Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

projednání

Stavbaři představili předběžný harmonogram oprav sítí v Dlouhé ulici

Dožilou vodovodní sít a kanalizaci, včetně domovních přípojek v Dlouhé a Mostecké ulici čeká v následujících měsících kompletní rekonstrukce. Podobu předběžného harmonogramu stavebně komplikovaných oprav představili ve čtvrtek na veřejném setkání obyvatelům i živnostníkům z této lokality zástupci zhotovitelské firmy a investora, kterým je Severočeská vodárenská společnost.

Jak upozornil Michal Vlasák, jednatel zhotovitele společnosti Emvi Pro, souběžně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace bude probíhat také výměna plynovodu. Harmonogram etap je proto zatím pouze orientační, neboť správce plynového potrubí společnost GasNet nemá dosud vysoutěženou realizační firmu.

„V některých částech stavby musí plynaři nastoupit před námi a vymístit nejprve plynovod, který místy vede v naší trase. Proto vám nyní nejsme schopni říci pevné termíny,“ vysvětlil Michal Vlasák.

Nicméně první etapa prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace má podle zhotovitele začít v srpnu ve spodní části (blíže k mostu) Mostecké ulice. Trvat by měla zhruba do polovina října. Druhá etapa prací spojených s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu začne ve spodní části Dlouhé ulice od kruhového objezdu ke křižovatce s Velkou Dominikánskou. Podle stavbyvedoucího Aloise Trochty by tato část měla trvat přibližně od října do prosince.

„Pokud nám to počasí dovolí, budeme přes zimu pokračovat rekonstrukcí kanalizace v Dlouhé ulici postupně směrem k Mírovému náměstí, a to výkopem pouze v silnici. Postupovat budeme ve třiceti až padesáti metrových úsecích, které po dokončení budeme zasypávat,“ popsal třetí etapu plánovanou od ledna do července 2025 stavbyvedoucí.

Čtvrtá etapa zahrne rekonstrukci vodovodního řadu v Dlouhé ulici a trvat by měla od srpna do prosince příštího roku. I v tomto případě je však zhotovitelská firma závislá na postupu rekonstrukce plynovodu, které je zde v kolizi. Stejná situace je také ve zbývající části Mostecké ulice, kde bude v páté etapě možné kanalizaci a vodovod vyměnit až poté, co rekonstrukci dokončí plynaři.

Práce na výměně sítí s sebou se neobejdou bez dopravních omezení a úplných uzavírek. „Přesto se ale budeme obyvatelům i živnostníkům v obou ulicích v maximální možné míře vyjít vstříc a umožnit zásobování a v omezené míře, v závislosti na průběhu prací, i parkování,“ dodal stavbyvedoucí Alois Trochta.

V návaznosti na tak rozsáhlý zásah do povrchů chodníků i vozovky, který si výměna sítí v Dlouhé ulici vyžádá, plánuje město Litoměřice celý uliční prostor kompletně revitalizovat, tak aby odpovídal současným požadavkům na veřejné prostranství a sloužil další desítky let.  Urbanistická studie počítá mimo jiné se změnou povrchů, kdy zámkovou dlažbu na chodnících a asfalt na vozovce má nahradit kamenná dlažba, podobně jako v jiných částech městské památkové rezervace v Litoměřicích. Studie dále řeší také změnu veřejného osvětlení, novou výsadbu zeleně či mobiliář.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu