetně příslušenství, které se ale do stanovených limitů nezapočítává.

Zároveň se stanoví, že dlužník může splácet dluh ve splátkách, za podmínky uzavření dohody o splátkách dluhu, a to pod ztrátou výhody splátek ve smyslu § 1931 občanského zákoníku (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu). Pokud k uzavření dohody nedojde (např. se dlužník nedostaví k jejímu podpisu) a v termínu stanoveném v rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva není uhrazena první splátka, bude dlužná částka po dlužníkovi vymáhána soudní cestou.

Rada nebo Zastupitelstvo mohou rozhodnout odlišně od těchto zásad. Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Litoměřice dne 17.9.2015 usnesením č. 165/7/2015 a nabývají účinnosti tímto schválením.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu