Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Mladým dlužníkům odpustí radnice dluh

mestompLitoměřická radnice odpustí téměř devíti stovkách mladých lidí dluh vůči městu. Vznikl vinou jejich zákonných zástupců, kteří za ně neuhradili poplatek za komunální odpad. Dohromady činí dlužná částka přibližně 900 tisíc korun, včetně penále.

 

„Rozhodli jsme se tento dluh hromadně prominout z důvodu přílišné tvrdosti právního předpisu. Děti za chování svých rodičů nebo opatrovníků přece nemohou,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

Diskuse na téma postihu mladých lidí trvá již několik let. Vyústila až ve změnu zákona o místních poplatcích, který byl postupně upraven tak, že poplatek mohl být vyměřen od 1. ledna loňského roku již pouze zákonnému zástupci dítěte. Zároveň s tím byly od poplatku osvobozeny děti vyrůstající v ústavní péči.

„Zůstaly však nevyřešeny staré případy posuzované podle dřívější právní úpravy, kdy poplatníkem byl pouze nezletilý,“ upozornila vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu v Litoměřicích Martina Skoková. Letos v srpnu ale vyhověl Ústavní soud stížnosti dnes již 24leté dívky. Právní úpravu, která zatěžuje nezletilé poplatkovou povinností bez ohledu na to, zda mají prostředky k jejímu splnění a bez ohledu na možnost ovlivnit uložení platební povinnosti, shledal v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
S ohledem na Ústavu ČR jsou tak orgány veřejné moci povinny promítnout důsledky shledané protiústavnosti do své rozhodovací praxe. Což ale neznamená, že nezletilí nejsou povinni platit poplatek za komunální odpad. „Ústavní soud rozhodoval v mezích podaného návrhu a vyslovil neústavnost příslušného zákona o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června 2012. Zněním právního předpisu účinným od 1.7.2012 se nezabýval,“ upozornila Martina Skoková.

Konkrétně v Litoměřicích se nález Ústavního soudu týká 88 případů vymáhání poplatku u nezletilých dětí. Toto vymáhání bude v souladu s nálezem zastaveno.

Městský úřad ale eviduje dalších téměř 800 případů vymáhání poplatku po nezletilých, na které se nález soudu nevztahuje. U dalších případů dosud nebylo vymáhání zahájeno. Jedná se o poplatky vzniklé po období posuzovaném Ústavním soudem. „Všem jsme se rozhodli dluh hromadně prominout,“ informoval místostarosta Krejza.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu