Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřice jsou šampioni. Město obhájilo kategorii A

zdrave mesto litomericePodařilo se. Litoměřice obhájily Kategorii A v místní Agendě 21. Pro město to znamená zařazení mezi špičku měst v České republice z pohledu udržitelného rozvoje. Národní síť Zdravých měst souběžně udělila městu titul Šampion Zdravých měst.

„Naše město se udrželo na špičce českých měst. Obhájit tuto kategorii není lehké, hodnotí se deset oblastí, hodnotiteli jsou odborníci a zástupci jednotlivých ministerstev. Zařazení do nejvyšší kategorie kvality veřejné správy mne obzvláště těší a patří za to poděkování všem pracovníkům úřadu i našim partnerům, například z řad neziskových a jiných spolupracujících organizací,“ zhodnotil starosta města Ladislav Chlupáč.

V Kategorii A jsou Litoměřice společně s Chrudimí. Kategorii B obhájila města Jihlava, Kopřivnice a Křižánky. Všechna tato města jsou zároveň Šampionem Zdravých měst, Národní síť Zdravých měst přitom čítá celkem 130 členů. „Pracovní skupina zaznamenala pozitivní změny ve všech hodnocených oblastech. Ocenila také aktivity města vedoucí k zajištění vlastních zdrojů dat využitelných pro hodnocení a plánování rozvoje města. Příkladná je ve městě rovněž práce s veřejností – počínaje využitím moderních komunikačních kanálů a průzkumu chování, přes veřejná projednání až po realizaci participativního rozpočtování. Výsledkem je mimo jiné i mimořádně vysoká spokojenost obyvatel s kvalitou života ve městě, která aktuálně přesahuje hodnotu 92 %,“ sdělila Marie Petrová, předsedkyně pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Koncepční a systematický přístup k řešení problémů i následnou reflexi doporučení odborníků ocenili členové pracovní skupiny i při posuzování rozvoje v jednotlivých dílčích oblastech:

 • V oblasti územního rozvoje - návrh na redukci plochy rozvojových území na zemědělských půdách a v bezprostředním sousedství chráněných území za současného zintenzivnění přípravy využití brownfields
 • posílení vazeb mezi Strategickým plánem rozvoje města a Územním plánem města
 • opatření v oblasti ochrany ovzduší, zejména monitoring prašnosti,
 • příprava Plánu udržitelné mobility města, monitoring chování v dopravě a, pokračující práce na přípravě výstavby obchvatů města
 • podpora využívání veřejné dopravy, včetně investic do infrastruktury - rekonstrukce autobusového i vlakových nádraží a příprava společného informačního systému vlakové a autobusové dopravy
 • kroky směřující k ekologizaci vozového parku města a budování technické infrastruktury pro podporu rozvoje alternativních druhů dopravy
 • monitoring potenciálu využití dešťové vody
 • zpracování SECAP a energetický management města
 • podpora prevence vzniku odpadů
 • vznik občanské kontrolní komise zabývající se problematikou uskladnění radioaktivních odpadů v dole Richard a den otevřených dveří pro veřejnost
 • naplňování koncepce proseniorské politiky
 • podpora technického vzdělávání mládeže v reakci na vývoj trhu práce a potřeby místní ekonomiky
 • aktivní přístup ke komunikaci a spolupráci s místními podnikateli
 • dlouhodobá aktivní spolupráce s neziskovým sektorem
 • podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu, spolupráce na úrovni regionu (např. sezonní lodní doprava na Labi, tradiční regionální akce)
 • systematická podpora výchovy mládeže ke zdraví

Město obdrželo také několik zajímavých a podnětných reakcí a doporučení, jak dále zkvalitňovat svou správu a jak řešit dílčí problémy. „Cesta zdokonalování nikdy nekončí. Uvědomujeme si, že je neustále co zlepšovat, tyto podněty jsou pro nás proto vítanou výzvou,“ uzavřela Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu