Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Nemocnice pečuje o pacienty s koronavirem na samostatném oddělení

covidstanicempLitoměřická nemocnice již celou řadu dní pečuje nejen o pacienty s podezřením na Covid-19, ale i o pacienty s již prokázeným onemocněním koronavirem. A to i přesto, že při běžném chodu nemá infekční oddělení. Pro potřeby nouzového stavu vyčleněná stanice, pojmenovaná jako „INT I. Co“, je rozdělena na dvě oddělené neprůchozí části, kdy v jedné jsou hospitalizovaní s prokázaným COVID-19, druhá slouží pro zajištění provozu oddělení (sesterna, pracovna lékaře), např. příprava léků a pomůcek, vedení zdravotnické dokumentace apod.

Personál z obou částí není v přímém kontaktu (komunikace je zajištěna pouze bezdrátovými telefony), stejně tak jako nejsou ve vzájemném kontaktu pacienti, žádný pacient neopouští po dobu hospitalizace pokoj. V každé části stanice působí samostatný koordinátor, který zajišťuje koordinaci činností na dané části a ve vzájemné spolupráci komunikaci mezi oběma stranami stanice. Péči o pacienty zajišťuje personál vybavený speciálními ochrannými obleky, ve kterých setrvává po celou dobu pobytu zde. Personál stanice se na obou stranách v pravidelných intervalech několikrát během 24 hodinové směny cca po 3 hodinách střídá, samozřejmě pokaždé s použitím nových pomůcek. Vždy před opuštěním části pro pacienty projde každý pracovník ve speciálně vyčleněné místnosti předepsaným dekontaminačním procesem, teprve poté může přejít do tzv. „čisté“ části. Režimu stanice jsou uzpůsobeny počty pracovníků na směně.

Je nutné zdůraznit, že nikdo z tohoto oddělení, tj. ani z jedné části, neopustí po celou službu pracoviště, tj. nechodí po chodbách, nejezdí výtahy a ani nechodí do jídelny zaměstnanců. Zajištění provozních činností stanice (úklid a údržba) rovněž probíhá pouze s použitím ochranných pomůcek s určeným stupněm ochrany, kdy opuštění stanice daným pracovníkem je vždy možné až po předepsané dekontaminaci v určených prostorách, které jsou v části východu ze stanice. Nemůže se tak stát, že by jakákoli osoba opustila stanici v obleku, ve kterém se pohybovala mezi zde hospitalizovanými pacienty, a šířila tak nákazu ve společných prostorách nemocnice.

Předně je nutno zdůraznit, že Nemocnice Litoměřice, a.s. je na podobné scénáře připravena dlouhodobě. Má zpracovaný pandemický plán, který přesně popisuje, jaké kroky mají být v těchto případech učiněny, jaká opatření mají být přijata. Pandemický plán byl začátkem března 2020 aktualizován. Ve stejné době byl rovněž jmenován koordinátor pro mimořádné události a aktivován krizový štáb nemocnice, který se pravidelně několikrát do týdne schází, vyhodnocuje aktuální stav a schvaluje návrhy budoucích opatření. Jak koordinátor pro mimořádné události, tak určení členové krizového štábu, jsou v intenzivním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Ústí nad Labem, územním pracovištěm Litoměřice, se kterou jsou konzultovány všechny události, ke kterým v souvislosti s COVID-19 dojde, a koordinována všechna následná opatření.

Co se týče přítomnosti pacientů s COVID-19 v litoměřické nemocnici a jejich pohybu po nemocnici, není důvod k obavám. Jako jedno z prvních opatření, které nemocnice již v únoru, tedy několik týdnů před tím, než se v ČR objevil první nakažený koronavirem (1. 3. 2020), přijala, bylo vyčlenění samostatné místnosti v prostorách centrálního příjmu, kam budou pacienti s podezřením na COVID-19 soustřeďováni a odkud budou odesíláni na infekční oddělení nám určených nemocnic. Jak vstup do této místnosti, tak výstup z ní, byl organizačně uzpůsoben tak, aby se takový pacient nemohl setkat s ostatními pacienty a personálem nemocnice, vyjma speciálně vyškoleného a patřičnými ochrannými pomůckami vybaveného personálu centrálního příjmu. Následně bylo přistoupeno k postupnému proškolení veškerého zdravotnického personálu v oblékání ochranných pomůcek pro různé stupně ochrany, dle míry kontaktu s nemocnými COVID-19.

S přibývajícím počtem případů nakažených koronavirem v České republice, přistoupila nemocnice k dalším krokům, a to vyčlenění samostatného pracoviště pro pacienty s podezřením a s prokázaným COVID-19. Rozhodnuto bylo o prostorách jednoho z interních oddělení. Důvodem je umístění tohoto pracoviště, možnost samostatného vchodu do pavilonu, včetně příjezdu sanit, možnost zřídit v blízkosti stanice rentgenové pracoviště a vyčlenit pro těžší případy i pracoviště JIP. Dále je zde možnost úplného uzavření okolních prostor pro jakýkoli pohyb pacientů a personálu, kromě speciálně určeného. Tato stanice je plně vybavena k péči o hospitalizované pacienty.

Současně bylo přijato schéma transportu pacientů s podezřením či prokázaným onemocněním COVID-19 po nemocnici na toto oddělení tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními pacienty ani personálem nemocnice, kromě speciálně vyškoleného personálu, vybaveného ochrannými pomůckami pro patřičný stupeň ochrany. Transport těchto pacientů z centrálního příjmu je zajištěn vyčleněným koridorem v suterénu, tedy v prostorách, které slouží pouze k provozním účelům, a ne pro pohyb veřejnosti. Cesta je zřetelně vyznačena a rovněž byly vyčleněny samostatné výtahy, které slouží pouze tomuto účelu, a to jak u centrálního příjmu, tak v interním pavilonu. Tyto výtahy jsou rovněž řádně viditelně označeny. Pacient je po dobu transportu v těchto prostorách zajištěný tak, aby se od něho nemohla šířit případná nákaza.

Tiskovou zprávu připravila Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality Nemocnice Litoměřice

Fotogalerie: Eva Břeňová, Karel Pech 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu