Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

rekonstrukce

Rekonstrukce Staré radnice přinese moderní zázemí. Muzeum inovuje expozici

Objekt Stará radnice č.p. 171, ve kterém sídlí Oblastní muzeum v Litoměřicích, prochází od června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Pokračovat bude až do května 2023, město počítá s náklady zhruba 45 milionů korun, 90 % uhradí dotace.

„O kulturní památky je třeba se starat, muzeum navíc do města vnáší zajímavou turistickou atraktivitu. Revitalizujeme celý prostor tak, aby byl uživatelsky příjemný a zároveň odpovídající nárokům 21. století, to celé však s přísným ohledem na zájmy státní památkové péče,“ upozornila Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

Návštěvníky muzea v budoucnu přivítá zákaznické centrum s prodejem upomínkových předmětů a zázemím, které se připravuje v bývalém butiku. Důležitou změnou je také bezbariérový přístup, výtah bude přístupný z dvorního traktu budovy. Významnou součástí rekonstrukce jsou restaurátorské práce v interiéru, zejména pak kompletní restaurování dřevěného táflování stěn a kazetového stropu v bývalé jednací síni městské rady a kamenných prvků ve vstupních prostorách 1. patra. „Tato rekonstrukce je naprosto zásadní, opravy objektu nebyly v minulosti nikdy tak rozsáhlé. Poslední velké opravy zaznamenalo muzeum mezi lety 1916-1921, když se zřítila střední část budovy,“ podotkl vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje Vladimír Kolbaba.

Vyklízecí práce v muzeu započaly v červnu roku 2021, následně bylo nutné zajistit ochranu historických artefaktů, navazovaly bourací práce a práce restaurátorské. Od února 2022 čeká Starou radnici oprava střechy a krovů. „Střechou zatéká, což se podepsalo také na stavu krovů a stropů v horním patře budovy,“ podotkl stavbyvedoucí zhotovitelské firmy. Jde o sdružení firem Hartex CZ s.r.o. a Gardenline s.r.o.

Kurátoři muzea v současnosti vytvářejí scénář nové expozice za pomoci využití moderních technologií. „Na relativně malou plochu je potřeba rozvrhnout několik tisíciletí historie Litoměřic a litoměřického regionu od prehistorických dob až po 20. století. Důraz bude mimo jiné kladen na prezentaci jedinečných sbírkových předmětů i představení významných osobností a historických milníků. Získáme také prostor pro krátkodobé výstavy, muzejně-pedagogické aktivity, přednášky a besedy pro veřejnost, potřebné je též zázemí pro personál či úložné prostory pro výstavní mobiliář,“ prozradila propagační referentka Oblastního muzea v Litoměřicích Pavlína Gutová.

Celých 85 % ze způsobilých nákladů této rekonstrukce uhradí dotace Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj EU, 5 % doplní dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Zbylých 10 % zaplatí město ze svého rozpočtu.

 

Historie objektu Stará radnice č.p. 171

  • Původní radnice vznikla na konci 14. století, zahrnula i kamenná jádra dvou měšťanských domů ze 13. století
  • 1537 velký požár poškodil budovu radnice. Město se nespokojilo s pouhou opravou a přikročilo k velkorysé novostavbě
  • Mezi nejzajímavější části interiéru patří kamenné renesanční schodiště na konzolách a zasedací síň městské rady s kazetovým stropem a dřevěným obložením stěn z roku 1541
  • 1662 došlo k první větší renovaci, kdy byly sníženy střechy, každý z jejích hřebenů byl opatřen věžičkou a byly opraveny štíty. K opravám objektu došlo také v roce 1672 a 1748
  • I přes opravy objekt postupně chátral, a proto byly v roce 1839 městské úřady přesunuty do tzv. Kalicha a budova radnice zůstala 12 let prázdná
  • 1852-1853 došlo k citlivému zrestaurování budovy pro účely krajského soudu
  • 1909 byl krajský soud z budovy přemístěn a o dva roky později byla znovu zahájena rekonstrukce – v budově mělo vzniknout městské muzeum
  • dubna 1916 se v důsledku působení spodní vody zřítil střední sloup podloubí, což přivodilo zřícení celé části průčelí
  • 1927 dokončeny rekonstrukce a otevřeno Stadtmuseum
  • Počátkem let 20. století získala budova novou vnější omítku, přízemní prostory byly upraveny pro komerční využití. Až do roku 2021 probíhaly jen udržovací práce

Zdroj infobloku: www.muzeumlitomerice.cz


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu