Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Starosta Litoměřic se společně s kolegy setkal s biskupem

starosta u biskupa mpLitoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant se v úterý 26. května setkal v biskupské rezidenci v Litoměřicích s představiteli měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby se s nimi osobně pozdravil a poděkoval jim za spolupráci. Pozvání se účastnilo na devadesát z nich, nechyběl mezi nimi ani starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč nebo teplický primátor Jaroslav Kubera. Na tato setkání jsou zváni primátorky, primátoři, starostky, starostové, příp. jejich zástupci, s nimiž se biskup během uplynulého roku setkal, mj. při svých pastoračních návštěvách farností. Přijetí v biskupské rezidenci má nejen společenský charakter, jeho cílem je vytvořit přátelský prostor pro vzájemné povzbuzení a podat aktuální informace ze života římskokatolické církve. Mons. Jan Baxant poděkoval přítomným hostům za spolupráci, ocenil jejich službu, kterou vykonávají pro obyvatele svých měst a obcí, a poukázal na to, že úsilí a poslání pracovat pro lidi je pro obě strany společné.

Setkání se účastnili také generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, biskupský vikář pro pastoraci J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek a ekonomka Biskupství litoměřického Bc. Zuzana Bumbová.

Generální vikář Stanislav Přibyl hovořil o tématu tzv. církevních restitucí. Řekl, že církev musí jednat se zřetelem na budoucnost – tj. použít omezené finanční prostředky navrácené v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi především k investicím, ne je vynaložit jednorázově (např. do oprav kostelů). Má-li totiž církev i nadále plnit své poslání, sloužit celé společnosti a pomáhat potřebným, musí mít pro tuto pomoc, pro tuto činnost finanční zdroje. Ujistil přítomné, že církev má zájem i nadále rozvíjet spolupráci s městy a obcemi. „V prvních letech tohoto procesu vás však chci poprosit o trpělivost,“ poukázal v souvislosti s přechodem církve na nový model hospodaření.

Zuzana Bumbová uvedla, že peníze z církevních restitucí musí do budoucna zajistit chod diecéze, a zmínila investiční projekty, které se již podařilo zrealizovat: studentskou ubytovnu v Liberci-Harcově a sociální zemědělskou farmu ve Velenicích na Českolipsku. Ta má nabídnout práci a ubytování nejen dlouhodobě nezaměstnaným, ale i osobám jinak znevýhodněným na trhu práce, například propuštěným po výkonu trestu.

Biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek připomněl, že kostely jsou důležitou součástí života měst a obcí a potřebují kněze a společenství lidí, aby mohly sloužit svému účelu. Povzbudil tedy starosty, aby se nebáli spolupracovat s kněžími ve farnostech. Nakonec informoval přítomné o tom, že od letošního roku zahájil v litoměřické diecézi činnost diecézní soud, a krátce zmínil, čím se bude zabývat. Současně představil i některé jeho členy, kteří se setkání účastnili - doprovázeli starosty obcí svých farností.

(TZ připravila Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu