Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

zahrada čech

Zahrada Čech žádá po státu úhradu škody

Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích v předchozích dnech proběhl podzimní veletrh Zahrada Čech - jako jedna z mála výstavních akcí plánovaná pro rok 2020. „Jsme velice rádi, že se po více jak půlroční pauze mohla akce uskutečnit, byť za přísnějších hygienických opatření. Přes veškeré snahy a úsilí však výstava nedopadla dle očekávání. Na ekonomickém výsledku se podepsal značný pokles návštěvnosti. Počet návštěvníků byl oproti předešlým rokům poloviční, což přisuzujeme obecnému strachu ze současné situace, který z našeho pohledu silně podnítily mediální informace a výroky vládních činitelů v průběhu výstavy,“ uvedla Bc. Michaela Mokrá, obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech s.r.o.

Podzimní Zahrada Čech tak nedokázala vyplnit ztráty, které společnosti vznikly v důsledku omezení činnosti po zavedení kroků Vlády České republiky v boji proti pandemii nemoci Covid-19. Přesto, že snad tyto kroky skutečně napomohly zabránit dalšímu šíření nového koronaviru, zcela omezily výdělečnou činnosti společnosti a způsobily značnou škodu, která dolehla zásadním způsobem na současný i budoucí chod společnosti. „Tímto v žádném případě nezpochybňujeme restrikce zavedené vládou, pouze uplatňujeme své právo domáhat se náhrady způsobené škody na státu, který je podle ustanovení § 36 krizového zákona povinen nahradit újmu vzniklou v příčinné souvislosti s omezeními vyhlášenými podle krizového zákona“ uvedl Lukas Wünsch, jednatel společnosti Zahrada Čech s.r.o.

Na základě toho byla v měsíci září podána výzva s prosbou o úhradu způsobené škody adresovaná Úřadu vlády České republiky. Tato náhrada však řeší pouze aktuální škody v době krizového řízení, s ubíhajícím časem stále přetrvávají nároky na provoz areálu výstaviště, a to bez potřebných výnosů, což silně ohrožuje celé fungování společnosti. Pokud proto nebude výzva včas vyslyšena, je společnost připravena v dalším kroku podat žalobu na náhradu škody dle zákona číslo 82/1998 Sb. směřovanou též Úřadu vlády České republiky.

Již nyní by byla existence společnosti bez dotační podpory od Města Litoměřice ohrožena, stejně tak nadcházející výstavní plány. „Neskutečně si toho vážíme a srdečně za podporu děkujeme. S ohledem na současnou situaci bude dotační částka vyčerpána v plné výši. Takto jsme provozně zabezpečeni až do jarní sezóny 2021, pokud ovšem nebudou vydána nová opatření omezující další naši činnost“ uvedla Bc. Michaela Mokrá, obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech s.r.o. Jednání o dotační podpoře se však neobešlo bez příslibů členům Rady města a Zastupitelstva města Litoměřice.

Mimo výzvy a případné žaloby tak byla zároveň podána žádost ministru zemědělství o možnou marketingovou podporu v rámci výstavy Zahrada Čech. „Při dotačních jednáních jsme přislíbili, že podnikneme všechny možné kroky, které by vedly k pokrytí nákladů ze všech dostupných zdrojů, čímž dostojíme podmínkám dotační smlouvy. A také z toho důvodu jsme přistoupili k výše zmíněným krokům k získání náhrady škody od státu,“ doplnil na závěr Lukas Wünsch, jednatel společnosti Zahrada Čech s.r.o.

Tiskovou zprávu zpracovala společnost Zahrada Čech, s. r. o.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu