RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

"LOKAL" Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky

 02 czi

   

Popis projektu:

Hlavní náplní projektu je udržitelný rozvoj a zefektivnění, zkvalitnění fungování a řízení města Litoměřice. Dále zkvalitnění a zefektivnění komunikace s veřejností a tím zajistit maximální spokojenost klientů (občanů, podnikatelů, institucí) s poskytovanými službami. Projekt přispívá k naplňování dlouhodobých rozvojových cílů města, mezi které patří rovněž "odpovědně, kvalitně, lidsky, atraktivně a efektivně řízené město".

V rámci projektu dojde k zavedení modelu CSR a udržitelného rozvoje UN GLOBAL Compact a EFQM dojde k zefektivnění procesů, k rozvoji trvale udržitelné vynikající úrovně poskytovaných služeb a výkonnosti úřadu a v neposlední řadě k zavedení udržitelného rozvoje do procesů úřadu. Zavedením inovačního managementu dojde k nastavení procesů pro sběr, zpracování a implementaci inovačních podnětů, vytvoření motivačního prostředí pro zaměstnance, lepší interní komunikaci a zefektivnění fungování úřadu.Zefektivní a zkvalitní se komunikace s občany města Litoměřice díky zavedení portálu občana, aktualizaci webových portálů dojde k zefektivnění komunikace s občany a směrem k návštěvníkům města. Portál občana přinese snížení administrativní zátěže, zjednodušení a zpřehlednění přístupu k informacím pro veřejnost. Součástí je i získávání zpětné vazby od občanů města, k jejich potřebám v rámci litoměřických lokalit, k zajištění plnohodnotného kvalitního života z pohledu budoucích potřeb a jejich finančního zajištění.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016785

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: 03_19_109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 

 

Celkové náklady projektu 8 906 593,75,- Kč
z toho způsobilé výdaje celkem 8 906 593,75,- Kč
z toho nezpůsobilé výdaje celkem 0,- Kč
Příspěvek Evropské unie  7 570 604,68,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu  890 659,38,- Kč
Podíl města  445 329,69,- Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Šturalová - manažer MAS, STUR , Útvar PROlidi, Měú Litoměřice

T: 416 916 449, E: veronika.sturalova@litomerice.cz 

Zpracoval: Ing. Veronika Šturalová
Vyvěsil: Michal Kříž

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu