Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřičané patří v rámci celé republiky mezi nejspokojenější

mestompObyvatelé Litoměřic jsou s místem, kde žijí či pracují, velmi spokojeni. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které se uskutečnilo letos v dubnu. Hned 92,5 % respondentů j spokojeno, což je i v porovnání s jinými městy v ČR výborný výsledek. Navíc oproti předchozím šetřením spokojenost narostla.

 

Podíl velmi spokojených osob oproti minulému šetření narostl o 6,3 procentního bodu a dosahuje nejvyšších hodnot v rámci celé ČR. Pohled na výsledky ostatních dílčích indikátorů nasvědčuje, že úroveň spokojenosti ve většině případů dosáhla maximálních hodnot. Pouze u několika dílčích indikátorů spokojenost v roce 2017 poklesla. Přesto lze považovat souhrnný obrázek za velmi pozitivní, neboť průměrné známky jsou velmi vysoké a takových je většina.

Pozitivní je nízký podíl velmi nespokojených osob (pouze 1,4 %). Ten však oproti předchozímu šetření nevýznamně narostl (o 0,6%). Z výsledků plyne, že více jsou spokojeni muži, osoby vzdělanější, lidé ve věku 41–50 let, studenti či lidé zaměstnaní. Nejméně spokojenými skupinami jsou nezaměstnaní (20,9 % nespokojených), lidé starší 71 let (17,2 %) a lidé se základním vzděláním (17,0 %). U míry spokojenosti rozdělené dle místa bydliště je nutné brát v potaz množství dotázaných z jednotlivých částí. Přesto lze říci, že nejspokojenější jsou občané bydlící na Kocandě a v Pokraticích.

Nejvíce jsou lidé spokojeni s celkovým vzhledem města. Na pomyslném druhém místě se umístila kvalita bydlení v Litoměřicích, na třetím spokojenost s možnostmi provozovat záliby a koníčky a spokojenost se základními veřejnými službami. Nejníže byla ohodnocena spokojenost s možnostmi zaměstnání. Přesto i zde se oproti roku 2014 výrazně zvýšila.

Respondenti jsou nejvíce spokojeni se základními a mateřskými školami, nejméně pak s fungováním městské policie. Jedna z otázek se věnovala i tolik diskutovanému parkování na Mírovém náměstí. Největší část odpovědí se vyjadřuje pro zachování současného rozsahu (42,9 %). Na druhou stranu téměř polovina respondentů by uvítala omezení (37,8 %) nebo zakázání parkování (10,5 %).

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, použitého již i v jiných městech ČR. Dotazník byl téměř identický s těmi, které byly distribuovány při totožném šetření v letech 2007, 2011 a 2014.

Šetření bylo financováno v rámci projektu Mobilita 21 podpořeného ze Státního fondu životního prostředí MŽP na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu