Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

V dubnu začíná výměna průkazů osob zdravotně postižených

Bez správního řízení a bez nového posuzování zdravotního stavu bude letos od 1. dubna probíhat výměna průkazů osob se zdravotním postižením (OZP).

„Nárok na průkaz je možno uplatnit v průběhu celého roku, nejpozději však do 31. prosince," upozorňuje Hana Lamošová, pracovnice Úřadu práce v Litoměřicích, která má tuto problematiku na starosti.

Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od Úřadu práce v Litoměřicích (kontaktní pracoviště Na Valech 525/12) doporučený dopis s výzvou, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. Ve správní působnosti města Litoměřice jde zhruba o dva tisíce lidí.
„U osob, které tento typ průkazu mají, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se samy k výměně průkazu přihlásily," upozorňuje pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích Petra Benešová. Je přitom nezbytné prokázat oprávněnost přiznání průkazu. V případě pochybnosti o pravosti předložených dokladů bude zahájeno správní řízení.
Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P bude velikostně stejný jako občanský průkaz z polykarbonátového materiálu, s několika ochrannými prvky a hmatovými symboly pro nevidomé.

Formuláře žádosti o výměnu průkazu naleznete v elektronické formě na portálu MPSV ČR, www.mpsv.cz, v tištěné formě na Úřadu práce. Společně s vyplněným formulářem je nezbytné dodat fotku velikosti průkazové fotografie, předložit doklad o totožnosti a zaplatit třicetikorunový správní poplatek. „K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit osobně nebo je možné zplnomocnit jinou osobu. Zplnomocnění však musí být ověřené buď na matrice, Czechpointu nebo notářem.

Nárok na přechod průkazu OZP mají tito držitelé:

• současní držitelé platných průkazů mimořádných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P) mají nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014. Symbol na průkazu OZP, který označuje závažnost postižení (TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá stupni přiznaných mimořádných výhod (I., II. III. stupeň).
• držitelé platného průkazu OZP vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 (průkazy vydané z titulu příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na péči nebo samostatného správního řízení o průkaz OZP), mají taktéž nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu