Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřice mají schválený rozpočet

mestompMěsto Litoměřice vstoupí do roku 2015 s již schváleným rozpočtem, a to s příjmy ve výši 387 milionů korun a výdaji 400 milionů korun. Pro takto navržený rozpočet hlasovalo na prosincovém jednání osmnáct z celkem sedmadvaceti zastupitelů.

„Při jeho projednávání jsme přistupovali velmi pečlivě prakticky ke každé položce. Můžeme prohlásit, že při zapojení financí našetřených z předchozích let v objemu 13 milionů korun jde o rozpočet vyrovnaný," konstatoval předseda finančního výbor a radní města Radek Lončák, který rozpočet zastupitelům předložil. Učinil tak s dovětkem, že ho schválili členové předchozího i současného finančního výboru.

Provozní spotřeba města je nižší než provozní příjem, což je výsledkem důsledné ekonomizace provozních a spotřebních procesů. Jinými slovy město své běžné výdaje plánuje a spotřebovává velmi efektivně se schopností ušetřit, třeba na další akce investičního charakteru.

Z celkových příjmů 387 milionů korun tvoří běžné příjmy a běžné dotace roku 2015 částku 365 milionů, z celkových výdajů 400 milionů korun tvoří běžné výdaje roku 2015 celkem 335 milionů, což znamená přebytkový provozní rozpočet v částce 30 milionů korun. Provozní přebytek byl zapojen do financování navržených kapitálových výdajů 2015. Spolu s vlastními zdroji z předchozích let ve výši 13 milionů a kapitálovými příjmy 2015 tak budou vyrovnány předpokládané kapitálové výdaje v objemu 65 milionů korun. V celkových výdajích roku 2015 jsou také zahrnuty i známé přesuny výdajů z letošního roku v částce 15 milionů korun.

 

rozpočet                                             Příjmy                                               Výdaje                                          rozdíl
                                                                                                                                                                        mezi příjmy a výdaji
běžné příjmy a běžné dotace              365 mil. Kč                                       335 mil. Kč                                   30 mil. Kč
kapitálové příjmy a kapit. dotace          22 mil. Kč                                          65 mil. Kč                                 -43 mil. Kč

celkem                                                 387 mil. Kč                                       400 mil. Kč                                 - 13 mil. Kč

 

Zřejmě nejvýznamnější investiční akcí v příštím roce by měla být plánovaná modernizace autobusového nádraží. Realizována však bude pouze v případě, že město získá dotaci. Rozhodnutí o jejím případném udělení bude známo pravděpodobně na konci ledna. V rozpočtu města je na revitalizaci nádraží vyčleněno 10 milionů korun. Dokončeno bude dětské dopravní hřiště, park na Miřejovické stráni, úpravy kruhové křižovatky u Severky, v plánu je oprava dalších chodníků apod.

Zastupitelé Vladimír Matys, Petr Urbánek, Ondřej Štěrba a Tomáš Sarnovský hlasovali proti navrženému rozpočtu s tím, že jim zde kromě jiného chybí i slibované akce typu rekonstrukce bývalého velitelství pro potřeby základní umělecké školy, rekonstrukce pivovaru, rozvoj cyklotras, rozšíření kamerového systému apod. Podle vedení radnice se však na slíbených projektech pracuje, nelze je však všechny realizovat v příštím roce. Pro rozpočet ruku nezvedli také Jiří Landa, Radek Löwy, Ladislav Kudrna, Petr Panaš, Renata Kynzlová – zdrželi se hlasování.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu