RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice

irop cz ro b c rgb

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení připravenosti a operativnosti místní jednotky IZS pro možnost rychlého a efektivního řešení nastalých požárů a dalších mimořádných událostí a krizových s ituací a tím zajistit kvalitativně lepší ochranu životů a zdraví obyvatel. Hlavní aktivitou je nákup velkokapacitní požární cisterny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Litoměřicích v souladu s Normativem vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem. 

Projekt řeší tyto nedostatky zásahů jednotky: malé množství hasebních látek, špatná průjezdnost ve ztížených podmínkách. To znamená, že v současné době, se v případě požáru není JSDH Litoměřice schopna s nynější technikou dostat po lesnických cestách co nejblíže k požářišti a efektně zasáhnout. Toto je způsobeno soudobým vybavením jednotky.

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaštítěného Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) bude umožněno zvýšené prováděných hasebních prací při použití žádané techniky a následné zamezení větším škodám na majetku i životním prostředí.

Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001030

Prioritní osa: 06.1– Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Oblast podpory: 06.1.23 - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

Celkové náklady projektu: 7,2 mil. Kč

Výše dotace: 6,5 mil. Kč

Podíl města Litoměřice: 0,7 mil. Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Šturalová – manažer strategií a manažer-koordinátor pro místní akční skupinu
MěÚ Litoměřice - Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
Tel.: + 420 605 224 122, E-mail: veronika.sturalova@litomerice.cz

cisterna

 


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..