Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřice získaly finanční podporu na rozvoj šetrné dopravy a efektivní energetiky

mestompLitoměřičtí mají další důvod k radosti. Město získalo prostřednictvím dotací více než dva miliony korun na realizaci dlouhodobých strategických cílů v oblasti rozvoje udržitelné dopravy a energetiky. Ty přispějí zejména k dalším systémovým úsporám energie a připraví město na současné i budoucí výzvy v zajištění kvalitní mobility pro všechny obyvatele.

Prvním projektem podpořeným z Národního programu životního prostředí 970 tisíci korunami je projekt MobiLitA 21 - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21. století. „Zaměřuje se na vybrané aspekty dopravy v Litoměřicích a zjištění, jak se obyvatelé města dopravují, jaké dopravní prostředky používají či kolik cest za určité období uskuteční,“ informoval místostarosta Karel Krejza. Jde o průzkum dopravního chování, který poskytne klíčová data pro tvorbu dlouhodobé dopravní strategie tak, aby doprava byla dostupná všem a odpovídala potřebám různých skupin obyvatel a byla zároveň šetrná k životnímu prostředí.

Na to se zaměřuje druhá klíčová analýza, tzv. rozptylová studie, která poskytne informace o znečištění ovzduší pocházejícího z dopravy. „V rámci projektu, který byl zahájen v září a skončí v březnu roku 2018, pak proběhnou také kulaté stoly, diskuzní fóra a kampaně zaměřené nejen na dopravu,“ dodal Antonín Tym z útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje Celkové náklady na realizaci dosáhnou 1,2 milionu korun.

Zároveň s tím byla v Litoměřicích v září zahájena i realizace druhého projektu, kterým je PATH 2030 - Pakt starostů a primátorů pro město Litoměřice – hlavní vize roku 2030. Zaměřuje se na dlouhodobou strategii města Litoměřice v oblasti ochrany klimatu a rozvoje udržitelné energetiky. Jeho cílem je pomocí Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) nastavit dlouhodobé strategie a opatření, které povedou ke snížení škodlivých emisí, snížení spotřeby energie a vyššímu využití obnovitelných zdrojů. „Aktivity projektu zahrnují i osvětové akce typu Den udržitelné energetiky, mezinárodní konference a medializaci na národní i mezinárodní úrovni,“ upřesnil energetický manažer města Jaroslav Klusák. I tento projekt bude ukončen v březnu roku 2018. Celkové náklady dosáhnou 1,7 milionu korun, přičemž 80 % z nich bude uhrazeno prostřednictvím dotace z Národního programu životního prostředí.

Plánem, který doplňuje projekt MobiLita21, je pak MOVECIT. Zaměřuje se na zapojování zaměstnavatelů z veřejné sféry do plánování udržitelné mobility, a to skrze zavádění specifických plánů mobility pro veřejné instituce (městské úřady, nemocnice, další organizace). Jde o tříletý projekt, který začal v červnu 2016 a končí v květnu 2019. Veden je slovinskou rozvojovou agenturou Sinergija. Hlavním cílem projektu je zvýšení potenciálu využívání šetrnějších způsobů dopravy zaměstnanců městských úřadů (resp. dalších organizací) při jejich dojíždění do práce skrze vytvoření a zavádění plánů mobility. Dalším cílem je snižování emisí škodlivých látek pocházejících z individuální automobilové dopravy.

Specifické cíle jsou následující:

1. Zvýšení povědomí zaměstnanců MěÚ o dopadech různých forem dopravy (dopravních modů), jež jsou využívány pro cestu do / z práce a motivace ke změně ve prospěch udržitelné (šetrné) mobility
2. Představení plánu mobility MěÚ jako důležitého koncepčního dokumentu města a jako nástroje pro řízení a ovlivňování každodenní mobility jeho zaměstnanců
3. Snižování emisí CO2 plynoucích z mobility zaměstnanců MěÚ díky zavedení a naplňování plánu mobility

Litoměřice jsou jedním partnerů tohoto projektu, dalšími jsou například Nadace Partnerství, města Ljutomer, Banská Bystrica, Modena či Lipsko. Za realizaci projektu podpořeného Programem Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE zaplatí město Litoměřice zhruba milion korun. Celková dotace pro město Litoměřice činí necelých 700 tis. Kč.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu