Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

V Litoměřicích vznikne vědeckovýzkumné geotermální centrum

geotermal stavba mpRealizaci projektu RINGEN, spočívajícího ve vybudování vědeckovýzkumné infrastruktury v areálu Jiříkových kasáren, oznámilo tento týden město Litoměřice. Učinilo tak ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, která je nositelem projektu, jenž má být s využitím již přidělené finanční podpory MŠMT a dalších zdrojů v celkové výši až 130 milionů korun realizován v následujících čtyřech letech (s možností prodloužení do roku 2022 a dále). Jedná se rovněž o důležitou součást projektu hlubokých geotermálních vrtů v lokalitě Litoměřice. „Litoměřice se tak stanou městem s unikátním vědeckovýzkumným pracovištěm, jediným svého druhu v ČR, které doplní několik podobných pracovišť v Evropě. Bude poskytovat vysoce specializované služby různým průmyslovým a stavebním oborům, unikátní data a vybavení a v neposlední řadě budou moci vysoké školy, výzkumné organizace a firmy využít její zázemí pro vlastí výzkum či praktické zkoušky a testy, stejně jako výuku. Hlavním úkolem je koncentrovat odborné znalosti různých oborů a špičkové vybavení do jednoho místa a přispět k výzkumu efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie,“ poukázal na význam projektu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Učinil tak tento týden v průběhu dvoudenní mezinárodní konference, která probíhala v litoměřickém hradu za účasti českých i evropských odborníků z řady zemí, např. z Velké Británie, Německa, Francie či Švýcarska.

„V rámci výzkumné infrastruktury RINGEN, realizované konsorciem sedmi partnerů, bude realizována stavba vědeckovýzkumného pracoviště s laboratořemi a příslušnou technikou na místě jedné ze zdejších hal (viz vizualizace),“ konkretizoval záměr profesor Tomáš Fischer z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezi hlavní výzkumné oblasti budou patřit např. testování nových vrtných technologií či stimulace propustnosti hornin ad.

Další fází bude realizace dvou 4-5 kilometrů hlubokých vrtů a vytvoření podzemního geotermálního výměníku. „Začátkem června podáme žádost o dotaci na jejich realizaci, přičemž max. náklady mohou dosáhnout přibližně 1,35 miliardy korun,“ informoval manažer geotermálního projektu Antonín Tym. Energie získaná z těchto vrtů by pak v případě úspěšné realizace projektu měla sloužit k vytápění Litoměřic, které jsou jediným městem v České republice, jež má povoleno tzv. zvláštní zásah do zemské kůry.
Evropští odborníci na geotermální energii nešetřili v souvislosti s litoměřickým projektem superlativy. „Jde o fantastickou iniciativu,“ uvedl doslova profesor David Bruhn z Mezinárodního centra pro výzkum geotermální energie. „V Evropě je totiž celá řada většinou soukromých projektů, tudíž výsledky a měření nejsou výzkumníkům a univerzitám k dispozici. Litoměřický projekt je proto nesmírně cenný nejen pro zdejší obyvatele, ale i z globálního hlediska výzkumu geotermální energie,“ dodal profesor, který je považován za jednoho z předních odborníků specializujících se na rozvoj geotermálních systémů. Ocenil také fakt, že Litoměřice, na rozdíl od měst s podobnými vědeckovýzkumnými centry, mají k dispozici i rozvodnou síť potřebnou pro distribuci tepla, což umožní přímo využít získané poznatky z výzkumné fáze projektu v praxi a mohou sloužit obyvatelům města.

Vstup do významné fáze geotermálního projektu prezentovalo město Litoměřice ve spolupráci s partnery nejen českým a evropským odborníkům, ale hlavně obyvatelům města, kteří se 22. března zúčastnili v hradu veřejné diskuse.

Město Litoměřice připravuje v ČR unikátní projekt již od roku 2008. V průběhu přípravy došlo k zásadní změně jeho celkové koncepce s ohledem na nové možnosti financování a potřebu snížení rizik spojených s jeho realizací. Na projektu nově spolupracuje celá řada výzkumných pracovišť, včetně Akademie věd, České geologické služby a univerzit, které rozšířily a zásadně odborně posílily projektový tým města.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu