Nástroje pro usnadnění přístupu

RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

Litoměřice známé před i za svými hradbami

Popis projektu

Cílem projektu bylo zvýšení počtu návštěvníků města/regionu/Ústeckého kraje, rozšíření návštěvnické základny a podpora komplexní informovanosti návštěvníků regionu prostřednictvím účinného marketingu a publicity. Výsledkem projektu je využití potenciálu regionu pro cestovní ruch a dosažení prestiže Ústeckého kraje. Projekt zahrnoval aktualizaci, rozšíření a modernizaci spektra tištěných materiálů, vznik moderních forem prezentace regionu (virtuální prohlídky) zkvalitnění průvodcovských služeb (s využitím audio a GPS guide atd.) a založení tradice pořádání konferencí o cestovním ruchu v Litoměřicích/Ústeckém kraji.

 

Obecné cíle projektu:
- propagace kulturně-historického potenciálu Ústeckého kraje a přírodních krás,
- nárůst tuzemských i zahraničních turistů v regionu/Ústeckém kraji,
- zvýšení podílu Litoměřic/regionu/Ústeckého kraje na cestovním ruchu ČR,
- zvýšení příjmu z cestovního ruchu pro podnikatele i region,
- spolupráce subjektů v cestovním ruchu v regionu/Ústeckém kraji/ČR.

Specifické cíle projektu:
- změna image Ústeckého kraje (cíl: Ústecký kraj = místo vyhledávané domácími i zahraničními návštěvníky),
- nárůst tuzemských i zahraničních turistů ve městě/regionu/Ústeckém kraji,
- zvýšení informovanosti turistů o městě/regionu/Ústeckém kraji,
- zvýšení zájmu o turistické atraktivity města/regionu/Ústeckého kraje,
- rozvoj služeb v cestovním ruchu (nové příležitosti pro podnikání)a odbytu ubytovacích služeb,
- intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu (rozvoj partnerství),
- zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro podnikatele i region,
- efektivní marketing cestovního ruchu (obnova a zkvalitnění prostředků propagace),
- funkční propagace využívající efektivních distribučních toků,
- vznik rozvojových dokumentů cestovního ruchu (Cyklistického a turistického generelu a marketingové strategie),
- multiplikační efekty projektu.

Registrační číslo: CZ.1.09/4.3.00/06.00048
Oblast podpory: 9.4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR
Prioritní osa: 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Celkové způsobilé výdaje na projekt (dle Smlouvy): 4 892 090,- Kč
Výše dotace (dle Smlouvy): 4 525 182,99 Kč
Datum registrace projektu: 18. 6. 2008
Datum ukončení projektu: 29. 1. 2010

Kontaktní osoba:

Tereza Kalinová
MěÚ Litoměřice - Oddělení projektů a strategií
telefon: 416 916 446
e-mail: tereza.kalinova@litomerice.cz


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu