NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

Kultura v prosinci

Tradiční rozsvícení vánočního stromu, trhy trvající čtrnáct dní, soutěže, zdobení stromečků, fotokoutek v novém vizuálu nebo Ježíškova pošta. Takové byly Vánoce na Mírovém náměstí organizované Městskými kulturními zařízeními (MKZ) Litoměřice. K vánoční náladě přispěla také v Kulturním a konferenčním centru vánoční show Janka Ledeckého či adventní jarmark na hradě.

Černý prapor

Na městské věži u kostela Všech svatých na Mírovém náměstí vlaje černý prapor. Na žádost církve ho zde vyvěsilo vedení města s cílem uctít památku zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI., jenž skonal 31. prosince 2022. Prapor bude na věži do pátku 6. ledna.

Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, zemřel ve věku 95 let. Funkci nejvyššího představitele církve zastával téměř 8 let v období 2005 – 2013. Pocházel z Bavorska a byl v pořadí 256. papežem.

Vysokorychlostní trať

Jednání o vysokorychlostní trati, která se přímo dotýkají i města Litoměřice, pokračují. V prosinci proběhlo za účasti vedení města, zastupitele pro územně plánovací činnost a odboru územního rozvoje jednání s bývalým ústeckým politikem Martinem Hausenblasem a zástupcem společnosti CEDOP (Centrum pro efektivní dopravu).

Novému vedení města bylo představeno alternativní vedení návrhu vysokorychlostní trati, které je umísťováno západně od města Litoměřice. Řeku Labe překonává zhruba na hranici katastru s obcí Žalhostice, aby následně vstoupilo do tunelu pod masiv Českého středohoří. Pro tuto trasu se vžilo označení „varianta H“. Tento návrh obsahuje variantní napojení obou stávajících konvenčních železničních tratí.

„Je nutné konstatovat, že se jedná o vlastní a soukromou iniciativu pana Hausenblase, která nekoresponduje se třemi variantami vedení vysokorychlostní trati, které jsou již několik měsíců projednávány v procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.  Tyto tři varianty z návrhu Správy železnic jsou umísťovány východně od Litoměřic. Všechny tři nyní projednávané varianty z dílny Správy železnic poskytují městu Litoměřice přímé vysokorychlostní napojení ve směru na Prahu,“ konstatoval v této souvislosti místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.

Po seznámení s variantou H považuje i nové vedení města za nutné vyjádřit obavy z hlediska její proveditelnosti. Zejména napojení na stanici Litoměřice horní nádraží nijak nereflektuje místní poměry, protože by vyvolalo koncentraci dopravy ve zklidněné rezidenční a školní části města a obecně by mělo významný negativní vliv na dosavadní koncepci rozvoje města. Napojení zastávky Litoměřice město, kam jsou již mnoho let směřovány všechny dostupné módy dopravy, se ve variantě H naopak jeví jako technicky velmi obtížně realizovatelné z důvodu blízkosti mostu generála Chábery, řeky Labe coby mezinárodní vodní cesty, čistírny odpadních vod a také samotné železniční trati 072. Problémem varianty H je také umístění vysokorychlostní trati do blízkosti stávajícího úložiště radioaktivního odpadu Richard, protože umístění dvou staveb kritické infrastruktury blízko sebe může znamenat významné bezpečnostní riziko, zvlášť v souvislosti s nevyjasněným rozsahem bývalé podzemní továrny Richard s nejistými geologickými poměry.

„Město Litoměřice má i nadále zájem o napojení na systém vysokorychlostních tratí, nicméně varianta H se po jejím prostudování a ve srovnání s aktuálně projednávanými variantami Správy železnic v návrhu aktualizace zásad územního rozvoje jeví jako obtížně realizovatelná,“ prezentoval stanovisko vedení města Litoměřice místostarosta Adámek.

Autor: Rada města Litoměřice
Foto: Zdroj: www.pixabay.com

Ztracená peněženka

Kamerový systém provozovaný litoměřickou městskou policií zachránil ženě letošní Vánoce. V období před Štědrým dnem se na strážníky obrátila zdrcená žena, že byla na vyšetření v nemocnici a někde před ní ztratila peněženku. Uvnitř prý měla více než 10 tisíc korun na nákup vánočních dárků.

Svoz bioodpadu

Město Litoměřice upozorňuje občany, že dle níže uvedeného harmonogramu bude zahájen pravidelný svoz bioodpadu z území města. V příslušném termínu je možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

JEDINÝ MIMOŘÁDNÝ SVOZ PROBĚHNE 30. – 31. LEDNA 2023

Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat 1x za 14 dní vždy v sudý týden v PONDĚLÍ od konce března do listopadu, a to v následujících termínech ve všech ulicích, které nejsou uvedeny níže:

20.03., 03.04., 17.04., 01.05., 15.05., 29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07., 07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11.

Stejně jako v loňském roce bude svoz bioodpadu probíhat pravidelně 1x za 14 dní vždy v sudý týden v ÚTERÝ v následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická, a to v termínech:

21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno.

Do nádoby na bioodpad patří:
- rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
- kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)
- skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina
- neznečištěná zemina

Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:
- živočišné zbytky
- maso, kosti
- uhynulá zvířata
- olej z potravin
- obaly od potravin (sklo, plast, kov)

Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadu v Litoměřicích, konkrétně na odboru životního prostředí u Ing. Veroniky Kleverové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů, lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

 Přílohy:

Harmonogram svozů bioodpadu pro rok 2023 (.pdf)

Zimní úklid ulic

Varování meteorologů se vyplnila a Litoměřice se stejně jako další města a obce kvůli namrzajícím srážkám potýkaly od pondělního odpoledne s ledovkou. Chodníky i komunikace, na kterých se tvořila souvislá vrstva ledu, ošetřovali pracovníci technických služeb města posypem od 15 do 24 hodin. Údržba chodníků následně pokračovala i dnes od 3 hodin a stále pokračuje.

Informační centrum

Informační centrum Litoměřice oznamuje, že v následujících čtrnácti dnech bude mít od 11 do 12 hodin polední přestávku.

Otevírací doba infocentra během vánočních svátků:
19. – 23. prosince: 9 - 11 hodin - 12 - 17 hodin
24. – 26. prosince: zavřeno
27. – 29. prosince: 9 – 11 hodin - 12 – 17 hodin

30. prosince: 9 - 11 hodin - 12 - 14 hodin

31. prosince – 1. ledna zavřeno
2. – 6. ledna 9 – 17 hodin
7. ledna 9 – 12 hodin

Zastupitelé zasedání

Rozpočet města Litoměřice na příští rok je schválený. Na jeho podobě se shodli zastupitelé na včerejším zasedání konaném v sále litoměřického hradu. Celkové výdaje dosáhnou 751 milionu korun, příjmová část počítá s financemi ve výši 687 milionů korun. Schodek ve výši 64 milionů město pokryje z vlastních zdrojů.

Zima v Litoměřicích

Litoměřice se dlouhodobě snaží, aby ve městě fungovaly adekvátní sociální služby pro všechny, kteří je potřebují. To se týká i problematiky lidí bez domova. Právě ti v současném mrazivém počasí patří mezi nejohroženější. I přesto ale na ulici spát nemusí. Ochranu před teplotami bod bodem mrazu lidem bez přístřeší poskytuje středisko sociální prevence a humanitární pomoci Charity Litoměřice, na jejíž provoz město v rámci sociální politiky přispívá. 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu