Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Jmenovány byly týmy lidí pracujících na převodu nemocnice

nemocnice01Proces začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., do konsorcia páteřních nemocnic Krajské zdravotní (dále jen KZ), a.s., vkročil do další fáze jmenováním čtyř pracovních týmů. Děje se tak v souladu s Memorandem o společném záměru schváleném oběma stranami.

Jak krajští radní, tak radní města Litoměřice navrhli odborníky, kteří mají společnými silami připravit podklady pro zamýšlený převod nemovitého majetku nemocnice a případný odkup akciové společnosti Nemocnice Litoměřice Ústeckým krajem. Zastoupení ve skupině bude mít i odborová organizace litoměřické nemocnice.

Své odborníky navrhl jak Ústecký kraj, tak Krajská zdravotní, jíž je kraj zřizovatelem. Obdobně tomu je v případě Litoměřic, kdy rada města Litoměřice nominovala své zástupce a zároveň souhlasila s nominací odborníků navržených představenstvem nemocnice. „Jeden velký tým tak de facto tvoří čtyři menší pracovní skupiny, z nichž každá bude mít jiný úkol,“ vysvětluje předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák.

Je zřejmé, že půjde o složitý proces, jehož výsledkem má být nejen návrh smluvních podmínek o bezúplatném převodu nemovitého majetku, ale i ocenění akciové společnosti. V té souvislosti litoměřičtí radní uložili místostarostovi Karlu Krejzovi zajistit dokončení rozpracovaných znaleckých posudků. Termín ale nelze přesně specifikovat, protože znalec nepochybně bude vyžadovat auditovanou účetní závěrku nemocnice za rok 2019.

Stále však platí již dříve deklarované, že obě strany udělají vše pro to, aby k završení procesu došlo zhruba v polovině tohoto roku.

Nominovaní za Ústecký kraj (8 osob):

• PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
• RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
• Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
• Ing. Stanislav Dostál, vedoucí odboru ekonomického
• JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru legislativně právního
• Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví
• Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
• Ing. Jiří Novák, Krajská zdravotní, a. s., předseda představenstva

Za město Litoměřice (8 osob):

• Mgr. Karel Krejza, 1. místostarosta
• Lukas Wünsch, 2. místostarosta
• Ing. Radek Lončák, MBA, Nemocnice Litoměřice, a. s., výkonný ředitel a předseda představenstva
• Mgr. Milan Čigáš, tajemník
• Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru Kanceláře starosty a tajemníka
• Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru
• Mgr. Václav Härting, vedoucí odboru majetku
• JUDr. Marianna Svobodová, advokátka

 

Za Nemocnici Litoměřice, a.s. (8 + 1 osoba)

• Ing. Radek Lončák, MBA, předseda představenstva a výkonný ředitel
• MUDr. Jaroslav Pršala, člen představenstva a ředitel zdravotních služeb
• Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, člen představenstva a ředitel pro ekonomiku a provoz
• Dagmar Malejovská, vedoucí oddělení lidských zdrojů
• MUDr. Jiří Štverák, MBA, manažer pro lékařské operační obory
• Prim. MUDr. Lukáš Fuhrmann, manažer pro lékařské neoperační obory
• Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M., manažer pro nelékařské zdravotnické obory
• JUDr. Vladimír Petr, právník Nemocnice Litoměřice
• Odborová organizace Nemocnice Litoměřice (jméno bude upřesněno)

 

Za Krajskou zdravotní, a.s. (8 osob):

• Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
• Ing. Petr Fiala, generální ředitel
• MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče
• Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling
• Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů
• MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ún/L, o.z.
• Mgr. Lukáš Vítek, vedoucí právního oddělení
• Lucie Kuzivová, referentka úseku řízení zdravotní péče


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu