Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Tvořením a soutěží proti drogám. A za odměnu třeba mobil!

plakmpJste tvořiví a zajímá vás protidrogová tematika? Připojte se k soutěži. Vyjádřit svůj životní postoj k problému závislostí na drogách, kouření, alkoholu a vyhrát třeba mobilní telefon i jiné ceny mohou žáci základních škol (6. až 9. třída) a středních škol nebo učilišť. Soutěž o nejlepší plakát proti závislostem „Správným směrem 5“ vyhlásil odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR.

 

„Námět plakátu musí vystihovat zadání, tedy být jednoznačně zaměřený proti závislostem. Vždy se musí jednat o práci jednotlivce, který má povoleno využít jakoukoliv techniku a nápad (koláž, kresbu, malbu apod.),“ informovala Miroslava Najmanová, manažerka prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Uzávěrka došlých grafických děl je v termínu 14. listopadu 2017. Ukončení a vyhlášení výsledků proběhne do 30. listopadu, slavnostní vyhlášení se potom uskuteční v prosinci 2017.

Podmínky soutěže:

Technické parametry výstupu (plakátu): formát 50 x 70 cm Formát souboru JPG rozlišení 72 DPI
Podmínky dodání a registrace: díla budou dodána na CD ve formátu JPG a musí být označena: jméno, příjmení, e-mail, přesná zpáteční adresa školy, kategorie I. ( pro základní školy) nebo kategorie II. ( pro střední školy) vč.
Adresa doručení: Město Litoměřice odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice
Na obálce musí být uvedeno: "Správným směrem 5"

Soutěž je určena pro žáky a studenty na školách v Litoměřicích: - v kategorii I. pro základní školy (6.až 9.tř.) - v kategorii II. pro střední školy, učiliště

Hlavní kritéria hodnocení: fantazie, originalita tématu, náročnost zpracování zvoleného tématu v grafické technice Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže: bude provedeno na začátku prosince 2017 (Přesné údaje o průběhu a čase budou včas zaslány).

Další podmínky soutěže:

1. Vstupem do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Zároveň jím vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci a souhlas se zveřejněním jména ve sdělovacích prostředcích (online a off-line médiích) v případě výhry a na internetových stránkách organizátora u zaslaných příspěvků.


2. Zúčastnit se soutěže není možné s příspěvky: - u nichž účastník není držitelem autorských práv, či nemá souhlas držitele autorských práv k uveřejnění, - které podporují násilí, nesnášenlivost k politické, náboženské nebo sexuální orientaci, - které mají vulgární, obscénní nebo rasistický obsah či kontext, - které jinak ohrožují čest, důstojnost a dobré jméno jakékoliv fyzické či právnické osoby. O vyřazení příspěvků, které nesplňují podmínky a pravidla soutěže, rozhodne s konečnou platností organizátor. Informace o vyřazení příspěvku bude zaslána na e-mailovou adresu soutěžícího uvedenou při registraci.


3. Účastník rovněž prohlašuje, že osoby zachycené v jeho díle souhlasí s uveřejněním a jeho případným dalším užitím organizátorem soutěže bez dalších nároků z jejich strany.


4. Registrací příspěvku převádí účastník soutěže na organizátora bezúplatně práva užít příspěvek ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu a neomezenou dobu s tím, že organizátor není povinen práva využít.


5. Současně se organizátor zavazuje, že dílo bude využíváno v souladu s dobrými mravy.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu