Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřice náměstí

Geotermální projekt má velkou šanci získat podporu. Konečně.

Skvělá zpráva pro Litoměřice. Brusel pošle 40 miliard korun České republice na pomoc třem strukturálně postiženým regionům (Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji), charakteristických silnou závislostí ekonomiky na fosilních palivech, těžké energetice a průmyslových procesech s vysokými emisemi. Litoměřice, jež svým geotermálním projektem představují jedno z řešení pro tzv. novou energetiku, tak mají velkou šanci na finanční podporu dosáhnout. 

Projekt SYNERGYS - systémy pro energetickou synergii, jehož hlavním cílem je využití mělké a hlubinné geotermální energie, budování podzemních zásobníků tepla, výroba tzv. zeleného vodíku apod., již Ústecký kraj zařadil mezi strategické projekty. Je tedy velmi pravděpodobně, že v operačním programu Spravedlivá transformace bude podpořen. Do našeho kraje a Litoměřic by tak mělo doputovat až 1,25 miliardy korun.

„Mám z toho obrovskou radost. Téměř dvacet let náročné a v mnoha ohledech průkopnické práce, provázené donedávna jistým nepochopením strategického významu geotermální energie jak ze strany státu, tak i Evropské unie, snad již konečně bude korunováno úspěchem,“ neskrývá radost starosta Ladislav Chlupáč, který byl jedním z těch, co stáli u zrodu myšlenky využití tohoto široce dostupného obnovitelného zdroje energie.

Nutno však podotknout, že nositelem projektu SYNERGYS není město Litoměřice. To se totiž postupem let v zájmu dosažení co nejvyšší efektivity prací spojilo s akademickou sférou v čele s Univerzitou Karlovou a Českou geologickou službou, pod jejíž taktovkou přípravy projektu probíhají a finišují. Město nicméně zůstává strategickým partnerem, protože na jeho pozemcích bude projekt realizován. Vložené náklady se tak městu již brzy začnou vracet například ve formě pronájmu pozemků, pronájmu již realizovaného dvoukilometrového průzkumného vrtu apod. 

Vrtat se však v Litoměřicích má již počátkem příštího roku, zatím do menší hloubky než plánovaných 3,5 kilometru. Díky paralelně probíhajícímu mezinárodnímu projektu PUSH-IT z evropského programu HORIZON Europe totiž budou realizovány dva pilotní vrty do hloubky cca 500 metrů s cílem zjistit detailní geologické a hydrogeologické poměry, jež mají klíčový vliv na celkovou energetickou kapacitu podzemních zásobníků a pomohou zpřesnit nastavení celkového počtu vrtů a jejich konečný technický design. „Na realizaci těchto pilotních vrtů, které velmi dobře doplňují současné přípravné práce, již máme k dispozici téměř 800 tisíc euro,“ informoval manažer geotermálního projektu Antonín Tym.   

Jaký je předpokládaný harmonogram prací? Přípravný rok 2023 bude zaměřen na vyhodnocování dat získaných z pilotních vrtů, na dopracování projektu mělkých a hlubinných vrtů a na zahájení výběrových řízení na dodavatele vrtných prací. Klíčové bude také sestavení realizačního týmu, jehož významnou část mají tvořit zahraniční experti z celé Evropy.  

Práce na mělkých vrtných polích a prvním hlubinném vrtu mají být zahájeny v roce 2024. První „geobaterie“ (podzemní zásobníky tepla) by mohly být hotové během roku 2025. Postupně bude dokončen i druhý hlubinný vrt s očekávaným spuštěním o rok později. „Pokud vše půjde podle navrženého plánu,“ podotkl Antonín Tym.

Nezbytným předpokladem přitom je spolupráce s místní výtopnou MVV Energie CZ, jež se nyní ale převádí do vlastnictví novému majiteli. V případě úspěšné realizace projektu SYNERGYS získáme zdroj tepla, které bude prostřednictvím distribuční sítě vlastněné touto společností rozváděno do domácností.

Vybrané cíle projektu SYNERGYS:

  • vYrealizovat soubor pilotních technologií: hlubinná GTE, podzemní zásobníky tepla, výroba vodíku a další obnovitelné zdroje energií (OZE)
  • rozvinout evropsky významnou testovací infrastrukturu pro využívání geoenergií a integraci OZE
  • vytvořit nové odvětví geoenergií absorbující odborníky z utlumovaného důlního a energetického sektoru

Autor: Eva Břeňová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu