NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Krajský soud rozhodl, že referendum se má konat za rok s krajskými volbami

referendummpKrajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že město Litoměřice musí uspořádat referendum o nemocnici v příštím roce zároveň s volbami do krajského zastupitelstva a položit otázku tak, jak byla přípravným výborem navržena.

 

„Při rozhodování soud nemohl přihlédnout k výsledkům referenda konaného dle 8. 11. 2019 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice, a protože navrhovatel (pozn. red: přípravný výbor) ve vztahu k této skutečnosti zůstal procesně pasivní, postupoval soud v souladu s právními předpisy a přistoupil k meritornímu posouzení věci,“ stojí v rozsudku, který město obdrželo v pondělí 11. listopadu.

Podle soudu nejednoznačnost otázky nedosáhla takové intenzity, aby byla matoucí. Nebylo tak nutné, aby město nahradilo přípravným výborem navržený pojem „veřejnoprávní subjekt“ pojmy „obec, město a kraj“.

Co se týče termínu konání, krajský soud se ztotožnil se závěrem Nejvyššího správního soudu uvedeného v rozsudku ze dne 5. 3. 2015, č. j. Ars 11/2014-42, že při stanovení termínu konání místního referenda je třeba upřednostnit takový termín, jenž zvýší pravděpodobnost, že výsledky referenda budou (co do účasti) platné, což se přirozeně nabízí, koná-li se místní referendum souběžně s volbami.

Usnesení soudu nemá vliv na platnost a závaznost referenda z 8. listopadu. Jednání města s Ústeckým krajem o začlenění litoměřické nemocnice pod Krajskou zdravotní mohou probíhat.

Zatímco z výsledku referenda má vedení města radost, nyní je zklamáno. Nestažení žaloby přípravným výborem považuje za úmyslné kladení překážky k převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a znevážení výsledků úspěšného referenda. „Chápu, že lidé nechtějí soukromého vlastníka. Nevidím ale důvod bránit se Krajské zdravotní. Kraj by nemocnici neodstěhoval, žádné oddělení nezrušil, rozpočet má asi třicetkrát vyšší než město Litoměřice. Pro budoucnost zdravotní péče je to dobré a přijatelné řešení. Koneckonců si to myslí premiér i ministr zdravotnictví,“ říká místostarosta Karel Krejza.

Zda vedení města využije kasační stížnosti teprve bude předmětem rozhodování. (Pozn.: Jejím prostřednictvím lze napadnout pravomocná rozhodnutí krajských soudů jakožto soudů prvního stupně ve správním soudnictví.)

https://www.litomerice.cz/uredni-deska/9536-usneseni-krajskeho-soudu-v-usti-n-l-ve-veci-mistniho-referenda-2

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu