Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Svoz popelnic na komunál

Malé popelnice budou sváženy jen jednou za 14 dnů

Již od 1. července budou malé nádoby na komunální odpad o objemu 120 a 240 litrů sváženy od rodinných a bytových domů jen jednou za čtrnáct dnů namísto současného týdenního svozu (vždy v sudý týden, poprvé tedy nebudou popelnice svezeny v týdnu od 3. do 7. července).

Město k tomuto kroku přistoupilo zejména z důvodu úspor financí, jelikož ceny za svoz komunálního odpadu výrazně vzrostly. Snížit četnost svozu směsného komunálního odpadu je určitě lepší alternativou než občanům navýšit poplatek za svoz odpadu, k čemuž by bez úpravy svozových termínů muselo dojít. Dalším důvodem je velmi vysoký podíl nevytříděného směsného komunálního odpadu. Jen za rok 2022 ho bylo na skládku z města Litoměřice uloženo přes 4 200 tun.

Chápeme zároveň obavy některých občanů, kteří nám volají s požadavkem na více nádob či zachování týdenního svozu. S těmito občany komunikujeme i osobně a vysvětlujeme, jakým způsobem třídit odpad, aby se v nádobách na směsný komunální odpad nacházel opravdu pouze odpad, který již nelze vytřídit. Sami občané, s nimiž jsme obsah jejich nádob třídili, ve většině uznali, že způsob, jakým třídí, neodpovídá možnostem, jaké pro něj mají. Když byl obsah jejich nádob přetříděn (z velké většiny se jednalo o odpad vhodný ke třídění), kapacita nádoby na komunální odpad by byla spolehlivě dostačující i při svozu jednou za 14 dní.

Chtěli bychom proto občany požádat, aby si dříve, než přijdou na řadu stížnosti ohledně nespokojenosti s kapacitou nádob či četností svozu, uvědomili, že svozový systém ve stávající podobě a vysoká nadprodukce nevytříděného komunálního odpadu jsou již ve stávajícím stavu dále neudržitelné, a to jak z hlediska finančního, tak ekologického. V mnoha okolních obcích čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu bezproblémově funguje již řadu let. V případě, že někdo bude přesto potřebovat více nádob na směsný komunální odpad, bude se tato žádost řešit individuálně na místě, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda je žádost opodstatněná a nádoba je využívána opravdu jen na směsný komunální odpad, který nelze třídit (např. zbytky jídla, hygienické potřeby, pleny, popel).

Často se též setkáváme s názory občanů, že třídit odpad vlastně nemá smysl, protože vše končí na jedné „hromadě“. Tato přesvědčení jsou však mylná. Například plastové odpady z nádob na plast se dopraví na třídící linku firmy FCC BEC s.r.o., kde jsou z plastového odpadu vytříděny žádané komodity jako PET (lahve), LDPE (folie), HDPE (kanystry, nádoby od pracích prostředků atd.), kdy zbylý výmět nelze uložit na skládku a je nutné jej využít energeticky. Pokud tedy vhodíte plastový odpad do nádoby na směsný komunální odpad, skončí na skládce, kde se rozkládá tisíce let a zejména příští generace budou muset řešit následky našeho chování. Pokud však jakýkoli plastový odpad vhodíte řádně do nádoby na plastový odpad, tak žádná jeho část na skládce neskončí. Dále je možné si zdarma vyzvednout v ulici Pekařská 2, na odboru životního prostředí (kancelář č. 472) sadu znovupoužitelných tašek na tříděný odpad. Podmínkou je trvalý pobyt v Litoměřicích. Tašek máme omezené množství.

Ing. Veronika Kleverová, odbor životního prostředí MěÚ


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu